AromaVap

Na Alfa Laval AromaVap se můžete spolehnout, pokud potřebujete rychle, šetrně a účinně koncentrovat ovocné a bobulové šťávy a bylinné extrakty citlivé na teplo a zároveň zachovat cenné aromatické látky. Zpracování ve vakuu za použití jednorázového průtoku umožňuje zajistit nízké procesní teploty, čímž se eliminuje potřeba recirkulace a minimalizuje se zádržný objem. To pomáhá zajistit rychlý náběh, minimální dobu zadržení a krátké vyprazdňování a také vysokou kvalitu a výtěžnost produktů.

AromaVap plate evaporator

Rychlá, šetrná a vysoce účinná koncentrace jemných, na teplo citlivých šťáv a bylinných extraktů s minimální ztrátou produktů

 • Rychlá a účinná jednorázová koncentrace ovocných a bobulových šťáv a bylinných extraktů citlivých na teplo
 • Bez ztráty kvality produktu během koncentrace díky šetrnému chodu a nízkým teplotám
 • Extrahuje, koncentruje a shromažďuje aromatické sloučeniny bez rizika ztráty s parami
 • Jednoduchá obsluha se snadno přístupnými a snadno čistitelnými povrchy sloužícími k přenosu tepla
 • Hygienický design umožňující snadné čištění, který splňuje většinu světových norem pro potravinářský průmysl

Zintenzivněte chuť šťáv citlivých na teplo i bylinných extraktů pomocí Alfa Laval AromaVap. Tato odparka s jednorázovým průtokem koncentruje produkt ve vakuu při zachování nízkých procesních teplot. Odpadá tak potřeba recirkulace a snižuje se zádržný objem. Nízké teploty a krátká doba zadržení umožňují maximalizovat kvalitu produktu a minimalizovat ztrátu produktů.

Speciálně navržený modul pro extrakci aromatických látek odděluje a koncentruje těkavé aromatické látky, čímž zabraňuje ztrátám cenných vedlejších produktů.

Mimořádně univerzální a kompaktní systém AromaVap se snadno instaluje, obsluhuje a udržuje a zajišťuje vysokou kvalitu a výtěžnost produktů.

 

Podívejte se na naši kompletní řadu odparek

Pilotní testování a pronájem odpařovacích systémů

Možnost vyzkoušení před koupí. Získejte odborné znalosti a rady od techniků společnosti Alfa Laval, kteří vám pomůžou optimálně nakonfigurovat odpařovací systém, včetně:

 • Podrobná analýza a charakterizace vody  
 • Modelování procesů a chemie vody 
 • Srovnávací nebo pilotní testování pro použití se středně vysokým až vysokým rizikem 
 • Podrobné hodnocení kompatibility materiálů  
 • Analýza vzorků  
 • Pilotní testy  

Navštivte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre ve švédském Lundu, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre in Nakskov v Dánsku nebo si pronajměte jeden z našich mobilních pilotních odpařovacích systémů a proveďte zkoušky přímo ve vašem závodě. 

.

Produkty

.

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

 • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
 • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
 • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png

.

Použití


Flexibilní konfigurace a kapacity 

Snadno nakonfigurujte svůj deskový výparník AromaVap podle požadovaného odpařovacího výkonu z hlediska zpracovávaného produktu, odstraňování vody a vstupních a výstupních koncentrací, nebo to nechte udělat techniky společnosti Alfa Laval. Na rozdíl od trubkových výparníků, jejichž kapacita je po instalaci pevně daná, lze výparník AromaVap přizpůsobit konkrétním procesům. Když je třeba upravit kapacitu, jednoduše přidejte nebo odeberte desky ve stávajícím rámu. 

Kompaktní a nákladově efektivní

V porovnání s trubkovými výměníky tepla má AromaVap mnohem kompaktnější rozměry, což zjednodušuje provoz a údržbu a snižuje náklady. Nízké zádržné objemy s rychlým náběhem a vyprázdněním vedou k delší době provozu a vyšší výtěžnosti.

Snadná kontrola, snadné čištění

Vnitřní uspořádání systému AromaVap můžete snadno kontrolovat od hlavy až k patě. Jednoduše odmontujte upevňovací šrouby a odklopte přítlačnou desku, čímž získáte přístup k povrchům sloužícím k přenosu tepla. Nepotřebujete žádné těžké nářadí. Nacvakávací těsnění bez lepidla zajišťuje těsnost a bezproblémovou výměnu. Díky nízkému zádržnému objemu vyžaduje systém AromaVap pro účinné čištění na místě (CIP) pouze malé množství čisticího média, což dále snižuje náklady.

Jak funguje deskový výparník AromaVap

Deskový výparník Alfa Laval AromaVap je deskový výparník s tenkým stoupajícím filmem. Produkt proudí podél topných kanálů a odpařuje se, přičemž se uvolňuje část vody. Doba kontaktu produktu s výhřevnou plochou je omezená v důsledku turbulence a vysoké rychlosti proudění kapaliny. Směs páry a kapaliny opouští deskové výměníky tepla a vstupuje do odlučovače par, který odděluje parní fázi a odvádí ji do horního výstupu. Kapalná fáze se shromažďuje ve spodní části odlučovače a je odváděna výstupem k dalšímu zpracování v následujícím efektu nebo ke konečnému extrakčnímu bodu. 

Aby se zabránilo recirkulaci a nadměrnému zpracování produktu, pracují všechny efekty s jednorázovým průtokem; v případě potřeby se používají propojovací boxy. Propojovací boxy fungují jako přechodové odlučovače par, které odvádějí odloučené páry a připravují kapalnou fázi pro další fázi odpařování.  

 

Alfa Laval plate evaporators presentation multipass UPD

Systém AromaVap je plně automatizovaný a využívá centralizovaný programovatelný logický regulátor (PLC) k regulaci přívodu produktu a páry tak, aby se z konečné fáze odpařování získal finální produkt v požadované koncentraci. 

Použití jednotky pro koncentraci a separaci aromatických látek umožňuje zpracování aromatického kondenzátu extrahovaného z výparníku, čímž se obsah aromatických látek obohacuje a je k dispozici jako složka pro další zpracování. 

Mohlo by vás také zajímat…

Odpařovací řešení 3D/VR

Prohlédněte si naše odpařovací systémy zblízka a ze všech stran. 3D/VR modely odpařovacích systémů zobrazíte jednoduše kliknutím na jeden z modulů.

AlfaFlash Decanter 640x360

Prozkoumejte naši nabídku výparníků

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odpařovacích stanic od deskových výparníků a výparníků se stoupajícím filmem až po trubkové výparníky a výparníky s klesajícím filmem. Vyhledejte, co by vyhovovalo vašim potřebám odpařování.

water steam drops 640x360