AlfaVap system

Odparka Alfa Laval AlfaVap se stoupajícím filmem koncentruje kapaliny s nízkou až střední náchylností k usazování i vysoce viskózní kapaliny v široké škále aplikací a průmyslových odvětví. Je robustní, všestranný a úsporný, energeticky účinný, snadný na obsluhu a údržbu a stačí mu o 50–70 % nižší výška než vyžadují běžné trubkové výparníky. Díky kompaktní velikosti se snadno instaluje do stávajících prostorů.

AlfaVap evaporators

Kompaktnější, rychlejší náběh, vyšší tepelná účinnost a lepší kvalita produktu než u trubkových odparek.

 • Všestranní úsporná odparka pro koncentraci různých produktů v široké škále průmyslových odvětví
 • Lepší kvalita produktů díky rychlému náběhu a vypnutí, vysoké účinnosti přenosu tepla a krátké době zadržení – ideální pro tepelně citlivé produkty
 • Vysoká energetická účinnost díky nižší spotřebě páry s více efekty a jednotkám pro tepelnou nebo mechanickou rekompresi par
 • Delší provozuschopnost, méně údržby s minimálním usazováním díky samočisticímu efektu dosahovanému vysokou turbulencí a vysokou smykovou rychlostí
 • Kompaktní, prostorově úsporný půdorys, který je o 50–70 % menší než u trubkovýchodparek, což snižuje čas a náklady na instalaci a servis

Maximalizujte dobu provozuschopnosti s deskovou odparkou AlfaVap Alfa Laval se stoupajícím filmem. Tato nákladově efektivní odparka se stoupajícím filmem koncentruje procesní kapaliny obsahující rozpuštěné pevné látky.Snadno zvládá vyšší koncentrace a viskozitu médií než trubkové odparky navzdory minimálním rozměrům. 

Odparka AlfaVap se stoupajícím filmem nainstalujte jako ucelený odpařovací efekt nebo nákladově efektivní posilovací jednotku pro zvýšení kapacity stávajícího výparníku s využitím stávajících konstrukcí a ovládacích prvků. Díky nízké výšce ji lze snadno instalovat na jednom podlaží s několika čerpadly nebo bez čerpadlem. Tím se dále snižují náklady na instalaci.

Typické způsoby použití odparky se stoupajícím filmem zahrnují odpařování cukru, sladidel, živočišných a rostlinných bílkovin, bioetanolu a žíravin. 

Snižte své technické požadavky díky odborným znalostem společnosti Alfa Laval, globálnímu vývoji a podpoře procesních aplikací a kompletní nabídce výparníků pro široký sortiment použití a kapacit. Naše kompletní návrhy systémů zahrnují nádoby, čerpadla, potrubí, kanály, měřidla a projektování. 

Systém AlfaVap se hodí do našeho stávajícího závodu na výrobu rybí moučky z tuňáka a koncentruje vývar z 12 % až na 40 %. Běžná odparka s klesajícím filmem by vyžadoval celou novou budovu.“ – Cobas, generální ředitel, Conresa, Španělsko 
Ve srovnání s trubkovými jsou odparky AlfaVap účinnější. Při odpařování se z ekonomických důvodů spotřebovává méně páry. Snížili jsme náklady na energii o 10 %, zatímco efektivita výroby společnosti se zvýšila. – Peter Simpson, technický manažer, Chelsea Sugar Company Ltd., Nový Zéland 

Podívejte se na naši kompletní řadu odparek

.

Produkty

.

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

 • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
 • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
 • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png

.

Použití

Využijte jedinečnou geometrii desek deskové odpařovací stanice Alfa Laval AlfaVap se stoupajícím filmem. Jedinečná polosvařovaná deska s tlustými těsněními, která se osvědčila již od svého prvního uvedení na trh v 90. letech 20. století, je výsledkem úzké spolupráce s výrobci cukru ve snaze zlepšit účinnost přenosu tepla při koncentrování procesních kapalin s vysokou viskozitou a náchylností k usazování. 

Výroba potravin, mléčných výrobků a nápojů 

 •    Ovocné šťávy a pyré 
 •    Cukry, sirupy (kukuřičné), med a cukrovinky 
 •    Etanolové výpalky 
 •    Masové a zeleninové vývary 
 •    Želatina a kolagenní peptidy 
 •    Fermentační produkty 
 •    Káva a čaj  
 •    Zeleninové bílkoviny 
 •    Mléko a syrovátkové bílkoviny 
 •    Nemléčné rostlinné nápoje (ovesné, ořechové atd.) 
 •    Dealkoholizace piva
 •    Bylinné výtažky 

Škrob a sladidla

 •    Cukry (řepný, třtinový, bramborový atd.) 
 •    Glukóza, dextróza, fruktóza, maltóza 

Bílkoviny 

 •    Želatina 
 •    Vývar 
 •    Masové a rybí vývary  
 •    Hmyzí bílkovinné kaše 
 •    Rostlinné bílkoviny  

Chemikálie a odpadní vody 

 •    Žíraviny (NaOH, KOH, LiOH) 
 •    Nulové vypouštění kapaliny 
 •    Anorganické soli 
 •    Biopaliva

Biologická/průmyslová fermentace 

 •    Fermentační biomasa 
 •    Lysin 
 •    Kyseliny mléčné 
 •    Kyseliny citronové 
 •    Aminokyseliny 
 •    Výtažky z kvasnic
Pilotní testování a pronájem odpařovacích systémů

Možnost vyzkoušení před koupí. Získejte odborné znalosti a rady od techniků společnosti Alfa Laval, kteří vám pomůžou optimálně nakonfigurovat odpařovací systém, včetně:

 • Podrobná analýza a charakterizace vody  
 • Modelování procesů a chemie vody 
 • Srovnávací nebo pilotní testování pro použití se středně vysokým až vysokým rizikem 
 • Podrobné hodnocení kompatibility materiálů  
 • Analýza vzorků  
 • Pilotní testy  

Navštivte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre ve švédském Lundu, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre in Nakskov v Dánsku nebo si pronajměte jeden z našich mobilních pilotních odpařovacích systémů a proveďte zkoušky přímo ve vašem závodě. 


Zkonstruovaný systém

Kompletní odpařovací systém AlfaVap se stoupajícím filmem zahrnuje deskové odpařovače, předehřívače, cyklonové odlučovací nádoby, jednotky pro tepelnou nebo mechanickou rekompresi par, čerpadla, měřidla, ventily, potrubí a místní programovatelný logický regulátor (PLC) a řídicí panel. Systém lze předem sestavit v dílně společnosti Alfa Laval, což zkracuje dobu instalace na místě na jeden až tři týdny.

Jak funguje výparník AlfaVap se stoupajícím filmem

Alfa Laval AlfaVap je deskový výparník s tenkým stoupajícím filmem. Produkt proudí podél topných kanálů a odpařuje se, přičemž se uvolňuje část vody. Doba kontaktu produktu s výhřevnou plochou je omezená v důsledku turbulence a vysoké rychlosti proudění kapaliny. Směs páry a kapaliny opouští deskové výměníky tepla a vstupuje do odlučovače par, který odděluje parní fázi a odvádí ji do horního výstupu. Kapalná fáze se shromažďuje ve spodní části odlučovače a je odváděna výstupem k dalšímu zpracování v následujícím efektu nebo ke konečnému extrakčnímu bodu.

V porovnání s tradičním odpařovacím systémem trubkového typu vyžadují systémy AlfaFlash a AlfaVap podstatně menší instalační výšku a lze je instalovat bez složitých stavebních prací.

PPI00521EN_NAOHAL_CMYK.jpg

Vynikající koeficient přestupu tepla deskového výparníku

Illis evaporator_Diagram heat transfer.png

 

Odpařovací řešení Alfa Laval poskytují mnohem vyšší tepelnou účinnost než tradiční trubkové výparníky. Díky až třikrát vyšší účinnosti přenosu tepla ve srovnání s jinými technologiemi lze dosáhnout značných úspor, zejména při vyšších koncentracích.


Zdroje tepla pro odpařovací systémy

Možnosti konfigurace

Odpařovací systémy Alfa Laval mohou využívat teplo z různých zdrojů, jako je mechanická a tepelná komprese, a také odpadní páry ze sušiček.

Víceúčelový systém 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Šetří energii opětovným použitím páry
 • Jednoduchý a flexibilní

Mechanická rekomprese par, MVR 

 • Vysoká investice 
 • Nízká (nebo žádná) spotřeba páry 
 • Používá elektrickou energii 

Tepelná rekomprese par, TVR 

 • Nízké náklady se sníženou spotřebou páry 
 • Jednoduché, bez pohyblivých součástí

Odpadní teplo ze sušiček 

 

 • Nízké náklady na energii 
 • Relativně vysoká investice 

Mohlo by vás také zajímat…

Odpařovací řešení 3D/VR

Prohlédněte si naše odpařovací systémy zblízka a ze všech stran. 3D/VR modely odpařovacích systémů zobrazíte jednoduše kliknutím na jeden z modulů.

AlfaFlash Decanter 640x360

Prozkoumejte naši nabídku výparníků

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odpařovacích stanic od deskových výparníků a výparníků se stoupajícím filmem až po trubkové výparníky a výparníky s klesajícím filmem. Vyhledejte, co by vyhovovalo vašim potřebám odpařování.

water steam drops 640x360