Řešení problémů u deskových výměníků tepla

Řešení problémů u deskových výměníků tepla

Máte problémy s rozebíratelným deskovým výměníkem tepla? Dochází k netěsnostem vně jednotky, netěsnostem uvnitř jednotky nebo k neočekávaným poklesům tlaku? Zjistěte možné příčiny pomocí naší online diagnostiky problémů!

Pokud potřebujete další podporu, jsou vám k dispozici naši zkušení a kvalifikovaní specialisté na řešení problémů, kteří vám poskytnou okamžitou podporu na místě i mimo něj a vyřeší jakýkoli problém související s vaším zařízením. Zjistíme příčinu neplánovaných odstávek a zajistíme, aby zařízení fungovalo co nejlépe. Identifikujeme také nebezpečné situace a předcházíme jim, abychom zlepšili pracovní podmínky vašich zaměstnanců.

Service man hanging plates

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Netěsnosti

U vašich jednotek s výměníkem tepla se mohou vyskytnout různé problémy s netěsnostmi. Doufáme, že vám pomocí jednoduchého nástroje pro řešení problémů pomůžeme identifikovat příčiny vašich problémů a že některé z nich dokážeme vyřešit pomocí našich návodů. Společnost Alfa Laval vám může pomoci s následujícími problémy: 

 • Výběr a testování materiálu
 • Výměna dílů
 • Renovace
 • Vizuální inspekce
 • Posouzení
 • Audit stavu

Jaké problémy s netěsnostmi máte se svým rozebíratelným deskovým výměníkem tepla?

Těsnění netěsní v důsledku stárnutí  Médium uniká ven z výměníku, přičemž těsnění jsou částečně viditelná na boku deskového výměníku Zduření nebo rozleptání těsnění  

Médium uniká ven z výměníku, těsnění je prasklé a vytlačené ze strany Vnější netěsnost a těsnění při otevření volně visí    

 

Vidím, že netěsnost může být způsobena stárnutím těsnění. Těsnění jsou ztvrdlá, jsou na nich praskliny a únik za studena naznačuje problémy.  

Možné příčiny: 

 • Selhání materiálu v důsledku stáří nebo vysoké teploty
 • Přítomnost oxidantu v médiu
 • Nevhodná nebo příliš koncentrovaná čisticí kapalina
 • Hustota NBR vůči ozónu
Navrhované řešení:
 1. Vyměňte těsnění, pokud je příčinou stáří. Zkontrolujte kompatibilitu těsnění s médiem a v případě potřeby materiál vyměňte. Můžete také provést kompletní obnovu v servisním centru Alfa Laval v Brně.
 2. Pokud je hlavní příčinou CIP (Cleaning-in-Place), pak zkontrolujte metodu a čisticí kapalinu.
Pro budoucí prevenci:
 1. Výměna těsnění v doporučených intervalech zabrání poruchám způsobeným stářím.
 2. Za jiných okolností zvažte výměnu za jiný elastomer, abyste zajistili kompatibilitu s médii, nebo změnu materiálu desek, abyste zabránili korozi.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Médium prosakuje ven z jednotky. Těsnění jsou částečně viditelná na boku sady desek.

Možné příčiny:

 • Hydraulické rázy, zduření těsnění v důsledku nekompatibility s médiem nebo deformované drážky těsnění.
 • Nesprávně utažená sada desek
 • Ucpání v kombinaci s vysokým tlakem.
 • Porušený lepený spoj v kombinaci s vysokým tlakem.
Navrhované řešení:
 1. Přetěsněte výměník nebo přejděte na lepené těsnění.
 2. Ujistěte se, že těsnění jsou kompatibilní s parametry vašeho procesu, a ověřte, že v drážce těsnění nejsou žádné deformace.
 3. Zkontrolujte postupy uvedení do provozu, proces, čerpadla a ventily.
Pro budoucí prevenci: 
 1. Dodržujte návod k obsluze pro správné postupy uvedení do provozu a odstavování.
 2. Při otevírání ventilů nejprve otevřete výstup a poté pomalu otevřete vstup. Dbejte na to, abyste výměník tepla příliš neutáhli, a ujistěte se, že je jednotka utažena podle doporučeného rozměru A, aby byl zajištěn kontakt kovu s kovem.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

V mé jednotce dochází k zduření nebo rozpouštění těsnění. Po otevření je obtížné jednotku utěsnit.

