2021-09-30 Novinky - produkty

Může hmyz vyřešit globální nedostatek bílkovin?

Hmyz jako zdroj bílkovin může potenciálně nasytit svět, ale posloužit může především jako krmivo pro hospodářská zvířata. Společnosti Alfa Laval a Bühler Insect Technology Solutions (BITS) nabízejí výrobní procesy.

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual12_75x75.png E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Lidská populace a spotřeba masa rostou nebývalým tempem a půdy pro výrobu potravin ubývá. Předpokládá se, že pro výrobu potravin už se využívá 85 procent potenciální zemědělské půdy na Zemi. Lidská populace se však do roku 2050 rozroste na více než 9 miliard, což bude vyžadovat padesátiprocentní zvýšení dodávek vysoce kvalitních bílkovin. Člověk nemusí být zrovna matematik, aby si uvědomil, že tato čísla hrají v neprospěch lidské rasy.

Současný stav je neudržitelný. Jak tedy v dalších letech nakrmíme svět? Jedním z možných řešení, o kterém se hovoří, je hmyz.

Chov hmyzu je relativně nová myšlenka a donedávna se jednalo spíše o experimentální řešení v malém měřítku. To se změnilo v roce 2017 s příchodem Bühler Insect Technology Solutions (BITS), společného podniku specialisty na potravinářské technologie, společnosti Bühler, a předního zpracovatele hmyzu, společnosti Protix. 

Spojení odborných znalostí společnosti Protix s chovem hmyzu a společnosti Bühler s technologiemi zpracování potravin a krmiv má za cíl vyvinout technologii chovu hmyzu a zpracování surovin v průmyslovém měřítku.

Společnost Bühler v té době hledala také nové partnery, kteří by jí pomohli rozšířit její působení, zejména prostřednictvím technologií pro přenos tepla a separace kapalin.

insects in a spoon 400x250.jpg

Role společnosti Alfa Laval v proteinové revoluci

Společnost Alfa Laval již dříve dodávala společnosti Protix zpracovatelské technologie a hledala způsoby, jak rozšířit svou nabídku na rostoucím trhu zpracování hmyzu. 

Podle generálního ředitele společnosti BITS Andrease Aepliho je společnost Alfa Laval jasným lídrem v oblasti těchto technologií, ale rozhodnutí o spolupráci nakonec vyplynulo ze vzájemné shody. 

„Myslím, že už první den spolupráce bylo jasné, že se v mnoha věcech shodujeme. Obě naše společnosti se dlouhodobě zaměřují na kvalitu a těší se na trhu podobnému renomé. Naše technologické kompetence se ale nepřekrývají, a proto se vzájemně doplňujeme,“ říká Aepli. 

S tím souhlasí i Sumit Pingle, viceprezident společnosti Alfa Laval pro zemědělské a proteinové systémy.

„Způsoby, jakými pracujeme my a oni, do sebe rychle zapadly: náš i jejich tým, Andreas a já. Byly tam vzájemné sympatie, které dávaly smysl.“ 

Zdroj krmiva pro zvířata

Společnosti BITS bylo hned od začátku jasné, že úspěšná cesta k bezpečnosti potravin a ochraně životního prostředí nevede skrze změnu toho, co jedí lidé, ale toho, co jedí zvířata – a že důležitou roli v tom sehraje hmyz. 

„Někdo se zajímá o hmyz jako o potravu pro lidi,“ vysvětluje Aepli. „Myslím, že je tu prostor pro podnikání, které se bude rozvíjet, ale objemy jsou zatím příliš malé na to, aby měly skutečný dopad na náš potravinový systém.“ 

Na hmyzí hamburgery značky BITS si tedy na pultech supermarketů ještě musíme počkat. 

Hlavní důraz je kladen spíše na výrobu krmiv pro zvířata z chovu hmyzu, který je mnohem udržitelnější a efektivnější. Výroba jednoho kilogramu hmyzích bílkovin vyžaduje jen dva kilogramy krmiva, zatímco výroba bílkovin z hovězího dobytka se stejným výsledkem vyžaduje 20 kg krmiva. 

Výroba takového kilogramu bílkovin z hmyzu vyžaduje navíc mnohem méně prostoru: stačí pouhý metr čtvereční nezemědělské půdy. Takže místo velkých polí pro pěstování sóji coby krmiva zvířat vám stačí plocha menší než jedno parkovací místo. Průmyslová výroba hmyzu má tedy potenciál uvolnit rozsáhlé plochy půdy, která je v současnosti vyhrazena k pěstování plodin pro zvířecí krmivo. 

Hmyz navíc přeměňuje potravinový odpad na využitelné bílkoviny a vytváří tím udržitelnější cyklus výroby potravin.

„Hmyz v zásadě přeměňuje odpad na potraviny,“ vysvětluje Aepli.

Extrahují a rekombinují bílkoviny z potravinového odpadu a my tyto bílkoviny vracíme zpět do životního cyklu potravin ve formě krmiva pro zvířata nebo hnojiva pro plodiny.  
Anderas Aepil, generální ředitel společnosti Bühler Insect Technology Solutions (BITS)

Kvalita a odbornost

Přechod společnosti BITS na průmyslové zpracování hmyzu s sebou přináší i problémy. K zajištění neměnné kvality je zásadní standardizace. Bezpečný a efektivní chov hmyzu vyžaduje pečlivou regulaci klimatu a biologicky bezpečné prostředí, kterého není jednoduché dosáhnout ve velkém měřítku. 
Navíc, jak upozorňuje Aepli, různé oblasti výroby vyžadují různé dovednosti. 

„Obvykle je nevyřeší jediný partner nebo jediná společnost sama o sobě. To je jedním z klíčů partnerství mezi společnostmi Bühler a Alfa Laval, protože společnost Alfa Laval může nabídnout zkušenosti s těmi částmi procesu, ve kterých nejsme odborníky,“ vysvětluje. 

„Mít někoho, na koho se můžete v této oblasti opravdu spolehnout, nám pomáhá nacházet lepší řešení.“

Toto spojení nejspíš funguje. Od června je v Nizozemsku v bezproblémovém provozu první závod zákazníka a několik dalších se staví.

Společnost BITS spolupracuje také s týmem pana Pingle ze společnosti Alfa Laval na zákaznických řešeních na míru. V současnosti pracujeme na dalších projektech závodů. 

Tato dynamická a inovativní spolupráce se zdá být úspěšná. Představuje ohromný skok kupředu ve zpracování hmyzu, který bude mít dramatické dopady na bezpečnost potravin i planetu. 

insects on a plate 640x360

Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

Organizace spojených národů přijala 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, známých jako globální cíle, kterých se světoví lídři zavázali dosáhnout. Nyní je na firmách, jako je ta naše, aby tento ambiciózní plán realizovaly.

Zjistěte jak Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

Moucha bráněnka

Larvy mouchy bráněnky (na obrázku), známé svým rychlým růstovým cyklem a velkou schopností rozkládat organickou hmotu, jsou v současnosti hmyzem, ze kterého společnost BITS zpracovává bílkoviny.

insect 640x360

Chov hmyzu přispívá oběhovému hospodářství přeměnou potravinového odpadu na zdroj proteinů pro krmení zvířat a na hnojivo pro plodiny.

Infographic-Insects 650x803.jpg

Hmyzí chuťovky

Insects on a plate 640x360.jpg

V některých částech Asie a Afriky se hmyz odedávna považuje za lahůdku. V posledních letech začala řada evropských restaurací podávat hostům hmyzí pochoutky. 

Související informace: