about us banner 1200x400

Alfa Laval ve stručnosti - kdo jsme a co děláme

Společnost Alfa Laval je předním světovým dodavatelem v poskytování prvotřídních produktů v oblasti přenosu tepla, separace a dopravy kapalin. Na základě těchto produktů se společnost Alfa Laval snaží pomáhat zvyšovat produktivitu a konkurenceschopnost svých zákazníků v různorodých průmyslových odvětvích po celém světě. Definujeme jejich výzvy a dodáváme udržitelné produkty a řešení, které splňují jejich požadavky - především v oblasti energetiky, životního prostředí, potravinářství a námořního průmyslu.

Staňte se partnerem Alfa Laval

Jsme zákaznicky orientovaná společnost s globální nabídkou založenou na kvalitě a službách. V rámci spolupráce na místním trhu nabízíme speciální partnerský program, jehož cílem je společně rozvíjet a poskytovat efektivní řešení našim zákazníkům.

People talking

Průmyslová odvětví a technologie se kterými pracujeme

Řešení společnosti Alfa Laval mění náš kažodenní život. Zjistěte více o tom, jak fungují naše produkty a o jejich využití v průmyslových odvětvích po celém světě.

Tři technologie

Naše klíčové technologie se objevují v mnoha různých oblastech a aplikacích.

 

Měníme náš svět k lepšímu každý den

Poskytujeme řešení v rámci energie, životního prostředí, potravinářství a námořním průmyslu.

 

Kličové údaje pro rok 2021

Výsledek společnosti Alfa Laval z výroční zprávy za rok 2021 (údaje v eurách)

Alfa_Laval_in_brief_2021_EUR.png

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG)

Společnost Alfa Laval přispívá 15 ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

Náš cíl

Náš cíl definujeme jako rychlejší dosažení úspěchu pro naše zákazníky, lidi a planetu. Věnujeme se poskytování špičkových služeb zákazníkům, inspirativnímu a vstřícnému pracovnímu prostředí a udržitelnosti, kterou máme v genetickém kódu.

Naši zákaznící jsou na prvním místě

Naše inovativní řešení podporují průmyslová odvětví při čištění, zušlechťování a recyklaci materiálů. Naším závazkem je optimalizovat procesy našich zákazníků, vytvářet odpovědný růst a podporovat pokrok. Reagujeme na potřeby našich zákazníků - vždy uděláme něco navíc, abychom je podpořili v dosažení jejich podnikatelských cílů a cílů udržitelnosti.

Posilujeme pozice našich lidí

Naše firemní kultura je otevřená, vstřícná a neformální. To vytváří prostředí, ve kterém mohou naši zaměstnanci rozvíjet svůj talent a vyniknout jako profesionálové. Tím, že jim dáváme odpovědnost a důvěru, umožňujeme našim lidem růst. Jsme odhodláni přilákat, rozvíjet a udržet si ty nejinovativnější a nejzvídavější lidi v našem oboru.

Každý den zlepšujeme náš svět

Naše technologie přispívají k odpovědnému využívání přírodních zdrojů. Neustále usilujeme o pokrok, který pomáhá snižovat dopad většiny průmyslových procesů na životní prostředí prostřednictvím lepší energetické účinnosti a obnovy tepla, lepší úpravy vody a snižování emisí. Na souši i na moři. To vše je Advancing better™.

what_icon.jpg CO? Společnost Alfa Laval je světovou jedničkou ve třech klíčových technologiích

PŘENOS TEPLA - Výměníky tepla společnosti Alfa Laval přenáší teplo nebo chlad například z jedné kapaliny do druhé. Recyklují teplo, optimalizují spotřebu energie zakázníků, snižují náklady a dopad na životní prostředí.

brazed heat exchanger close-up 640x360

SEPARACE - Tato technologie se používá k separaci kapalin a pevných částic z jiných kapalin nebo plynů. Sortiment zahrnuje vysokorýchlostní talířové separátory, dekantační odstředivky, filtry, síta a membrány.

disc stack separator close-up 640x360

DOPRAVA KAPALIN - Dodáváme čerpadla, ventily, zařízení pro čištění nádrží a instalační materiál pro potravinářský a farmaceutický průmysl - a čerpací systémy pro námořní průmysl.

unique SSV valves close-up 640x360

for_whom_icon.jpg PRO KOHO? Produkty společnosti jsou zapotřebí ve většině průmyslových odvětví

Potřeba ohřívat, chladit, přepravovat a separovat se obejvuje v mnoha průmyslových odvětvích. Vezměme si téměř jakýkoliv sektor: potravinářství, energetika, životní prostředí, strojírenství, farmacie, rafinérie nebo petrochemii - společnost Alfa Laval dokáže pomoct ve většině z nich. Zákazníci jsou osloveni prostřednictvím obchodních divizí: Energy, Food & Water a Marine

how_icon.jpgJAK? Jsou vyráběny a distribuovány skrze společný dodavatelský řetězec

Provozní divize je zodpovědná za nákupy, výrobu, distribuci a logistiku v rámci skupiny v celosvětovém měřítku. Jinými slovy, Provozní divize zajišťuje, aby vše, co prodávají všechny tři divize - od výměníků tepla a separátorů až po čerpadla, ventily a membrány - bylo vyrobeno a dodáno v souladu se slibem daným zákazníkovi.

where_icon.jpgKDE? Nový prodej ve více než 100 zemích, nabídka na trhu s náhradními díly ve více než 160 zemích

Nový prodej

Produkty, systémy a služby společnosti Alfa Laval se prodávájí ve více než 100 zemích. Zhruba polovina z celého prodeje je zajišťována přímo těmito třemi divizemi a zbytek prostřednictvím kanálů jako jsou výrobci systémů, externí dodavatelské společnosti, maloobchodníci, zástupci a distributoři.

Servis a náhradní díly

Společnost Alfa Laval má více než 100 servisních středisek, která jsou schopna poskytovat služby ve více než 160 zemích. To znamená, že společnost Alfa Laval je svým zákazníkům nablízku a je připravena v případě potřeby okamžitě pomoci.

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si naše publikace!

Náš oceňovaný časopis

here37_260x345.jpgInovativní zpracování potravin, díky němuž se z brouků stanou hamburgery nebo nová technologie pro skladování obnovitelné energie jsou jen dva příklady článků v novém vydání časopisu HERE. Články ilustrují, co máme na mysli pod pojmem odpovědný růst, který přináší řešení prospěšná lidem i planetě. Časopis HERE získal v roce 2019 švédskou vydavatelskou cenu.

Here

Zpráva o udržitelnosti

sustainability_report_20019_thumbnail_240x340.jpgSpolečnost Alfa Laval aktivně pracuje s udržitelností a určila si mnoho cílů. Tyto cíle reflektují ambice společnosti s respektem vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti. Tyto cíle zahrnují mimo jiné: snížení počtu pracovních úrazů, zvýšení energetické účinnosti, snížení spotřeby vody a snížení emisí skleníkových plynů. Další informace o činnosti společnosti Alfa Laval v oblasti udržitelnosti naleznete ve Zprávě o udržitelnosti.

Výroční zpráva společnosti Alfa Laval

annual_report_2019_240x345.jpgV naší poslední výroční zprávě si můžete přečíst o uplynulém roce, o trendech, které ovlivňují naše podnikání a průmyslových odvětvích, kterým poskytujeme služby. Také Vám umožní lépe porozumět našim lidem, produktům a službám a tomu, že inovace a udržitelnost jsou důležitou součástí všeho, co děláme.

Výroční zpráva roku 2019