2020-07-08 Novinky - produkty

Nová generace deskových výměníků tepla s dvojitou stěnou nabízí maximální tepelnou účinnost s minimálním rizikem

Lidé na celém světě spoléhají na deskové výměníky tepla s dvojitou stěnou všude tam, kde je při ohřevu či chlazení kromě účinnosti zapotřebí zajistit i bezpečnost. Společnost Alfa Laval nyní tuto technologii posouvá vpřed v podobě nových pájených deskových výměníků tepla s dvojitou stěnou. Unikátní konstrukce nových modelů nabízí maximální ochranu proti smísení médii, jaká je na trhu dostupná, tak vyšší účinnost přenosu tepla.

Na některých trzích jsou výměníky tepla s dvojitou stěnou dlouhodobě považovány za spolehlivé řešení přípravy teplé vody v domácnostech i v dalších aplikacích, kde je vzájemná kontaminace médií zásadním problémem. Několik evropských zemí a některé oblasti Spojených států dokonce začínají pro tento typ hygienických aplikací dvojité stěny vyžadovat. Tradičně se pro tyto účely používaly   rozebíratelné deskové výměníky tepla. Dnes však na trhu roste poptávka po pájených výměnících s dvojitými stěnami, které umožňují stejnou úroveň bezpečnosti, avšak s menšími prostorovými nároky.

„Rozebíratelné deskové výměníky tepla s dvojitou stěnou jsou smysluplným řešením u větších hygienických systémů,“ vysvětluje Fredrik Ekström, ředitel divize pájených a tavně spojovaných deskových výměníků tepla (Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers) ve společnosti Alfa Laval. „Dnes se však rostoucí počet zákazníků orientuje na pájené výměníky tepla, a to zejména u rezidenčních instalací díky nižším investičním nákladům a mnohem kompaktnějšímu designu. Společnost Alfa Laval vyvinula novou generaci pájených výměníků s dvojitou stěnou, která splňuje tyto jejich požadavky včetně vyšší bezpečnosti a tepelné účinnosti.“

Trojnásobně klidnější život

Nové pájené výměníky tepla mají speciální konstrukční řešení, které Alfa Laval přezdívá „trojbariérové“ řešení. Jde o kombinaci tradičního uspořádání desek s dvojitou stěnou a přidání další bariéry, či „otvoru“, který je tvořen vzduchovou mezerou mezi dvěma kanálovými deskami. Při výskytu úniku média, které je ale extrémně vzácné, je díky této konstrukci možné okamžitě závadu identifikovat vně jednotky, čímž je minimalizováno riziko smísení médií.

„Řada výrobců výměníků tepla s dvojitou stěnou slibuje takzvaně ‚neprodyšnou‘ technologii, která spoléhá výhradně na spájení dvou kanálových desek, takže vznikne dvojnásobně silná stěna,“ uvádí Enrico Dall’Armellina, vedoucí oddělení marketingu a produktového  managmentu pro pájené a tavně spojované deskové výměníky tepla (Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers) ve společnosti Alfa Laval. „Na některých místech, např. v některý státech USA, postačí označení takových výměníků tepla za modely s dvojitou stěnou ke splnění zákonných požadavků. Jestliže však u těchto desek dojde k defektu, není možno tuto závadu rozpoznat, což může nakonec vést ke vzájemné kontaminaci médií. Naše konstrukce toto riziko zcela eliminuje.“

Nižší dopad na účinnost – a velikost

Až doposud znamenalo použití vzduchové bariéry mezi deskami výměníku tepla s dvojitou stěnou značné snížení jeho účinnosti. Některé dodavatele přinutil tento kompromis zvětšit teplosměnnou plochu až o 30 %. To pak znamená větší objem jednotky a větší prostorové nároky.

„Lidé volí pájené deskové výměníky právě proto, že se jedná o kompaktní, vysoce účinné řešení přenosu tepla,“ konstatuje Paul Kellet, Senior OEM Manager ve společnosti Alfa Laval. „Společnost Alfa Laval se při svých více než 80letých zkušenostech s výměníky tepla rozhodla vyřešit tuto výzvu takovou konstrukcí dvojitých stěn, která zajistí maximální bezpečnost bez nutnosti obětovat účinnost přenosu tepla.“

Díky unikátnímu designu desek byla společnost Alfa Laval schopna použít trojbariérové řešení s minimální ztrátou celkové účinnosti. Nová generace pájených deskových výměníků tepla s dvojitou stěnou tak dokáže nabídnout téměř totožnou účinnost jako obdobně velké modely s jednoduchou stěnou, nízkou tlakovou ztrátu a nulové riziko smísení médií.

„To například znamená, že náš model CB18 s dvojitou stěnou je co do zádržného objemu a velikosti srovnatelný s našimi jednotkami CB18 s jednoduchou stěnou a má identické připojovací rozměry,“ pokračuje Kellet. „Projektanti systémů tak mají více možností vyhovět různým potřebám zákazníků bez nutnosti složitých úprav celého systému.“

 

Více o pájených deskových výměnících

 

 

CB90DW-640x360

Minimální riziko, maximální tepelná účinnost

Více informací

Související informace: