Zpracování ryb

Alfa Laval je uznávaným dodavatelem zařízení a řešení používaných při zpracování vedlejších produktů z ryb, které umí přeměnit na hodnotné výrobky, například na Omega 3 kyseliny vhodné k přímé konzumaci nebo k použití v krmivech, želatinu nebo kolagenní peptidy, proteinové rybí krmivo nebo koncentrované rybí proteiny pro použití v krmivech.

Fish processing

Rychle, hygienicky a spolehlivě

Zpracování ryb, měkkýšů a dalších živočichů z moří a oceánů na výrobky určené ke spotřebě nebo pro jiné způsoby použití vyžaduje značnou rychlost, spolehlivost a vysokou úroveň hygieny.

Lepší kombinace

Jednou z nejkratších cest k dosažení nejlepších výsledků při zpracování ryb, měkkýšů a planktonu je zajistit, aby celý systém a všechny jeho části pracovaly v naprostém souladu. To znamená hladce a efektivně zvyšovat účinnost každé jeho části.

Systémy, moduly nebo vybavení

Alfa Laval vám nabízí kompletní škálu řešení, od kompletních výrobních linek až po standardizované moduly nebo specifické samostatné jednotky.

S Alfa Laval můžete využít také jedinečného know-how vycházejícího z praxe. Zkušenosti společnosti Alfa Laval vám pomohou zvýšit úroveň, vylepšit a doladit provoz zařízení pro zpracování ryb, měkkýšů a planktonu.

Určujeme trend vývoje

Alfa Laval vám dodá potřebné vybavení pro průmyslové zpracování s menším množstvím odpadů a nižší spotřebou elektrické energie. Řešení s moderními technologiemi vám dále pomohou zvýšit standardy kvality a vaše ziskové marže.

Přeměna odpadu na zisk

Při zpracování mořských produktů často vzniká mnoho vedlejších produktů a „zbytků“. Většina z nich se zpracuje na relativně levné součásti jiných výrobků nebo na krmivo.

S technologiemi Alfa Laval však můžete tyto zbytky a jiné suroviny zpracovat na vysoce hodnotné jedlé proteiny s velkým komerčním potenciálem. Alfa Laval je v tomto rychle rostoucím odvětví průkopníkem.

Výroba Surimi

Při zpracování mořských produktů často vzniká mnoho vedlejších produktů, které můžete technologiemi Alfa Laval zpracovat na nové zdroje příjmů.

Jedním z nich je surimi, populární rybí produkt, který se svou texturou, konzistencí a barvou podobá masu humrů, krabů a jiných korýšů.