Možné příčiny:

 • Absorpce procesního média nebo čisticí kapaliny.
 • Těsnění není kompatibilní s médii.
Navrhované řešení:
 1. Výměna za jiný elastomerový materiál, který je vhodný pro dané médium.
 2. Přezkoumat výběr čisticího média.
Pro budoucí prevenci:
 1. Zajistěte rozbor o kvalitě média, před nákupem nejlepšího "doporučeného" materiálu těsnění.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Médium prosakuje ven z jednotky. Těsnění jsou prasklá a vytlačená ze strany. Kousky gumy chybí.  

Možné příčiny: 

 • Vznikla prasklina ve výměníku, která se šíří skrz gumový materiál.
 • Těsnění není umístěno ve středu drážky těsnění, ale na okraji.
 • Agresivní médium "rozežírá" materiál.
 • Zvětšení objemu v důsledku vysoké teploty.
Navrhované řešení:
 1. Vyměňte těsnění a zvažte přechod na jiný materiál.
 2. Postupujte podle pokynů pro výměnu těsnění a uzavření jednotky.
 3. Pokud je to možné, zvyšte teplotu nad 100C
Pro budoucí prevenci:
 1. Dodržujte návod k obsluze pro správné postupy při spouštění a odstavování.
 2. Zajistěte řádné školení obsluhy.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Má jednotka prosakuje ven a/nebo těsnění volně visí při otevření sady desek.

Možné příčiny:

 • U lepených jednotek
  • Selhání lepení
  • Drážka těsnění desky je znečištěná
  • Těsnění je znečištěné
  • Neuspokojivé vytvrzení lepidla
  • Nevhodné lepidlo pro daný proces
 • Pro jednotky bez lepidla
  • Špatné umístění
  • Špatná montáž
Navrhované řešení:
 1. U menších dílů použijte opravné lepidlo a v případě větších dílů zvažte provedení kompletní repase sady desek se správným lepidlem a postupem.
 2. Umístěte správně těsnění bez lepidla do drážky, možná budete muset použít pásku k upevnění a opatrně ji uzavřete.
Pro budoucí prevenci:
 1. Ujistěte se, že jste těsnění očistili, vyčistěte drážku těsnění, dodržujte pokyny pro vytvrzení lepidla a zkontrolujte, zda těsnění sedí upevněné na správném místě.
 2. Zkontrolujte typ lepidla.
 3. Zkontrolujte, zda je těsnění v drážce, a opatrně ji uzavřete.
 4. Zajistěte řádné proškolení obsluhy.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

.

reconditioning post cleaning inspection

Problémy s výkonem

Mohou se vyskytnout problémy s výkonem, jako je cyklická odchylka výkonu, postupná odchylka výkonu i okamžitá odchylka výkonu. Společnost Alfa Laval vám může pomoci: 

 • Změna návrhu a optimalizace
 • Vizuální inspekce
 • Audit výkonu
 • Čištění na místě (CIP)
 • Výměna dílů
 • Audit stavu
 • Renovace
 • Inspekce
 • Školení
 • Nová jednotka

Jaké problémy s výkonem máte se svým rozebíratelným deskovým výměníkem tepla?

Vysoká tlaková ztráta nebo snížený tepelný výkon - cyklická odchylka výkonu                  

Tlaková ztráta nebo snížený tepelný výkon - postupná odchylka výkonu    Úniky jednoho média do druhého média nebo naopak.    

Tlaková ztráta nebo snížený tepelný výkon - okamžitá odchylka výkonu   Nerovnoměrná distribuce teploty    

Tlaková ztráta nebo snížený tepelný výkon - možný únik média  

 

Zaznamenávám vysokou tlakovou ztrátu nebo snížený tepelný výkon, který ovlivňuje účinnost systému. Jedná se o cyklickou odchylku výkonu.

Možné příčiny: 

 • Roční výkyvy teploty nebo nestabilní proces.
Navrhované řešení:
 1. Ověřte skutečné parametry oproti parametrům původního návrhu výměníku tepla.
 2. Pokud zvažujete změnu návrhu nebo optimalizaci, zkontrolujte smykové napětí na desce kanálu nebo alternativní možnosti hloubky prolisu desky.
Pro budoucí prevenci:
 1. Pečlivé vyhodnocení ve fázi návrhu s ohledem na nejlepší možné řešení s přihlédnutím k výkyvům teplot během roku.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Zaznamenávám vysoké tlakové ztráty nebo snížený tepelný výkon, který má vliv na účinnost a/nebo provozuschopnost systému. Jedná se o postupnou odchylku výkonu.

