Zpracování krillu

Krill představuje největší biomasu ze všech živočišných druhů na zemi – jeho moderní komerční využití je však teprve na začátku. Hlavní komerční lov krillu probíhá v Jižním oceánu kolem Antraktidy na základě důsledně monitorovaných mezinárodních licencí s přísnými limity.

Krill processing 640x360

Ohřev, separace a koncentrace

Výrobci mají zájem především o zařízení Alfa Laval pro klíčové úkoly při zpracování krillu – kontinuální ohřev, separaci a koncentraci.

Používají se téměř všechny typy výměníků tepla Alfa Laval společně s výrobky pro dvoufázovou separaci a odpařování.

Lídr na světovém trhu

Technologie Alfa Laval se při zpracování krillu tak osvětčily, že má většina rybářských lodí, které loví krill, na své palubě alespoň některé typy zařízení Alfa Laval.

Více než 70 % světového lovu krillu se aktuálně zpracovává pomocí technologií Alfa Laval.

Spolehlivost na moři

Veškeré zpracování krillu musí probíhat na palubě lodí, které krill loví, ještě v čerstvém stavu.

Celý řetězec činností – lovení, mokré zpracování a zabalení na palubě – proto vyžaduje zařízení s mimořádně vysokou odolností a spolehlivostí. Loď je tisíce kilometrů od přístavu, proto se nesmí nic pokazit.

Klíčovými přednostmi systémů Alfa Laval jsou proto pečlivě integrované dílčí výrobky, mimořádně odolné provedení a osvědčená spolehlivost. Výsledkem jsou systémy pro zpracování krillu, na které se můžete vždy spolehnout.