2023-10-12 Novinky - produkty

Alhop aneb chmelení za studena efektivně

Během posledních let se chmelení za studena stalo velmi podstatným tématem.
Americké pivovary jej povýšily na nezaměnitelnou fázi výroby svrchně kvašených piv
a jejich komerční úspěchy neunikly pozornosti pivovarů v dalších částech světa. Jedním z klíčů k úspěchu se stala maximální efektivnost technologických postupů. Při chmelení za studena ji zaručuje zařízení známé jako HopGun. V České republice jej lze nyní koupit jako Alhop od značky Alfa Laval. Podle obsáhlé studie prestižního berlínského institutu VLB tento systém dynamického chmelení dokáže s pověstným HopGunem nejenom udržet krok, ale v některých parametrech jej i předčí.

Proč by měly pivovary investovat do Alhopu? 

Díky vysoké extraktivnosti sníží spotřebu chmele, získají z pelet více látek a vyhnou se také v této fázi výroby piva okysličení. Především však se jim otevře široké pole možností, jak nabídnout konzumentům pivo s výraznější, čistou vůní s původem v chmelu. Zůstává pouze na sládkovi, jaký stanoví poměr gramů pelet k litru piva. Výhody Alhopu mohou využít již pivovary střední velikosti. Zařízení lze pořídit jako samostatnou jednotku malých rozměrů, která se připojuje k tanku. Nezabírá místo a velmi snadno se obsluhuje. Alhop se vyrábí v několika velikostech a na jednu dávku.

lze použít až 120 kg pelet a v závislosti na typu piva lze chmelit v množství až 250 g/hl. Velká CKT o objemu až 3000 hl lze nachmelit postupně v několika cyklech. Optimální dobu si uživatel u jednotlivých procesů nastavuje sám. Alhop lze použít pro chmelení za studena u svrchně i spodně kvašených piv včetně nealkoholických.

two_men_drinking_beer_tasting640_360.jpg

Čtyři fáze chmelení za studena

Pivo je dynamicky chmeleno průtokem v okruhu přes Alhop. Vlastní proces studeného chmelení se skládá ze čtyř fází. V první fázi dojde k nasypání pelet do nádoby na extrakci a její vyfoukání CO2. Druhá znamená napouštění studeného piva z tanku s vytlačením CO2 do odfuku. Třetí fáze je vlastní cirkulace studeného chmelení, kdy pivo přichází do kontaktu s chmelem. Dosáhneme jím především zvýšení podílu esenciálních olejů. Během čtvrté fáze dojde pomocí filtrační svíčky k oddělení pevných částí vyluhovaného chmele od piva a k jeho vytlačení pomocí CO2 zpět do tanku.

Aktivní extrakce

Pouhé vložení dávky hlávek chmele nebo pelet do tanku přináší oproti dynamickému chmelení řadu nevýhod. Musíte použít větší množství chmele, ale získáte z něj méně látek, které dodají pivu žádanou vůni. Oproti tomu u dynamického chmelení se pelety samozřejmě daleko lépe rozpouštějí, ale v pivu jejich pevné části nezůstanou, navíc je míchání piva s chmelem díky dynamice efektivnější a rychlejší. Ve finále znamená i menší ztráty piva a co je velmi důležité, při manipulaci s chmelem při vkládání a vybírání chmele nedochází k velmi nežádoucímu okysličení nápoje. Celý proces lze ovládat automaticky nebo také podle potřeby manuálně.

 

Více o systému Alhop

 

Štítky

Vše

Související informace: