ViscoVap

Trubková odparka Alfa Laval ViscoVap koncentruje vysoce viskózní kapaliny citlivé na teplotu s obsahem vláken a pevných látek za podmínek nízkoteplotního vakua. Je kompaktní a účinná a díky vysokým průtokům, vysoké účinnosti přenosu tepla a samočisticímu efektu je odolnější proti usazování. Tím se snižují náklady na energii, vodu a čisticí média a zároveň vzniká menší množství odpadní vody. Ideální pro zahušťování odpadních vod a také potravin, jako jsou ovocná a zeleninová pyré.

Viscovap tubular evaporator

Zaměřte se na kvalitu a výtěžnost produktů s vysokou viskozitou a citlivostí na teplotu díky nízkým teplotám a vysoké účinnosti přenosu tepla

  • Zachovává kvalitu vysoce viskózních produktů citlivých na teplotu
  • Minimální riziko usazování díky vysoké rychlosti, vysokému smykovému napětí, hladkým plochám sloužícím k přenosu tepla a samočisticímu efektu
  • Delší doba provozuschopnosti díky spolehlivé, robustní, samočistící konstrukci
  • Univerzální modulární konstrukce usnadňuje zpracování různých produktů s podobnými fyzikálními vlastnostmi a přizpůsobení kapacity podle potřeby
  • Vysoká výtěžnost díky dlouhé době provozu – ideální pro nepřetržité zpracování čerstvých produktů během sklizně

Zlepšete kvalitu produktů, snižte náklady a zvyšte výtěžnost koncentrováním vysoce viskózních, na teplotu citlivých kapalin obsahujících vlákna a pevné látky pomocí odparky Alfa Laval ViscoVap s nucenou cirkulací.

Zvyšte dobu provozuschopnosti díky hladkým výhřevným plochám, které podporují vysoký průtok produktu s minimálním usazováním v trubkovém výměníku tepla. 

 

Využití odparky s nucenou cirkulací

  • Koncentrace vysoce viskózních, teplotně citlivých nebo smykově zředěných médií obsahujících vlákna a velké částice, které jsou náchylné k usazování  
  • Konečná koncentrace nebo konečná úprava odpadních vod
Po naplnění našich požadavků na nový závod na odpařování použitých pracích prostředků na bázi biometanu jsme s odborníky společnosti Alfa Laval diskutovali o naší vizi dosažení nulového vypouštění kapalin. Společnost Alfa Laval přišla s inovativním systémem odplyňování a odlučování kondenzátu.  – H. K.Yadava, generální ředitel lihovaru Harinagar Sugar Mills, Bihár, Indie (nulové vypouštění kapalných odpadních vod z lihovaru) 
Systém je v provozu již téměř pět let a naše počáteční obavy ohledně četnosti čištění se ukázaly jako neopodstatněné. Kromě spolehlivosti je velkou výhodou i úspora díky méně častému čištění– Sanjay Chopra, viceprezident společnosti Jagatjit Industries Ltd.

Podívejte se na naši kompletní řadu odparek

.

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

  • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
  • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
  • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png


Univerzální a modulární

Kromě zvýšení kapacity pro splnění měnících se procesních požadavků lze výparník ViscoVap s nucenou cirkulací připojit k deskovému výparníku Alfa Laval AromaVap a z kondenzátu koncentrovat šťávu, bylinné extrakty a aromatické složky pro opětovné přidání do koncentrovaného produktu nebo pro oddělené skladování a pozdější opětovné použití.

Jak funguje výparník ViscoVap s nucenou cirkulací

Trubkový výparník Alfa Laval ViscoVap lze nakonfigurovat jako jednofázový nebo víceúčelový výparník s nucenou cirkulací sestávající z jedné nebo více recirkulačních smyček. Produkt proudí vysokou rychlostí vnitřní trubkou trubkového výměníku tepla; k přenosu tepla dochází ze strany pláště.  

Vysoký průtok realizovaný v každém trubkovém výměníku tepla vytváří vysoké smykové napětí podél výhřevných ploch; to zvyšuje účinnost přenosu tepla a vytváří samočisticí efekt. 

Kombinace vysoké turbulence a smykového napětí, která vzniká při recirkulaci části koncentrátu zpět do vstupního proudu, usnadňuje zpracování lepkavých, viskózních produktů s vysokým obsahem vlákniny a pevných látek. Zahřátý produkt pak proudí do nádoby odlučovače par, kde se voda odděluje od produktu pomocí zábleskového efektu.  

Mohlo by vás také zajímat…

Odpařovací řešení 3D/VR

Prohlédněte si naše odpařovací systémy zblízka a ze všech stran. 3D/VR modely odpařovacích systémů zobrazíte jednoduše kliknutím na jeden z modulů.

AlfaFlash Decanter 640x360

Prozkoumejte naši nabídku výparníků

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odpařovacích stanic od deskových výparníků a výparníků se stoupajícím filmem až po trubkové výparníky a výparníky s klesajícím filmem. Vyhledejte, co by vyhovovalo vašim potřebám odpařování.

water steam drops 640x360