Systém předúpravy hydrogenovaného rostlinného oleje HVO

Rostoucí poptávka po hydrogenovaném rostlinném oleji (HVO) vyžaduje osvědčené a spolehlivé procesy. Výrobci obnovitelných paliv se mohou spolehnout na komplexní systémy Alfa Laval pro předúpravu HVO, které jim umožní vyrábět obnovitelnou naftu a udržitelná letecká paliva ze široké škály tuků a olejů včetně recyklovaného živočišného tuku a použitých kuchyňských olejů.

Hydrotreated vegetable oil(HVO)

Zvyšte kvalitu a výtěžnost biopaliv z hydrogenovaného rostlinného oleje

  • Flexibilní, automatizované systémy předúpravy pro nepřetržitou práci s velkými objemy různých surovin
  • Vysoká výtěžnost vysoce kvalitních předupravených tuků a olejů
  • Rozsáhlé zkušenosti s energeticky účinným a robustním zpracováním pro odvětví jedlého oleje a rafinaci ropy
  • Přední technologie pro čištění odpadních vod a recyklaci vody
  • Globální servisní síť s místní přítomností

Výroba vysoce kvalitních biopaliv vyžaduje know-how. Alfa Laval má hloubkové znalosti hydrozpracování olejů a tuků na obnovitelná paliva na základě rozsáhlých zkušeností se systémy předúpravy pro jedlé oleje a rafinaci ropy.

Aby společnost Alfa Laval splňovala požadavky na míchání a ekologickou legislativu pro paliva s nízkým obsahem uhlíku, pomáhá systémy předúpravy hydrogenovaného rostlinného oleje optimalizovat a tím prodlužuje životnost hydrogenačního katalyzátoru tak, aby vyhovoval pracovním cyklům rafinérií a licenčních společností HVO. Bez ohledu na typ nebo kvalitu suroviny mohou systémy Alfa Laval pro předúpravu hydrogenovaného rostlinného oleje snížit obsah fosforu, stopových kovů, chloridů, polyetylénu a dalších nečistot nebo změnit kyselost úpravou, odslizením, adsorpcí a odkyselením (je-li to požadováno).

Tyto spolehlivé systémy předúpravy hydrogenovaného rostlinného oleje od společnosti Alfa Laval založené na osvědčených technologiích rafinace jedlých olejů a ropy optimalizují samostatná zařízení pro výrobu HVO i ropné rafinerie přeměněné na zařízení pro výrobu HVO. To vše je podpořeno naší globální servisní sítí s místní přítomností.

 

Žádost o nabídku

 

Výroba obnovitelných paliv

Zjistěte, jak mohou chytré designové volby pomoci zlepšit udržitelnost a ziskovost v závodech na výrobu obnovitelné nafty.

Jak to funguje

Procesy fyzikální rafinace nebo chemické rafinace

Systémy předběžné úpravy biopaliv Alfa Laval zahrnují jak procesy fyzikální rafinace, tak procesy chemické rafinace. Pro HVO je preferovaným procesem fyzikální rafinace zahrnující speciální odslizení a/nebo enzymatické odslizení, adsorpci a odkyselení (je-li požadováno). Proces chemické rafinace se používá hlavně při předúpravě tradiční bionafty (metylestery mastných kyselin), kde má Alfa Laval také bohaté zkušenosti.

Odstranění fosforu a stopových kovů

Za účelem odstranění fosforu a stopových kovů se tuky a oleje (lůj, sójový olej, řepkový olej, kukuřičný olej z destilace atd.), stejně jako recyklovaný živočišný tuk a použité kuchyňské oleje, podrobují odslizení pomocí kyseliny (kyselina citrónová nebo fosforečná) a promývání a adsorpci pomocí bělicích hlinek nebo podobných prvků pomocí vysokorychlostních odlučovačů a deskových výměníků tepla Alfa Laval.

Odstranění chloridů

Chloridy, pokud jsou přítomny, se odstraňují na začátku procesu promýváním vodou a dalším zpracováním ve vysokorychlostních odlučovačích a deskových výměnících tepla Alfa Laval.

Odstranění polyetylénu

Polyetylén, pokud je přítomen, například v některých úrovních kvality loje, lze odstranit krystalizací a filtrací.

Odstranění mastných kyselin

V některých případech musí být obsah mastných kyselin omezen, aby se eliminovalo riziko koroze v důsledku metalurgie v sekci HVO. Toho lze dosáhnout společným zpracováním směsi surovin, je-li to nutné, a také parním stripováním oleje ve vakuových podmínkách pomocí vysokotlakého kotle Aalborg s přirozeným oběhem, svařovaných a utěsněných deskových výměníků tepla a stripovacího sloupu Alfa Laval.

Klíčové komponenty používané v systémech předúpravy

.

Produkty

.

Použití

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

  • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
  • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
  • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png

Kontaktujte nás

.

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Otázky a odpovědi o systémech předúpravy HVO (RD)

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky o hydrogenovaném rostlinném oleji (HVO).

HVO Biofuel Truck Cropped 640x360

Mohlo by vás také zajímat…