2024-07-03 Novinky - produkty

Úspora energie přináší výrobci etanolu 2000 eur/den

Velký výrobce etanolu v Belgii měl na prvním místě v programu udržitelnosti využití tepla a opětovné využití vody, přičemž společnost chtěla také zlepšit svou ziskovost a konkurenceschopnost.

Zákazník spolupracoval se systémovým integrátorem z USA, který přivedl společnost Alfa Laval vzhledem k jejím zkušenostem s rozebíratelnými deskovými výměníky tepla WideGap, které byly klíčové pro splnění cílů udržitelnosti.

Výměníky tepla zvýšily energetickou účinnost linky na chlazení rmutu v závodě o 4000 kW, přičemž regenerovaná energie odpovídá úspoře 2000 eur/den.

Řešení zahrnuje dva nové rozebíratelné deskové výměníky tepla WG350X se širokým kanálem instalované do linky na chlazení rmutu – jeden je vždy v provozu a druhý v pohotovostním režimu – a využívá vodu z navazujícího destilačního procesu.

Při využívaní procesní vody k ochlazení rmutu z 90 °C na přibližně 60 °C vzniká teplá voda, kterou lze následně znovu použít v předchozím stupni výroby, a ušetřit tak energii.

Energy-hunters-ethanol-illustration..jpg

„Naše zkušenosti s touto aplikací nám umožnily navrhnout jednotku zcela optimálně pro zákazníka,“ vysvětluje Eser Aydin, vedoucí inženýr aplikačních procesů globálních technologií. „V tomto procesu výroby etanolu z kukuřice proudí kašovitá směs obsahující suspendované částice a kukuřičná vlákna. Náš výměník tepla WideGap zvládne tento úkol efektivněji díky lepšímu přiblížení teplot a delším intervalům mezi čištěními. Další podpora s doporučeným programem údržby pro optimalizaci výkonu maximalizovala zisk závodu.“

Návratnost investice je šest měsíců a pro tohoto zákazníka na vysoce konkurenčním trhu s etanolem byly atraktivní nabídkou potenciální přidaná hodnota z hlediska udržitelnosti a snížení emisí uhlíku spolu s úsporami provozních nákladů během celé doby životnosti zařízení.

„Nabídli jsme jiné řešení a zákazníkovi se tento přístup zalíbil,“ uzavírá Eser. „Do budoucna můžeme ukázat, že se zákazníkům vyplatí investovat do auditu a případného přepracování jejich stávající nainstalované technologie podle aktuálních provozních podmínek, takže místo pouhého návrhu na požadovaný výkon se při diskuzích se zákazníky zaměříme na energetickou účinnost a na to, jak optimalizace procesu může ušetřit energii a v konečném důsledku i náklady na jejich provoz.“

 

Štítky

Vše

Související informace: