2022-02-14 Novinky - produkty

9 tipů od společnosti Alfa Laval pro návrh studeného bloku pivovaru

Plánujete rozšířit kvasné odělení pivovaru nebo navrhnout nové?  Ujistěte se, že jste zvolili komplexní přístup, abyste zajistili moderní, efektivní, udržitelnou a na údržbu nenáročnou instalaci.

 

Zde je devět tipů, které je třeba mít na paměti při návrhu, který sníží náklady na energii i vodu a lze jej snadno rozšířit při navýšení celkové kapacity.

 

1. Optimalizujte využití prostoru kvasného sklepa.

Umístěte procesní zařízení tak, abyste usnadnili instalaci a servis. Zvažte vedení a vzdálenosti potrubí, abyste minimalizovali náklady na čištění, ztráty při odsávání a celkovou spotřebu médií. Myslete na budoucí rozšíření a na nákladově nejefektivnější způsob přidávání nových nádrží a potrubí.


2. Seskupte kvasné tanky

Ušetřete čas a peníze zkrácením délky vedení potrubí a použitých zařízení. Pomůže to optimalizovat výrobní plán a zkrátit potřebnou dobu čištění.


3. V rámci plánování kvasných tanků myslete na flexibilitu procesu

Čím větší je rozsah seskupených nádrží a rozmístění jednotlivých bloků, tím větší je flexibilita kvasného sklepa.


4. Navrhněte rozložení potrubí bez překážek, aby pokrylo všechna potřebná místa.

Ujistěte se, že jste ponechali dostatečný prostor pro budoucí potrubí, chodníky, prostory pro údržbu, elektrický hardware a kabeláž atd. Potrubní vedení navrhujte tak, abyste umožnili tepelnou roztažnost při čištění horkým médiem a zabránili tak poškození zařízení a potrubí.


5. Volte tanky, které jsou montované na desku místo tanků na nohách.

Snižte míru komplikovanosti tím, že se jedna skupina bude moci soustředit na konstrukci tanku a glykolového potrubí nad betonovou deskou a druhá skupina se zaměří na instalační práce pod deskou. Tím se urychlí instalace a zvýší bezpečnost na staveništi.


6. Nechte si navrhnout nejmodernější technologii uskupení ventilů

Směr toku produktu. Zvažte použití samostatného vratného potrubí tanku odděleného od samotné nádrže a smyčky. Tímto docílíte naprostou flexibilitu procesu, snížíte ztráty při odsávání, zlepšíte čistitelnost (CIP), čímž zvýšite kvalitu výsledného produktu. Případně použijte vertikální ventilové uskupení s přímým potrubím spojujícím nádrž s místem vypouštění a vratkou CIP. Další možností je použití ventilového uskupení s kombinovanou smyčkou, kde potrubí zpětného odvodu CIP slouží jako potrubí pro odvod produktu do jiné nádrže, což zlepšuje čistitelnost, snižuje spotřebu vody a snižuje ztráty produktu.
Pro vedení CIP a plynu si můžete vybrat mezi vertikálním (pro kompaktní, lehkou a na údržbu nenáročnou instalaci) nebo horizontálním (s dvousedlovými směšovacími armaturami) ventilovými uskupením.


7.Přivařte vzorkovací ventil přímo do vzorkovacího potrubí.

Ruční odběr vzorků? Nebo automatický odběr vzorků? Pro optimální rovnováhu mezi náklady a úrovní automatizace navařte vzorkovací ventil přímo na vzorkovací linii. Použitím motýlové klapky se vzorkovací potrubí a ventil čistí současně s nádrží během CIP, a proto není nutné, aby obsluha ručně připojovala vzorkovací ventil při CIP; jde o časově úspornou výhodu, která zajišťuje hygienu procesu a bezpečnost produkce.


8. Automatizujte řízení prokvašení v kvasných tancích

Zvyšte účinnost svých kvasných sklepů pomocí automatické kontroly prokvašení.
Nákladově efektivní automatizace kontroly hustoty pomocí vibračních senzorů ve fermentačních tancích snižuje počet manuálních úkonů, riziko lidské chyby a zlepšuje standardizaci a kvalitu výrobků.


9. Použijte konstrukční sety

Předpřipravená schémata potrubí a přístrojů zjednodušují proces projektování a zároveň zajišťují provozní bezpečnost, flexibilitu výroby, vysoké hygienické standardy a kvalitu výrobků.

Štítky

Vše

Související informace: