2022-04-06 Novinky - produkty

Výměník Compabloc zvyšuje kapacitu a snižuje emise CO2 ve společnosti Dow

Belgická společnost Dow Wolff Cellulosics instalovala v jednom ze svých závodů dva kompaktní svařované výměníky tepla Compabloc od Alfa Laval pro zajištění různých funkcí v jedné z kolon pro regeneraci rozpouštědel. První jednotku, která musela nutně nahradit opotřebovaný trubkový (tzv. shell-and-tube) výměník, dodala společnost Alfa Laval ve velmi krátkém čase a přinesla výrazné zvýšení kapacity.

 

Výpočty ukazují, že druhý výměník Compabloc instalovaný k ohřevu procesního nátoku do kolony přinese roční úsporu energie 22 400 GJ a snížení emisí CO2 o 1 250 tun.

Dow je diverzifikovaná chemická společnost s 46 000 zaměstnanci po celém světě, která dodává širokou škálu výrobků a služeb. Společnost Dow Wolff Cellulosics se sídlem v belgickém Zwijndrechtu vyrábí HEC (hydroxyetylcelulózu) pod značkou CELLOSIZE™, která se používá především jako zahušťovadlo do barev.

 

 Nutně jsme potřebovali nový vařák

Jedna z kolon pro regeneraci rozpouštědel ve společnosti Dow byla vybavena dvěma paralelně zapojenými trubkovými vařáky, z nichž jeden dosahoval uspokojivého výkonu. Druhý se dvakrát opravoval a během odstávky při údržbě se zjistilo, že se bude muset během příští plánované odstávky výroby vyměnit.

Společnost Dow se obávala dlouhých dodacích lhůt u na zákazku vyráběného trubkového vařáku, a tak hledala alternativy. Aplikace je náročná, protože viskozita produktu je extrémně vysoká.

 

Výměník Compabloc – efektivní řešení

Při konzultaci se společností Alfa Laval se potvrdilo, že kompaktní výměník Compabloc je správným řešením. Skupina pro přenos tepla ze sekce technologie výrobních procesů společnosti Dow byla rovněž přesvědčena, že správně navržený deskový výměník tepla může být vhodnou alternativou k trubkovému vařáku, a to i v této zásadní aplikaci. Compabloc, moderní, kompletně svařovaný deskový výměník tepla určený k rekuperaci tepla, kondenzaci, odpařování a chlazení plynu mohl být dodán včas a účinně plnit tuto funkci.

Po instalaci a spuštění se potvrdilo, že dodaný výměník Compabloc zajistil navrhované zvýšení kapacity.

 

Úspora energie v koloně pro regeneraci rozpouštědla

Spolu s výměnou vařáku hledala společnost Dow způsoby, jak v koloně pro regeneraci rozpouštědla ušetřit energii. Pára z hlavy kolony kondenzovala pomocí vzduchových chladičů a společnost posuzovala možnosti kondenzace části této páry ohřevem procesního přívodu do kolony.

Řešením se opět ukázal být výměník Compabloc. Na obou stranách jsou hořlavá média a možnost kompletně svařované jednotky umožnila společnosti Dow vyhnout se těsněním. Jelikož mohou deskové výměníky tepla dosáhnout velmi blízkého přiblížení teplot, lze vstupní produkt maximálně ohřát, což přináší odhadovanou roční úsporu energie 22 400 GJ za normálních provozních podmínek (doba provozu 8 000 hodin ročně). Vzhledem k tomu, že se potřebná pára musí jinak vyrábět pomocí zemního plynu, lze vyčíslit snížení emisí CO2 na 1 250 tun ročně.

Štítky

Vše
dow-case-640x360

        

Bylo úžasné, že jsme mohli v tak krátké době zajistit dodávku nového vařáku. To ale nebyl hlavní důvod, proč jsme instalovali výměník Compabloc. Tuto technologii bychom si nevybrali, kdybychom jí nevěřili.

Projektový manažer společnosti Dow, Raf Croux

Klíčová fakta

  • Návrhová teplota: 400 °C, až do -100 °C
  • Návrhový tlak: Z úplného vakua do 42 barg
  • Maximální teplosměnná plocha: 840 m2
  • Materiál konstrukce: 316L, SMO254, 904L, Titan, C-276/C-22/C-2000
Funkce

Rekuperace tepla, chlazení, ohřev, kondenzace, částečná kondenzace, odpařování a chlazení plynu.

Další informace o výměníku Compabloc, který je efektivnní náhradou trubkového výměníku tepla

 

Související informace: