2021-03-02 Novinky - produkty

Jak vybrat kvalitní trubky a fitinky pro farmaceutické procesy: Složení materiálu

Ve farmaceutické výrobě nejsou všechny nerezové trubky stejné – řekneme vám, proč...

Ve složité síti nerezových čerpadel, ventilů, tanků a nádrží, které tvoří farmaceutická nebo biotechnologická výrobní zařízení, můžete jednoduše přehlédnout opomíjené hrdiny procesu: trubky a fitinky.

Procesní potrubí, potrubí pro CIP, produktové potrubí, odpadní potrubí atd. vyžadují metry a metry vysoce kvalitních nerezových trubek; a na důležitost této produktové oblasti se často zapomíná.

Při vizuální kontrole vypadají všechny nerezové trubky stejně; ale nejsou!

Vadné svary a nekvalitní vnitřní povrch trubek jsou hlavní příčinou problémů s korozí, či znečištěním ve farmaceutických nebo biotechnologických výrobních zařízeních. Když vezmete v úvahu, že 90 % povrchu, který přichází do styku s kapalným produktem, jsou trubky a fitinky, musí být tyto součásti vyrobeny tak, aby umožňovaly snadné a souvislé, vysoce kvalitní svaření k zajištění bezproblémové výroby.

Klíčové je složení oceli

Na první pohled se může zdát, že je trubka velmi jednoduchá součást. Udržení špičkové kvality při výrobě trubek ale vyžaduje sofistikovaný a precizní proces.

Svařované trubky tvoří až 95 % trubek používaných ve farmaceutických aplikacích a zásadní je konzistentnost průměru, tloušťky stěny, vnitřního povrchu trubek a svarových spojů.

Tyto důležité vlastnosti ale nejsou viditelné pouhým okem. K pochopení faktorů, díky nimž mají trubky a fitinky Alfa Laval UltraPure výjimečné postavení na trhu, je nutná hluboká znalost materiálů a výrobních procesů.

Proces začíná složením oceli, které se liší v závislosti na mezinárodní normě, podle níž byla vyrobena.

Vezměte si třeba gumičku, kterou můžete natáhnout do různých délek. Totéž platí pro materiálové normy, které mají různé třídy, tolerance a výrobní postupy v závislosti na aplikacích a trzích, pro něž jsou určeny, a na předpisech, které musí splňovat.

Přísné regulační normy: ASME BPE

Trubky a fitinky z produktové řady Alfa Laval UltraPure se vyrábějí z nerezové oceli 316L, která odpovídá americké normě ASME BPE, a proto je vhodná pro použití v biotechnologickém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Ale ne všechny trubky z nerezové oceli 316L odpovídají této normě; například slitiny oceli 316L lze mimo jiné vyrábět podle normy ASME BPE nebo ASTM A 270. Obě tyto slitiny nesou označení UNS S31603, což znamená, že jsou nízkouhlíkové, robustní, vysokoteplotně roztažitelné a odolné proti deformaci a tečení, mimořádně tvarovatelné a svařovatelné. Na rozdíl od trubek podle normy ASME BPE jsou trubky podle normy ASTM A 270 vhodné pouze pro sanitární aplikace.

Trubky a fitinky Alfa Laval UltraPure jsou vyrobeny z nerezové oceli, která splňuje všechny předpisy pro farmaceutické a biotechnologické procesy. Silný důraz na konzistentnost výroby zajišťuje optimální svařitelnost, kdy se konce svarů dokonale shodují. Jejich chemické složení zaručuje maximální kompatibilitu a integritu všech svarových spojů v každé složité síti potrubí.

Úloha síry v nerezové oceli podle normy ASME BPE

Úroveň síry v chemickém složení nerezové oceli podle normy ASME BPE je klíčová. Síra je zajímavou složkou, protože je pro ocel nečistotou a současně je zásadní pro optimální svařování. Norma ASME BPE stanovuje, že obsah síry musí být mezi 0,005 a 0,017 %, protože v tomto rozmezí má ocel nejlepší svařitelnost a množství nečistot je na přijatelné úrovni z hlediska prevence pozdější koroze potrubí.

Síra ovlivňuje svařitelnost oceli a při obsahu síry podle normy ASME BPE můžeme dosáhnout hlubšího a konzistentnějšího průniku svaru. Při dodržování konzistentního obsahu síry lze také snadno naprogramovat automatické svařovací stroje pro práci s těmito trubkami, což v konečném důsledku znamená, že instalace a rozšiřování potrubních sítí UltraPure je vždy optimalizovaný a efektivní proces.

Zajištění konzistentnosti a vysoké kvality při výrobě trubek a armatur Alfa Laval UltraPure vede k zaručenému úspěchu. Vy jako zákazník máte jistotu, že všechny trubky a armatury jsou vyrobeny podle vysokých standardů nezbytných pro farmaceutické a biotechnologické výrobní procesy, a zároveň využíváte výhod dokonale shodných konců svarů a souvislých vysoce kvalitních svarů, které se v každé šarži shodují.

Související informace: