2021-02-16 Novinky - produkty

4 důvody proč se začíná s průmyslovým zpracováním hmyzu?

Může být zpracování hmyzu novým způsobem, jak vyřešit nedostatek bílkovin? Zjistěte více.

1. Růst populace

A_lot_of_food_at_the_party.jpg

Do roku 2050 se celosvětová populace rozroste ze 7,7 miliardy na téměř 10 miliard. Nárůst o 2,3 miliardy lidí znamená, že poptávka po bílkovinách vzroste o 50 %, což odpovídá více než 256 milionům tun ročně. Rozloha orné půdy nezbytné k produkci tradičních masných a rostlinných bílkovin je ale omezená. K vyřešení nedostatku bílkovin je nutná zásadní změna v našich potravinových dodavatelských řetězcích. Jedním z řešení těchto problémů je hmyz.

2. Méně odpadu

food-waste-equipment-nova-scotia-Beyond-Food-640x360.jpg

Hmyz je nejen udržitelným zdrojem bílkovin, ale pomáhá také řešit problémy spojené s likvidací odpadu.

V současnosti jsou naším hlavním zdrojem potravy pěstované plodiny a hospodářská zvířata. Po zpracování, nákupu a spotřebě zůstává neskutečných 1,3 miliardy tun organického odpadu.
Většina z toho se nevyužívá a likviduje se. Odpad se dá ale využít jako krmivo pro hmyz na hmyzích farmách. Při správném dávkování je ideálním krmivem pro podporu růstu hmyzu. Chované larvy lze zpracovávat na cenné bílkoviny a lipidy. Ty zkrmí hospodářská zvířata. Zbytky z chovu hmyzu lze využít jako hnojivo pro pěstované plodiny, které konzumujeme.
Jinými slovy chov hmyzu přispívá oběhovému hospodářství přeměnou potravinového odpadu na zdroj proteinů pro krmení zvířat a na hnojivo pro plodiny.

3. Přirozená potrava

Poultry-mechanically deboned meat processing_640x360.jpg

Možnost využití hmyzu k řešení problémů s globálním nedostatkem bílkovin a s odpadem je navíc nasnadě, pokud uvážíme, že hmyz je přirozenou potravou řady zvířat a atraktivním krmivem pro chov ryb, drůbeže a domácí mazlíčky.

4. Efektivní produkce

insects_on_a_plate_640x360.jpg

Hmyz se dá produkovat lokálně a nevyžaduje žádné velké prostory, které jsou nezbytné pro chov jiných zdrojů bílkovin – jako jsou hospodářská zvířata. Tak například bráněnka Hermetia illucens (moucha černého vojáka). Možnosti jejího krmení v larválním stadiu jsou mimořádně flexibilní. Larvy mohou přetvářet širokou škálu surovin. Mají velmi rychlý cyklus růstu, který přispívá k efektivní produkci. Akumulace živin je vysoká, nabízí bohaté zdroje proteinů, lipidů a minerálů. A larvám se daří v prostředí s vysokou hustotou, takže jsou vhodné pro hromadný chov. A co víc, produkce hmyzu má ve srovnání s ostatními zdroji bílkovin jen omezený dopad na životní prostředí.

insects on a plate 640x360

Jak úspěšně podnikat v odvětví hmyzu?

  • Jaké suroviny se dají využít?
  • Jaký hmyz chovat?
  • Jaký typ produktu vyrábět?
  • Jaký typ procesu vybrat?

Tohle jsou zásadní otázky pro úspěšné podnikání v odvětví zpracování hmyzu.

Strategické partnerství

Společnosti Alfa Laval a Bühler Insect Technology Solutions nabízejí technologie pro chov hmyzu na organických zbytcích a jeho zpracování na proteinové potraviny s vyváženým profilem aminokyselin a hmyzích lipidů s vysokým obsahem kyseliny laurové.

Společně nabízíme procesní řešení pro každý krok produkce – od přípravy krmení a chovu přes zpracování po sušení a balení.

Společně můžeme nabídnout širokou škálu řešení:

  • Realizujeme studie proveditelnosti, abychom zjistili, co potřebujete
  • Navrhujeme a dodáváme specifické provozní jednotky, jako jsou jednotky pro extrakci proteinů a lipidů, nebo
  • Nabízíme kompletní procesní linky pro zpracování hmyzu
  • Nebo nabízíme kompletní zpracovatelské závody včetně přípravy krmných surovin, chovu hmyzu a zpracování.

Související informace: