2022-03-08 Novinky - produkty

Zvyšte kvalitu a zisk při výrobě biopaliv pomocí předúpravy HVO

Chcete zvýšit kvalitu své výroby biopaliv nebo splnit požadavky nové legislativy? Systémy předúpravy HVO společnosti Alfa Laval dokážou přeměnit tuky a oleje na suroviny, které potřebujete k výrobě bio nafty a zeleného leteckého paliva.

Biofuels_640x360.jpg

Proč předúprava HVO?

Existuje několik dobrých důvodů pro předúpravu tuků a olejů. Odstranění nebo snížení kontaminantů v surových tucích a olejích na přijatelnou úroveň má zásadní význam. Mezi kontaminanty patří například pevné látky, vlhkost, chloridy, bílkoviny, polyethylen, fosfor, kovy a síra. Předúprava také chrání zařízení, maximalizuje životnost katalyzátorů a zajišťuje vysokou efektivitu obnovitelných paliv v navazujících procesech.

 

Odstraňování kontaminantů z tuků a olejů

Nejběžnějšími procesy pro odstraňování kontaminantů z tuků a olejů jsou speciální odkalování, nazývané "degumming" a adsorpce. Na jedné straně je odkalování nezbytné, aby se zabránilo zanášení zařízení, poklesu tlaku katalyzátoru a ztrátě aktivity katalyzátoru. Adsorpce na druhé straně odstraňuje veškeré zbytky fosfatidů po odmaštění a snižuje obsah kovů. Existují také volitelné procesy, včetně zmírnění obsahu chloridů a odstranění polyethylenu, které zajišťují vysokou kvalitu těchto obnovitelných zdrojů.

 

Koncepce předúpravy HVO

Při navrhování systému předúpravy HVO je důležité vzít v potaz především typy používaných surovin, likvidaci vedlejších produktů, umístění zařízení, počet linek a dostupnost surovin. Rozhodující je též nakládání s odpadními vodami. Například při procesech odkalování a snižování chloridů obvykle vzniká odpadní voda odpovídající až 10 % objemu zpracovávaného oleje. Aby se maximalizovalo využití vody, její recyklace a opětovné použití, musí návrh systému předúpravy HVO zahrnovat vhodné nakládání s odpadními vodami. Dalším způsobem, zdroje pro výrobu procesní vody z vysoce slané vody, je získání a opětovné využití odpadního tepla.

 

 

Biofuels 640x360

Proč právě Alfa Laval?

Spolehněte se na společnost Alfa Laval, která poskytuje komplexní řešení pro efektivní využití vody i energie v oblasti úpravy jedlých olejů a rafinace ropy. Od výroby surových olejů až po kompletní rafinační zařízení a zařízení na úpravu tuků, včetně systémů pro předúpravu HVO, to vše podpořeno globální servisní sítí a lokální přítomností.

Zajímá vás předúprava HVO?

Více informací se dozvíte zde

Související informace: