Tribky Tri-Clover UltraPure dle ASME BPE

Produktová řada UltraPure Tri-Clover ASME BPE zahrnuje komplexní výběr trubek a tvarovek s vnitřní povrchovou úpravou o průměrné drsnosti (Ra) < 0,4 – 0,8 μ vytvořenou buď elektrolytickým nebo mechanickým leštěním. Trubky a tvarovky v tomto rozsahu vyhovují rozměrovým normám ASME BPE.

UltraPure tubes Tri-Clover BPE

Kvalita Tri-Clover UltraPure

Trubky Alfa Laval UltraPure Tri-Clover jsou vyvinuty tak, aby usnadňovaly bezpečnou a snadnou instalaci, což zaručuje optimální integritu potrubních instalací.Tato kompletní řada trubek nabízí vysokou a konzistentní kvalitu, optimální svařitelnost, důkladnou dokumentaci a široký výběr rozměrů i provedení, které splňují přísné standardy biotechnologického, farmaceutického a kosmetického průmyslu.

Máte zájem o naše široké portfolio hygienických trubek pro obecné potravinářské aplikace?

Trubky: rozdíl je v detailech

Věděli jste, že 90 % ploch v kontaktu s produktem v typickém farmaceutickém systému se nachází v trubkách?Podívejme se na detaily, kterými se od sebe liší trubky.

Všechny trubky Tri-Clover UltraPure podléhají přísné kontrole jakosti.Alfa Laval provádí kompletní vstupní i výstupní řízení i kontroly jakosti a pečlivě dohlíží na všechny aspekty výrobního procesu – od pořizování surovin přes kontrolu tolerancí a povrchové úpravy až po balení a označování.Tolerance ovality a pravoúhlosti a všechny povrchové úpravy jsou například kontrolovány pomocí kalibrovaného zařízení.Tento přístup pomáhá zajistit nejvyšší možnou kvalitu.

  

Bezpečná a snadná instalace

Trubky Tri-Clover UltraPure pocházejí od stejného dodavatele surových trubek, aby byla zajištěna dokonalá shoda materiálů na svařovaných koncích.Chemické složení a pasivita jsou garantovány tak, aby zajistily maximální kompatibilitu a celistvost v celém sortimentu.To zjednodušuje svařování a zajišťuje kontinuální vysoce kvalitní svary bez trhlin, dutin, pórovitosti nebo špatného slícování spojů, což by mohlo podporovat kontaminaci konečného výrobku.

Kompletní dokumentace

Všechna zařízení a součásti portfolia Alfa Laval BioPharm se dodávají s komplexním balíčkem dokumentace Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou transparentnost celého dodavatelského řetězce od surovin až po finální dodávku zařízení.Tím se zjednodušují nákupní a instalační procesy, stejně jako postupy při kvalifikaci, validaci a řízení změn.Na základě správné dokumentační praxe (GDP – Good Documentation Practice) pokrývá společnost Alfa Laval všechny aspekty dodávek zařízení BioPharm a poskytuje zákazníkům transparentní a dobře zdokumentované zajištění jakosti pořizovaného zařízení.

Dokumentace Q-doc pro trubky Tri-Clover UltraPure pokrývá řízení kvality a výrobní postupy, obsahuje materiálové certifikáty a zajišťuje úplnou dohledatelnost.Toto soustředění na detaily maximalizuje provozní dobu a minimalizuje riziko.

Další informace o normách a certifikátech naleznete na našem biotechnologickém a farmaceutickém portálu.

Ucelený sortiment

Široký výběr trubek, včetně kolen, šroubení, upínacích tvarovek a přírub, redukcí, trojcestných armatur, redukčních trojcestných armatur, přístrojových t-kusů a příslušenství, je k dispozici v bohaté škále povrchových úprav a rozměrových standardů.

Výhody produktu

  • Snadné pořízení, instalace a čištění 
  • Zajištění jakosti
  • Ucelený sortiment
  • Certifikace podle ASME BPE

Certifikáty pro trubky a armatury Alfa Laval

Certifikáty podle normy EN10204 pro dodané trubky a armatury Alfa Laval.

Snadná dostupnost

Všechny trubky Alfa Laval UltraPure jsou jednotlivě uzavřeny víčkem a spolu s protokolem o zkoušce materiálu zabaleny ve sterilních, průhledných pytlích označených čárovým kódem, informacemi o výrobku a datem výroby. Kromě toho mají všechny výrobky čísla odlitku, zakázková čísla a značku Alfa Laval trvale vyleptanou na vnější povrch.

Alfa Laval nabízí konkurenční ceny a rychlé, efektivní dodávky bez ohrožení kvality produktu. Za účelem splnění požadavků zákazníků mohou továrny a distribuční centra společnosti Alfa Laval dodávat:

1. Jednotlivé fitinky (jeden až devět kusů) z celého sortimentu.

2. Krabice po 10 kusech u většiny standardních produktů.

3. Úplná paleta pro nejoblíbenější produkty.

4. Celý kontejner s výrobky přímo z továrny.

Jak to funguje

Všechny trubky Tri-Clover UltraPure jsou vyráběny podle přísných specifikací Alfa Laval ve vlastních továrnách společnosti Alfa Laval. To zajišťuje úplnou kontrolu nad standardy kvality a všechny tyto trubky nesou jako důkaz pravosti značku Alfa Laval. Jsou také označeny čárovým kódem, informacemi o výrobku a datem výroby. Tím se zajišťuje přesná identifikace a úplná dohledatelnost i to, že produkt dorazí na místo použití  stavu připravenosti na čisté orbitální svařování.

Kolena

Přeprava procesních kapalin potrubím často vyžaduje změny průtočné trasy. Mezi klíčová kritéria pro bezproblémový provoz patří pevnost a trvanlivost.

V zájmu zajištění maximální konstrukční pevnosti a bezproblémového průtoku mají výrobní procesy Alfa Laval neobvykle přesné tolerance s jednotnou tloušťkou stěny, přičemž všechny úhly jsou přesné a všechny trubkové, tvarované a trojcestné spojky mají jednotné provedení.

Šroubení, upínací kování a příruby

Všechny příruby a upínací kování Alfa Laval jsou navrženy pro snadnou a rychlou údržbu. Příruby a svorky s křídlatými maticemi jsou zvláště vhodné pro procesy, při nichž je zatížení těsnění mimořádně vysoké, kde je důležitá snadná kontrola a výměna těsnění a zároveň je vyžadováno účinné čištění.

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu možností dodávek těsnění nejvhodnějšího typu pro každý konkrétní proces. Patří mezi ně těsnění vyrobená z nitrilové pryže (NBR), fluorového kaučuku (FBR) a ethylenpropylenu (EPDM).

Pro zajištění souladu s normami, mezi něž patří ISO, DIN a ASME, jsou k dispozici různá šroubení.

Redukce

Redukce se používají ke spojování trubek nebo potrubí různých velikostí nebo tvarů. Pnutí vznikající v těchto klíčových místech vede k tomu, že jsou redukce často nejnáchylnějšími místy k únikům v trase proudění.

Redukce Alfa Laval mají válcová svařovací zakončení a jednotné tloušťky stěny pro všechny kombinace trubek, což zajišťuje správný průměr a tloušťku stěny pro každý konkrétní průtok.

Trojcestné armatury

V aplikacích, které zahrnují manipulací s tekutinou, se často různé trasy proudění musí spojit pomocí trojcestných armatur (T-kusů).

Společnost Alfa Laval vyrábí trojcestné armatury s jednotnou tloušťkou stěny, těsnými tolerancemi a širokým výběrem různých povrchových úprav. Tím se zajišťuje maximální pevnost a dlouhá životnost, stejně jako bezproblémové svařování a montáž. Trojcestné armatury (T-kusy) Alfa Laval jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316L a jsou k dispozici v průměrech 1 až 4 palce a od DN10 do DN150.

Široký výběr povrchových úprav

Armatury Alfa Laval jsou k dispozici v široké škále povrchových úprav formou elektrického a mechanického leštění. Při mechanickém leštění se využívají postupně různé stupně brusiva – od hrubé až po jemnou zrnitost – a vytváří se konzistentní vnitřní povrch, který podporuje účinné a přitom hospodárné čištění.

Trubky

Řady trubek Alfa Laval Ultra Pure pomáhají zajistit nejlepší možné hygienické podmínky v každé instalaci. Trubky jsou speciálně vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální hygienickou integritu v ultra-čistých procesech. Každá řada je zároveň navržena a vyrobena tak, aby byla zajištěna rozměrová přesnost a celistvost konstrukce, což usnadňuje jejich instalaci. Díky tomu poskytují trubky Alfa Laval uživatelům vynikající odolnost proti korozi a bezkonkurenční životnost.