Zpracování rybího masa

Díky rozvoji industrializace zpracování ryb a zaměření svých řešení na velké objemy výroby se Alfa Laval stala předním světovým dodavatelem. Naše základní technologie vycházejí vstříc i požadavkům při slučování provozů z důvodu efektivity.

Fish meal processing 640x360

Separace a ohřev/chlazení

Naše dekantační odstředivky, odstředivé separátory, výměníky tepla a výparníky pokrývají celé spektrum požadavků výrobců rybího masa a rybího oleje.

Vybavení Alfa Laval poskytuje variabilitu, efektivitu a služby servisního zabezpečení, a to jak pro velkokapacitní zpracovatelské závody, tak pro menší provozy zaměřené na vedlejší a speciální produkci.