2022-01-05 Novinky - produkty

Převratná iniciativa společností Alfa Laval a Stena Recycling v oblasti udržitelnosti debutuje v severských zemích.

V dubnu 2021 oznámila společnost Alfa Laval nové partnerství se společností Stena Recycling s cílem zavést průkopnický obchodní model pro posílení cirkulárnosti v dodavatelském řetězci výměníků tepla. Spolupráce je inspirována iniciativou Cirkular, oblastí spolupráce zaměřenou na podnikání v oblasti cirkulární ekonomiky, kterou vede společnost Stena Recycling. Nová iniciativa s názvem "Re-Made to matter" umožní přejít na energeticky účinnější výměník tepla a získat náhradu za starý výměník, který bude následně recyklován. Výměnný program byl spuštěn ve Švédsku a brzy budou následovat další země.

Je to oboustranně výhodné pro naše zákazníky, společnost i životní prostředí, říká Fredrik Ekström, Business Unit Prezident pro Pájené a tavně spojované celonerezové deskové výměníky tepla, divize Energy společnosti Alfa Laval. "Díky pobídce k vrácení peněz za modernizaci na modernější a účinnější deskové výměníky tepla mohou podniky výrazně snížit svou spotřebu energie. Na nedávném příkladu jsme vypočítali, že výměna jednoho 20 let starého výměníku tepla by vedla k celkové roční úspoře energie až 83 000 kWh. Kromě dlouhodobě lepších nákladů to znamená i výrazné snížení emisí CO2."

A to je skutečně jen začátek zlepšení udržitelnosti," pokračuje Fredrik Pettersson, generální ředitel společnosti Stena Recycling Sweden. "Jakmile od zákazníka obdržíme vrácený výměník tepla, zahájíme proces recyklace s cílem získat kovy a znovu je zařadit do dodavatelského řetězce surovin, což zajistí přínos pro životní prostředí snížením poptávky po primárních materiálech. Společnou prací tak můžeme pomoci uzavřít smyčku a vytvořit skutečně efektivní cirkulární přístup pro toto odvětví."

GreenOne-PR-img-HEX-big.jpg

Jedinečný průmyslový model

Aby bylo možné dosáhnout těchto přínosů pro udržitelnost, vyvinuly společnosti Alfa Laval a Stena Recycling zcela nový typ obchodního modelu pro odvětví HVAC. Kromě toho, že tento program pomáhá dosáhnout dekarbonizace prostřednictvím vyšší energetické účinnosti, byl také navržen tak, aby urychlil přechod od lineárního dodavatelského řetězce k udržitelnému, cikrulárnímu řetězci.

"V tradičním, tedy přímém dodavatelském řetězci představuje konec životního cyklu výměníku tepla konec životnosti cenných přírodních zdrojů, ze kterých se výměník skládá," vysvětluje Fredrik Ekström. "Díky tomuto programu mohou naši partneři ze společnosti Stena Recycling získat až 100 % kovů ze starých výměníků tepla od zákazníků, čímž minimalizují použití primárních materiálů potřebných pro výrobu našich nových výměníků tepla."

Proces funguje následovně:

  • Potenciální zákazníci navštíví webové stránky společnosti Alfa Laval, kde jim nový a přehledný online nástroj poskytne doporučení pro modernizaci výměníku tepla na základě jejich stávajícího modelu.
  • Zákazník obdrží zálohovou náhradu odpovídající hodnotě recyklace jeho starého výměníku tepla.
  • Starý výměník tepla je odeslán do společnosti Stena Recycling, kde se z něj získají kovy.
  • Recyklovaný materiál je znovu zpracován, znovu navinut a znovu vstupuje do dodavatelského řetězce, aby se případně stal novým, energeticky účinným výměníkem tepla.

Re-Made to matter začíná doma

Aby zdůraznily mnohé výhody výměnného programu, zahájily společnosti Alfa Laval a Stena Recycling iniciativu pod názvem "Re-Made to matter". První zemí, kde se budou moci zákazníci zapojit, je Švédsko, kde oba partneři sídlí.

Společnosti Alfa Laval a Stena Recycling patří mezi přední inovátory ve svých oborech a naše organizace mají ve Švédsku hluboké kořeny," dodává Fredrik Ekström. "Jsme velmi rádi, že můžeme zahájit projekt 'Re-Made to matter' zde doma. Těšíme se, že zde a nakonec i po celém světě ukážeme zákazníkům sílu našich společných odborných znalostí a nadšení pro udržitelnost. Nejenže je to první velký krok směrem k cirkulární ekonomice v oblasti vytápění a chlazení, ale je to také významný krok v boji proti klimatickým změnám v našem odvětví, který podporuje cíl společnosti Alfa Laval stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální."

Ke Švédsku se brzy připojí i zbytek severského regionu, který se bude moci zapojit, a později se plánuje zavedení programu i na dalších trzích.

Více informací o partnerství a výměnném programu Re-Made to matter naleznete na adrese www.alfalaval.com/remade

 

 

Re-Made to matter
Upgrade to a new plate heat exchanger and get a refund for your old equipment

Více informací

Další informace o partnerství a výměnném programu Re-Made to matter naleznete na adrese www.alfalaval.com/remade.

Související informace: