Produkce pšeničného škrobu

Pšenice je na celém světě stále populárnějším zdrojem škrobu, protože je běžně dostupná i v oblastech s mírnějším klimatem a obsahuje hodnotný protein – sušený lepek. Lepek je běžnou součástí naší stravy. Postupy a výrobky Alfa Laval pro výrobu pšeničného škrobu jsou zárukou nízké spotřeby vody a energie, snadného řízení a vysoké výnosnosti. Se stroji Alfa Laval můžete zvýšit svou výkonnost a minimalizovat provozní náklady, aniž byste museli slevit z kvality nebo spolehlivosti.

Wheat processing 640x360

Třífázové štěpení pšenice

Třífázová dekantační odstředivka STNX Alfa Laval s vysokou výrobní kapacitou, kompaktními rozměry, nízkou spotřebou elektřiny a vysokou spolehlivostí je ideálním nástrojem pro separaci lepku, škrobu a pentosanů.

Naše odstředivky garantují šetrné zpracování výrobku a získání ideálně nahromaděného lepku a je tak základem pro zvýšení efektivity dalších výrobních fází. Otevřenou konstrukcí výstupu dekantační odstředivky jsme snížili její citlivost na změny v rychlosti proudění a kvalitě mouky.

Odvodnění B-škrobu

Odvodněním B-škrobu dekantační odstředivkou získáte 40 - 44% sušinu – to je skoro dvakrát více než u vysokorychlostního separátoru.

Lepší odvodnění znamená nižší spotřebu elektřiny ve fázi vysoušení a možnost opětovného využití získané vody ve výrobě. Přebytečná voda z dekantační odstředivky má stejně vysokou kvalitu jako voda z vysokorychlostního separátoru.

Odstranění vláken

K účinnému odstranění vláken se používají odstředivky s kónickým sítem. Každá filtrační odstředivka obsahuje rotační kónický koš se sítky, sestavu trysek, z kterých se na konické síto kontinuálně rozprašuje vrstva dužiny, skříň s tryskami pro „zpětné propláchnutí“ síta a čištění skříně, a pohonné jednotky.

Čištění

Podle požadované kapacity vám může Alfa Laval dodat vysokorychlostní separátory nebo hydrocyklóny pro čištění provozní vody ze škrobového koncentrátu.

Promývání škrobu

Naše systémy promývání škrobu se vyznačují vysokým výkonem a mimořádnou spolehlivostí. Vysoce kvalitní materiály a nízké přípustné odchylky v našich hydrocyklónech (cyklonetech) jsou zárukou účinného promývání a velmi nízkého obsahu nečistot v koncovém výrobku.

Odpařování odpadní vody

Naše systémy odpařování pro odpadní vodu ze zpracování pšenice využívající bleskovou technologii jsou kompaktní a energeticky úsporná řešení. Vysoký průtok a vysoká turbulence minimalizuje zanášení. Doplněním stávajících systémů odpařování o dodatečný efekt technologie Alfa Laval můžete snížit spotřebu páry až o 50 %. Návratnost se u tohoto typu investice často pohybuje do jednoho roku.

Ohřev a chlazení

Alfa Laval dodává široké spektrum rozebíratelných a svařovaných deskových výměníků tepla s vysokou tepelnou účinností, kompaktními rozměry, vysokou provozuschopností a nízkými náklady na údržbu. Tyto rozebíratelné výměníky tepla můžete kdykoliv rozšířit o další desky a snadno tak zvýšit jejich výrobní kapacitu.