2022-07-07 Novinky - produkty

Alfa Laval zvyšuje účinnost geotermální energie v Turecku

V důsledku celosvětové finanční krize a rostoucích obav o životní prostředí se stále více zaměřuje na využívání geotermální energie. Jednou ze zemí s obrovským nevyužitým potenciálem v této oblasti je Turecko, kde byla společnost Alfa Laval vybrána jako dodavatel zařízení pro hlavní infrastrukturu centralizovaného zásobování teplem v Balcově v pobřežní provincii Izmir.

Obrovský nevyužitý potenciál

Potenciál pro rozsáhlé využití tepelné energie je nejzřetelnější v oblastech, kde je sopečná činnost v blízkosti zemského povrchu, což jsou oblasti ležící v blízkosti hranic tektonických desek. Z hlediska využitého objemu patří mezi pět nejvýznamnějších zemí s geotermálním vytápěním: Čína, Japonsko, USA, Island a Turecko.

Významnou skutečností je, že vypočtený turecký potenciál využití geotermální energie činí 31 500 MW. To je nejvyšší potenciál v Evropě a sedmý nejvyšší na světě. Současná úroveň přímého využití geotermální energie v zemi činí 1 229 MW. Z tohoto celkového objemu se 696 MW využívá pro vytápění obytných budov, zbytek pro termální lázně (402 MW) a skleníky (131 MW). Pro stimulaci tohoto rozvoje iniciovala turecká vláda výměnu technologických zkušeností s vládou Islandu.

Modelový projekt

V geotermálním systému Balcova vyvěrá horká voda na ploše asi 2 km podél hlavní zlomové zóny a v blízkosti povrchu dosahuje teploty téměř varu. Horká voda odtéká dvěma skrytými horizontálními proudy, jedním v horních 100 metrech pod povrchem země a druhým ve vrstvách v hloubce 400 až 700 metrů.
Projekt Balcova je zajímavým "modelovým projektem", který distribuuje teplo a pitnou vodu do místních domácností prostřednictvím sítě centralizovaného vytápění a jako médium využívá geotermální vodu. Síť v Balcově vybudovala a provozuje místní energetická společnost - Izmir Jeotermal Energy - kterou společně vlastní metropolitní obec Izmir a provinční vláda.


Pouze to nejlepší

Spolupráce mezi společnostmi Izmir Jeotermal a Alfa Laval byla navázána již před lety a v současné době probíhá hladce. Ali Ichedef, generální ředitel společnosti Izmir Jeotermal:

Pokud jde o vybavení, musíme si vybrat to nejlepší. Dodavatel musí být schopen prokázat silnou kapacitu servisních služeb a připravenost na mimořádné události. S potěšením můžeme konstatovat, že Alfa Laval tato nekompromisní kritéria splňuje s velmi bezpečnou rezervou.

Od instalace zařízení Alfa Laval se náklady na náhradní díly a údržbu snížily přibližně o 20 %. V některých částech systému se náklady snížily až o 50 % díky vysoké tepelné účinnosti a minimalizaci odstávek.
Poslední jmenovaný aspekt je přirozeně klíčový a společnost Alfa Laval vyčlenila značné prostředky na poskytování každodenní podpory a širokého spektra servisních služeb. V reakci na tuto snahu společnost Izmir Jeotermal zadala požadavek na servisní středisko dimenzované pro všechny rozvodny v oblasti, z nichž přibližně 1500 dodala společnost Alfa Laval.

Erkan Erpolat, obchodní inženýr společnosti Alfa Laval v Turecku, popisuje poslání Alfa Laval v rámci systému Balcova.

Naše deskové výměníky tepla na místě převádejí horkou podzemní vodu do hlavního městského okruhu ze samostatné smyčky cirkulující vodu mezi geotermálním vrtem a místem reinjekce. Další výměníky odtud předávají teplo do okruhu zásobujícího odběratele teplou vodou.

V rámci sítě je nasazeno přibližně 1 500 deskových výměníků Alfa Laval. Hlavní stanice tvoří několik zařízení MX25, M15 a TL10 a jedno zařízení M10. Ostatní jsou rozvodny, většinou M6.

Během postupného využívání geotermálního pole Balcova získala společnost Alfa Laval cenné zkušenosti s využíváním geotermální energie distribuované prostřednictvím sítí centralizovaného zásobování teplem. Neustálý dialog a intenzivní týmová spolupráce s Izmir Jeotermal rozšířily a prohloubily naše znalosti v této rozsáhlé oblasti technologie.

Štítky

Vše

Související informace: