Výroba olivového oleje

Výrobci olivového oleje na celém světě se při zpracování oliv na olivový olej té nejvyšší kvality spoléhají na vysokou kvalifikaci a zařízení společnosti Alfa Laval. Dodáváme nejmodernější technologii pro výrobu olivového oleje na světě, která je podpořena desítkami let praktických zkušeností a know-how v oblasti výroby kvalitního olivového oleje a získávání a zužitkování vedlejších produktů. Zásadně to posune hranice vašich výrobních možností a poskytne klíčovou konkurenční výhodu.

Olive oil 604x360

Komplexní rozhodnutí

Alfa Laval patří mezi několik málo společností, které nabízejí zařízení vhodná pro všechny požadavky a podmínky při zpracování oliv – od počátečního odlistění přes extrakci až po finální zabalení – výrobní systémy téměř všech velikostí, výrobních kapacit a složitosti.

Poradíme si také s integrováním různých postupů, technologií a zařízení, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků s minimálními možnými náklady.

Řešení Alfa Laval pro zpracování olivového oleje:

  • Kompletní linka na dvoufázovou a třífázovou extrakci olivového oleje pro výrobu po šaržích
  • Kompletní linka na dvoufázovou a třífázovou extrakci olivového oleje pro kontinuální průmyslovou výrobu
  • Malá modulární výrobní linka pro výrobu olivového oleje vysoké kvality s použitím nejmodernějších technologií
  • Systém pro získávání oleje přemletím slupek
  • Systém odvodnění pro zpracování slupek
  • Zařízení na odpaření černé vody pro získání koncentrátu a čištění vody.