Zpracování rostlinného proteinu

Proteiny jsou důležitou látkou, kterou lze využít v podobě funkčních bílkovin, chuťových přísad nebo bioaktivních složek. Získání této nutriční složky v hygienickém prostředí je nezbytným předpokladem zachování kvality výrobků. Jako potravinové doplňky se proteiny rostlinného původu používají jako funkční proteiny, chuťové přísady nebo bioaktivní složky.

Vegetable protein processing 640x360

Rostoucí zájem

Bílkoviny jsou obecně nejhodnotnější výživovou složkou v potravinách. Povědomí o tom, jak mohou tyto proteiny otevřít širokou škálu nových tržních příležitostí, neustále roste.

Trh se také stále více zaměřuje na přehodnocení surovin, které donedávna považoval za odpad (nebo vhodné pouze ke krmení), na složky s vysokou nutriční hodnotou v široké řadě potravin, přísad, léčiv a krmiv.

Výběr z plodin

Technologie Alfa Laval vám umožní získávat jedlé proteiny z velkého množství hospodářských plodin, jako jsou:

  • slunečnicová semena
  • kukuřice
  • řepka
  • arašídy
  • bavlníkové semeno.

Bílkoviny jsou obsaženy i v dalších plodinách, to platí především pro nejrůznější odrůdy hrachu a další luštěniny.

S odpovídajícím vybavením je možné mnoho dalších hospodářských plodin a polodivoce rostoucích travin, jako třeba vojtěška, zužitkovat jako komerčně využitelný zdroj jedlých proteinů.

Koncentrovat nebo nekoncentrovat

Zařízení Alfa Laval vám přináší možnost nastavení parametrů zpracování. Zbytky separovaných produktů s nízkým obsahem proteinů je možné sušit a následně použít v pekárnách, nebo z nich vyrábět palivo ve formě pelet.

Jinou variantou zpracování separačních zbytků s nízkým obsahem proteinů a uhlovodíků je výroba vysoce hodnotných proteinových a uhlovodíkových koncentrátů pomocí moderních membránových filtračních systémů.