Zpracovávání kukuřičného škrobu

Zpracování kukuřice mokrým mletím Alfa Laval je standardním průmyslovým postupem, který se používá ve více než 170 závodech na celém světě. Tento moderní způsob zpracování se vyznačuje vysokou výnosností, nízkou spotřebou vody a vysokou spolehlivostí. Komponenty a systémy Alfa Laval jsou určeny přímo pro výrobu škrobu, takže nabízejí vysoký výkon, maximální provozuschopnost a nízké provozní náklady.

Corn based processing 640x360

Primární separace

Separátor Merco Alfa Laval se v tomto odvětví standardně používá k oddělení škrobu od lepku. Byl vyvinut přímo pro výrobu škrobu a nabízí ideální rovnováhu mezi vysokým průtokem a nízkou spotřebou elektřiny. Robustní provedení je zárukou bezkonkurenčně dlouhé životnosti, spolehlivého provozu a nízkých nákladů na údržbu. Od 70. let minulého století jsme dodali více než 1 800 jednotek Merco – většina z nich se přitom stále používá.

Zahuštění lepku

Separátor Merco používaný k zahuštění lepku vám umožní pracovat s koncentráty s hustotou až 150 g/litr – to je nejvyšší hodnota ze všech separátorů na trhu. Vysoká míra zahuštění znamená nízkou spotřebu energie ve fázi odvodnění, kterou provádí rotační vakuové filtry.

Zahušťovač rozmělněného proudu a čiření

Díky své všestrannosti jsou separátory Merco ideální také k zahuštění rozmělněného proudu před oddělením škrobu od lepku. Separátory MST pracují vždy se stálým výstupem bez ohledu na přívodní podmínky, což zlepšuje výsledek primární separace.

Separátor Merco můžete používat také jako čiřič k opětovnému získání škrobu a proteinů z přebytečné vody z hydrocyklónu.

Odvodnění lepku

Alfa Laval nabízí dvě technologie pro odstranění vody z lepku – rotační vakuové filtry (RVF) a dekantační odstředivky. K odvodnění lepku se tradičně používají rotační vakuové filtry. Dekantační odstředivky nabízejí vysokou účinnost odvodnění a splňují přísnější hygienické normy. Je s nimi spojeno také jedno příjemné rozhodnutí: uvolnit podlahovou plochu nebo zvýšit kapacitu odvodnění?

Odpařovaní kukuřičného výluhu (CSL)

Systém odpařování CSL Alfa Laval s bleskovou technologií je kompaktní a energeticky úsporné řešení. Kombinace vysokého průtoku a vysokých turbulencí minimalizuje zanášení. Rozšířením stávajících systémů odpařování o dodatečný efekt na bázi technologie Alfa Laval můžete snížit spotřebu páry až o 50 %. S tímto typem systému se vám vaše investice může vrátit už za méně než jeden rok.

Promývání škrobu

Vícestupňové systémy promývání škrobu na bázi hydrocyklónu Alfa Laval jsou charakteristické ideálním spojením vysokého výkonu a spolehlivosti. Vysoce kvalitní materiály a nízké přípustné odchylky používané v našich hydrocyklónech (cyklonetech) jsou zárukou účinného promývání a velmi nízkého obsahu nečistot v koncovém výrobku.

Odstranění choroboplodných zárodků

Dvoustupňové hydrocyklóny Alfa Laval pro odstranění choroboplodných zárodků nabízejí vysokou účinnost separace a přitom vyžadují jen minimum podlahové plochy. Systém nemá žádné pohyblivé části, takže je spolehlivý a snadno se udržuje.

Odstranění drobných pevných částic

Systém odstranění drobných pevných částic Alfa Laval odloučením písku a jílu chrání zařízení v další fázi výroby. Vysoká účinnost separace minimalizuje nebezpečí problémů s vysokorychlostními separátory. Systém nemá žádné pohyblivé části, takže je mimořádně spolehlivý. Náklady na údržbu systému se díky rychlé a snadné výměně jednotlivých cyklon podařilo udržet na minimu. Systém je navíc menší, takže nevyžaduje velkou podlahovou plochu.

Ohřev a chlazení výrobních toků

Alfa Laval dodává široké spektrum rozebíratelných a svařovaných deskových výměníků tepla s vysokou tepelnou účinností, kompaktními rozměry, vysokou provozuschopností a nízkými náklady na údržbu. Rozebíratelné výměníky tepla Alfa Laval můžete kdykoliv rozšířit o další desky a snadno tak zvýšit jejich výrobní kapacitu. Deskové výměníky tepla WideGap Alfa Laval jsou určeny speciálně k přenosu tepla pro média s obsahem vláken a pomáhají tak minimalizovat zanášení.