Unique SSV reverzní

Zpětný ventil Unique SSV pro použití v aplikacích, kde směr proudění neumožňuje použití standardního ventilu Unique SSV k eliminaci rizika tlakového rázu.

unique ssv reverse acting valve right side 640x360

Univerzální a spolehlivý jednosedlový ventil

Jednosedlové ventily Alfa Laval (SSV) jsou robustní a bezpečné pneumatické sedlové ventily, které jsou vysoce spolehlivé a všestranné.

Modulární konstrukce nabízí nákladově efektivní a téměř nekonečné možnosti pro sedlové ventily určené ke speciálním účelům, které splňují vysoké standardy hygieny a aseptické kompatibility. Ventilová tělesa, kuželky a pohony Unique SSV lze nakonfigurovat tak, aby splňovaly prakticky všechny požadavky. 

Náš průvodce výběrem ukazuje řadu kombinací funkcí a typů, které jsou u sortimentu ventilů Unique SSV k dispozici.  

V USA a Kanadě odpovídá jednosedlovému ventilu Unique model Unique 7000.

Špičková bezpečnost procesů s ventily

Řada Unique SSV je postavena na osvědčené modulární platformě, která se používá u více než milionu ventilů, které jsou na celém světě v provozu. Těleso ventilu představuje výlisek z jediného disku z nerezové oceli, je tedy mimořádně pevné a odolné, čímž je zajištěna bezpečnost výroby. Vyšší výkon pohonu umožňuje bezpečnější a efektivnější provoz.

Výjimečná hygiena ventilu

Řada Unique SSV je zkonstruována tak, aby zajišťovala vynikající hygienu a čistitelnost. Díky povrchové úpravě s hodnotou Ra ≤ 0,8 μm eliminuje hladké těleso ventilu bez svarů štěrbiny, na kterých se mohou zachycovat bakterie. Konstrukce kuželky podporuje vylepšené možnosti čištění na místě a břitové těsnění s dvojitým okrajem minimalizuje nebezpečí křížové kontaminace.

Ventily Alfa Laval Unique SSV splňují většinu norem požadovaných v potravinářském, mlékárenském, nápojovém a kosmetickém průmyslu. Řada Unique SSV je certifikována organizací EHEDG s oprávněním používat symbol 3-A. Tento sortiment navíc umožňuje plnou sledovatelnost v souladu s nařízením EU o potravinách č. 1935/2004.

Další informace naleznete v části Dokumentace.

Delší životnost ventilu

V zájmu zajištění vysoké kvality utěsnění nabízí řada Unique SSV definovanou hodnotu komprese O-kroužků při kontaktu kovu s kovem mezi kuželkou a sedlem. Tím se výrazně snižuje opotřebení a prodlužuje životnost ventilu. Standardně se ventil Unique SSV dodává s pohonem umožňujícím částečnou údržbu, na který se poskytuje pětiletá záruka.

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Díky svému jednoduché a spolehlivé konstrukci nabízí řada Unique SSV dlouhou životnost, nižší ztráty produktu, vyšší bezpečnost produktu a delší provozuschopnost při zpracování. Použití jen několika pohyblivých součástí snižuje požadavky na servis a náklady na zásoby náhradních dílů. K nízkým celkovým nákladům na vlastnictví u ventilů Unique SSV dále přispívají efektivnější postupy CIP s kratšími čisticími cykly a následným snížením množství použitých čistících prostředků, vody a obslužných médií.

Konstrukce

Řada Unique SSV značky Alfa Laval se skládá z jednoho, dvou nebo tří ventilových těles, kuželky, těsnění, pohonu a upínací objímky. 

Výhody produktu

  • Vysoce spolehlivý a všestranný
  • Vysoká hygienická a aseptická kompatibilita
  • Tělo ventilu je extrémně silné a trvanlivé

Jak to funguje

Princip činnosti

Alfa Laval Unique SSV je normálně zavřený (NC) ventil, který se ovládá na dálku pomocí stlačeného vzduchu. Ventil má obecně dva pracovní porty pro přívod vzduchu a dodávku procesního vzduchu; u přepínacích ventilů je vyžadován třetí port.

Možnosti

  • Vysokotlaký pohon
  • Těsnicí vložka TR2 v PTFE pro speciální aplikace
  • Zařízení pro snímání a kontrolu ventilů, včetně ThinkTop, ThinkTop Basic a IndiTop
  • Fitinky v souladu s požadovaným standardem 

Videa pro 360° servis a údržbu

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – servisovatelný pohon

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna průchodky pohonu

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – těsnění ve styku s produktem

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna těsnění ve styku s produktem