Alfa Laval - Pharma-line

Pharma-line

Produkty z řady Alfa Laval Pharma-line jsou vysoce kvalitní trubkové výměníky tepla určené pro farmaceutický a biotechnologický průmysl. Dokonale těsnící konstrukce a hladké povrchové úpravy pomáhají chránit před kontaminací. Výměníky tak jsou ideální i pro nejpřísnější hygienické podmínky v aplikacích, jako je chlazení injekční vody (WFI), ohřev a chlazení čištěné vody (PW) a ohřev/chlazení farmaceutických produktů. Trubkový výměník tepla lze instalovat na podlahu, stěnu i strop, a splňuje norm

shell and tube heat exchanger pharmaline right side 640x360

Vynikající materiály a hygienická konstrukce ztělesňující desetiletí zkušeností ve farmacii

 • Dvojitá trubkovnice (DTS) zabraňuje riziku křížové kontaminace
 • Velmi nízké riziko vzniku trhlin a únavy materiálu vlivem vysokých teplot, protože trubky tvaru U vykazují dobrou tepelnou roztažnost
 • Plná vypustitelnost a absence jakýchkoli míst bez cirkulace média; souvislé a hladké povrchy bez trhlin s drsností max. 0,5 µm
 • Plné přizpůsobení zařízení díky inteligentní flexibilní konstrukci nohou a možnostem montáže
 • Malé zástavbové rozměry – trubky tvaru U zkracují délku hygienického výměníku tepla o polovinu

Trubkový výměník tepla z řady Pharma-line je navržen pro provoz při tlaku do 10 barů a při provozních teplotách 150°C. Snadno se vypouští a čistí, je vybaven funkcí detekce úniku. Kompletní vypouštění s absencí jakýchkoli míst bez cirkulace média na straně produktu a možnosti odvětrání a vypouštění na straně provozního média. Hygienický výměník tepla je standardně dodáván s kvalitní dokumentací.

Řada výměníků tepla Pharma-line

Výměníky Pharma-line jsou k dispozici ve dvou produktových řadách. Ty jsou obě postaveny na standardních trubkách ve tvaru U navržených pro řady Pharma-line.

 Pharma-line S

 • Standardizovaná řada zahrnující 21 standardních modelů s kapacitou od 300 l/h až do přibližně 16 000 l/h podle konkrétní aplikace
 • PED certifikace
 • Schválení podle normy TSG (Safety Technical Regulation, China) k dispozici.
 • Standardní připojení a rozměry předdefinované pro optimalizaci výkonu
 • K dispozici ve variantách s izolací nebo bez.

 

   Pharma-line

 • Prémiová specifikace pro 27 standardních modelů s rozsahem kapacity od 300 l/h do cca 44 000 l/h v závislosti na aplikaci
 • Přizpůsobení konstrukce výměníku tepla (např. vícecestná konfigurace) k dispozici na vyžádání
 • Několik různých možností připojení
 • Výměníky mohou být navrženy v souladu s normami PED, ASME (s možností U-stamp)
 • Schválení podle normy TSG (Safety Technical Regulation, China) je v případě potřeby k dispozici.

Jak to funguje

.

Dvojitá trubkovnice ve výměnících Pharma-line eliminuje riziko smísení produktu se servisním (ohřívacím nebo chladicím) médiem. Produkt protéká svazkem hladkých trubek, zatímco servisní médium protéká příčně okolo nich uvnitř pláště. V nepravděpodobném případě úniku může být kterákoli z obou tekutin vizuálně snadno detekována. Pro snadnou instalaci jsou k jednotce přivařeny zvedací a montážní prvky.

Pharma-Line - How it works

Mohlo by vás také zajímat…

Pharma X

Kompaktní modul výměníku tepla typu trubka v trubce vyvinutý pro chlazení vody na odběrném místě ve farmaceutických provozech. Výměníky Alfa Laval Pharma-X jsou konstruovány tak, aby zůstávaly sterilní, i když se nepoužívají (pohotovostní režim).

pharma-line-point-of-use-pneumatic-front 640x360

Vybavení pro čištění nádrží

Používání vhodných zařízení pro čištění nádrží může výrazně snížit prostoje i spotřebu vody, čisticích prostředků a energie. Naše zařízení také přispívají ke zvyšování bezpečnosti na pracovišti, protože eliminují nutnost vstupu do prostorově omezených míst kvůli manuálnímu čištění.

rotary jet heads 640x360

Compabloc Free Flow

Kompaktní kondenzátor s mimořádně vysokou účinností přenosu tepla, speciálně navržený pro farmaceutický průmysl a plnění vysokých hygienických požadavků moderní výroby aktivních farmaceutických látek (API). Další informace na této stránce.

Compabloc FreeFlow 640x360

Produktový katalog

Produktový katalog „Close at hand“ hygienických zařízení Alfa Laval mimo jiné obsahuje prospekty, výkonnostní křivky, odkazy na animace, brožury a ceníky pro účely objednání.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portál

Stáhněte si modely výrobků v neutrálních nebo nativních CAD formátech. K dispozici ke stažení jsou i 3D soubory ve formátu PDF.

 Zobrazit CAD portál

Deskové výměníky

Technické články

Zpravodaj „Near“

Aktuální informace o důležitých otázkách udržitelnosti a příležitostech ve vašem odvětví a vaší výrobě.