Možné příčiny:

 • Hromadění nežádoucích látek na povrchu desky
 • Nízké smykové napětí na kanálové desce.
 • Provozní podmínky se liší od projektovaných parametrů. Chemické reakce, zanášení apod. Možná špatná distribuce při paralelním zapojení PHE.
Navrhované řešení:
 1. Proveďte chemické nebo mechanické čištění.
 2. Zkontrolujte, zda skutečný průtok odpovídá zamýšlenému průtoku podle konstrukce výměníku tepla.
 3. Zvažte změnu návrhu nebo odstranění desek, přezkoumejte smykové napětí kanálové desky nebo alternativní možnosti hloubky lisování desek.
 4. Zvažte instalaci filtrů.
Pro budoucí prevenci:
 1. Optimalizované postupy čištění na místě (CIP) prováděné podle návodu jsou nejchytřejším způsobem řešení zanášení.
 2. Můžete také vyjmout desky, abyste zvýšili smykové napětí, zvětšili plochu pro přenos tepla nebo zvážili jinou hloubku lisování desek.
  .

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Procesní médium mé jednotky prosakuje do užitkového média nebo naopak. To způsobilo drobnou změnu tepelné vodivosti. Dochází k postupné výkonnostní odchylce.

Možné příčiny: 

 • Buď koroze, nebo praskliny z únavy materiálu, které způsobily vznik otvoru na deskách výměníku tepla.
Navrhované řešení:
 1. Proveďte tlakovou zkoušku s deskami instalovanými v jednotce. Otevřete protilehlý otvor a zkontrolujte, zda z něj nebublá voda, což vám prozradí místo úniku.
 2. Zvažte modernizaci materiálu desek pomocí alternativních ocelí. Pokud problém souvisí s únavou, zkontrolujte, zda nedochází k provozním tlakovým rázům nebo výkyvům.
Pro budoucí prevenci:
 1. Vyhněte se tlakovým rázům nebo výkyvům a ujistěte se, že jste v počáteční fázi návrhu zvolili správnou slitinu.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Zaznamenávám vysokou tlakovou ztrátu nebo snížený tepelný výkon, který ovlivňuje účinnost systému a/nebo dobu provozu. Jedná se o okamžitou odchylku výkonu.  

Možné příčiny:

 • Velikost částic v médiu přesahuje hloubku lisování kanálových desek.
 • V médiu jsou přítomny cizí nečistoty.
Navrhované řešení:
 1. Identifikujte největší velikost a množství částic v médiu. 
 2. Zpětně propláchněte filtr, nainstalujte filtry nebo zvažte alternativní hloubku lisování desek.
Pro budoucí prevenci:
 1. Instalujte potrubní filtry nebo sítka, pokud je množství nečistot větší než 50 % volného kanálu. Další možností je přechod na desky s větším volným kanálem (např. desky pro WideGap).
 2. Před spuštěním procesu (poprvé nebo po zastavení provozu systému) propláchněte potrubí, aby se do deskového výměníku nedostaly cizí nečistoty.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Došlo k nerovnoměrnému rozložení teploty v jednotce v okamžiku kdy průtok vytvoří podmínky pro špatné rovnoměrné zatékání media. Výstupní teplota se mezi paralelními jednotkami liší. Jedná se o okamžitou odchylku výkonu.

Možné příčiny: 

 • Nerovnoměrná distribuce průtoku způsobená provozními podmínkami odlišnými od projektovaných parametrů.
 • Špatný návrh.
Navrhované řešení:
 1. Přepracujte návrh tak, aby bylo dosaženo rovnoměrnějšího rozložení průtoku v paralelních jednotkách (nebo jednu jednotku vyjměte).
 2. Pokud je v jedné jednotce, zvažte výměnu za větší velikost portu nebo přidejte paralelní jednotku.
Pro budoucí prevenci:
 1. Vždy pečlivě kontrolujte skutečné podmínky oproti návrhovým parametrům.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Zaznamenávám vysokou tlakovou ztrátu nebo snížený tepelný výkon, který ovlivňuje účinnost systému a/nebo dobu provozu. Pozoruji v jednotce únik média. Dochází k okamžité odchylce výkonu.

Možné příčiny: 

 • Může to být způsobeno špatnou montáží desek. Desky mohly být po servisní odstávce sestaveny nesprávně nebo v nesprávném pořadí.
 • Může to být způsobeno nesprávnou montáží nebo použitím nesprávných dílů při výrobě. 
Navrhované řešení: 
 1. Zkontrolujte vzor medových plástů na boku rozebíratelného výměníku tepla, zda je jednotný.
 2. Zkontrolujte a ověřte specifikaci výměníku tepla ve srovnání s dokumentací dodanou s výměníkem.
 3. Otevřete výměník tepla a zkontrolujte, zda jsou desky zavěšeny ve stejném pořadí podle výrobní dokumentace.
Pro budoucí prevenci:
 1. Při provádění servisu označte stranu sady desek šikmou čarou a/nebo očíslujte jednotlivé desky ve správném pořadí, v jakém jsou zavěšeny ve výměníku tepla.
 2. Vždy se řiďte návodem k obsluze a seznamem desek v dokumentaci.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

.

gphe-640x360

Poškozené díly

Vaše jednotky výměníku tepla se mohou poškodit. Doufáme, že vám pomocí jednoduchého nástroje pro diagnostiku poruch pomůžeme prozkoumat jednotku, pokud je poškozená pomocí několika příznaků. Společnost Alfa Laval vám může pomoci: 

 • Posouzení
 • Výměna dílů
 • Školení

S jakým typem poškození se setkáváte u svého rozebíratelného deskového výměníku tepla?

Poškození na desce/sadě desek  Poškození na rámu/částech rámu  Poškození na těsnění  

 

Na deskách a sadách desek mohu rozpoznat poškození, jako jsou deformace, škrábance, rez, vlnění atd. 

Možné příčiny: 

 • Mohlo dojít k pádu nebo nárazu nákladním autem/nářadím během přepravy nebo při manipulaci na místě.
 • Rez může být běžným opotřebením v závislosti na prostředí a stáří. Poškození nemusí způsobit netěsnost jednotky (zatím) a některá poškození ve skutečnosti nepoškodí výkon.
Navrhované řešení:
 1. Zaevidujte poškození, pokyny naleznete v návodu k obsluze.
 2. Proveďte posouzení rizik, a pokud je považováno za bezpečné, můžete zvážit provedení kontroly těsnosti na provozní teploty.
 3. V případě potřeby naplánujte servisní prohlídku v příštím servisním intervalu.
Pro budoucí prevenci:
 1. S jednotkou výměníku tepla zacházejte opatrně.
 2. Používejte správné nářadí a vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. 

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Na rámech/rámových svazcích si mohu všimnout poškození, jako jsou deformace, škrábance, rez, vlnění atd. 

Možné příčiny:

 • Mohlo dojít k pádu nebo nárazu nákladním autem/nářadím během přepravy nebo při manipulaci na místě.
 • Rez může být běžným opotřebením v závislosti na prostředí a stáří. Poškození nemusí způsobit netěsnost jednotky (zatím) a některá poškození ve skutečnosti nepoškodí výkon.
Navrhované řešení:
 1. Zaevidujte poškození, pokyny naleznete v návodu k obsluze.
 2. Proveďte posouzení rizik, a pokud je považováno za bezpečné, můžete zvážit provedení kontroly těsnosti na provozní teploty.
 3. V případě potřeby naplánujte servisní prohlídku v příštím servisním intervalu.
Pro budoucí prevenci:
 1. S jednotkou výměníku tepla zacházejte opatrně.
 2. Používejte správné nářadí a vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

Na těsněních mohu rozpoznat poškození, jako jsou deformace, stopy, škrábance, rez, vlnění atd.

Možné příčiny: 

 • Mohlo dojít k poškrábání při manipulaci na místě.
 • Praskliny nebo ztvrdnutí mohou být běžným opotřebením v závislosti na prostředí a stáří (praskliny způsobené ozónem). Poškození nemusí způsobit netěsnost jednotky (zatím) a některá poškození ve skutečnosti příliš nepoškodí výkon (kratší životnost).
Navrhované řešení:
 1. Zaevidujte poškození, pokyny naleznete v návodu k obsluze.
 2. Proveďte posouzení rizik, a pokud je považováno za bezpečné, můžete zvážit provedení kontroly těsnosti na provozní teploty.
 3. V případě potřeby naplánujte servisní prohlídku v příštím servisním intervalu.
Pro budoucí prevenci:
 1. S jednotkou výměníku tepla zacházejte opatrně.
 2. Používejte správné nářadí a vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Pomohly vám tyto návrhy? Pokud ne, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.