Fuel Management Course

Alfa Laval Fuel Management Course

Tento kurz o délce 2+1 den odpovídá na tyto otázky

 • Jaké jsou očekávané problémy s budoucími palivy?
 • Co očekávat při výměně paliva a jaké jsou s tím spojeny problémy?
 • Jak často se nakládá topný olej nízké kvality?
 • Jaké jsou důsledky pro rejdaře působící v oblastech ECA?
 • Jaké budou dopady na rejdaře po 1. lednu 2015?
 • Jaký vliv má kvalita paliva na systémy čistění paliva a provoz motoru?
 • Jak nastavit systémy čistění paliv pro dosažení nejlepšího výkonu?

Zkušení lektoři s odbornou kvalifikací ze společností Alfa Laval a VPS

Kurzy pořádají společnosti Alfa Laval a Det Norske Veritas Petroleum Services. Lektoři jsou zkušení zaměstnanci společností DNV Petroleum Services a Alfa Laval s odborným vzděláním a dlouholetými praktickými zkušenostmi.

Většina účastníků uvádí, že je kurz z hlediska svého zaměření zcela unikátní.

Cílová skupina

Kurz je určen pro technický a provozní personál pracující na moři i na pobřeží.

Témata kurzu

V tomto kurzu se probírají, mimo jiné, tato témata:

1. a 2. den:

 • Ropa – zdroje a složení
 • Poptávka po palivech vyráběných z ropy
 • Kvalita lodních paliv na celém světě
 • Testování paliv – přesnost testovacích metod
 • Poškození strojního zařízení
 • MARPOL, příloha VI (ECA, CARAB)
 • Možnosti systémů čistění a úpravy paliv
 • Systémové know-how
 • Optimální systém čistění a úpravy paliv
 • Provoz odstředivého separátoru
 • Provoz v nouzové situaci

3. den:

 • Doprovoný plyn – zdroje a složení
 • MARPOL, příloha VI, ECA
 • Testování paliv – přesnost testovacích metod
 • Poškození strojního zařízení
 • Možnosti čističek paliv a doporučená sestava zařízení
 • Optimální systém čistění a úpravy paliv
 • Provoz odstředivého separátoru

Kurz je kombinací přednášek a práce ve skupinách s využitím případových studií. 

Pozvánka na kurz zacházení s palivy

Cena za kurz

Ceny za kurz pro jednoho účastníka:
Standardní FMC + destilát (všechny tři dny): 1 700 eur (bez DPH). Součástí ceny jsou:

 • Večeře 1. den
 • Dopolední a odpolední káva a čaj
 • Oběd první, druhý a třetí den

Standardní FMC (1. a 2. den): 1 350 eur (bez DPH). Součástí ceny jsou:

 • Večeře 1. den
 • Dopolední a odpolední káva a čaj
 • Oběd první a druhý den

Destilát (3. den): 700 eur (bez DPH). Součástí ceny jsou:

 • Dopolední a odpolední káva a čaj
 • Oběd

Registrace

Registrace na kurz zde

Harmonogram kurzů 2015

 • April 21-23 in Copenhagen, Denmark
 • May 19-21 in Singapore
 • September 15-17 in Hamburg, Germany
 • October 13-15 in Miami, USA
 • October 26-28 in Dubai

Máte nějaké otázky ke kurzu?

Neváhejte kontaktovat naše školitele:

Alfa Laval
Geir Laerum
Tel: +46 8 530 650 57
E-mail: geir.larum@alfalaval.com

DNV Petroleum Services
Dag Olav Halle
Tel: +65 9088 8671
E-mail: dag.olav.halle@dnv.com

Index spokojenosti účastníků

Známka za poslední kurz v Hamburgu na stupnici od 1 (špatné) do 7 (vynikající)

6,25

Ohlasy účastníků

Skvělý tým školitelů
Vynikající kurz, hodně jsem se toho naučil
Profesionální, precizní a skvělí instruktoři
Tenhle kurz si nenechte utéct – je absolutně nezbytný!

Fuel Management Course invitation