Iso-Mix External Drive (IMXD)

Iso-Mix External Drive (IMXD) značky Alfa Laval je revolučním systémem, který umožňuje využití automatizace a rozšíření technik chmelení za studena na velký objem piva (od 100 do více než 5 000 hl). Jednoduchý a kompaktní systém IMXD pracuje s jakýmkoliv systémem přívodu chmele. Brání nadměrné extrakci aromatických sloučenin, minimalizuje produktové ztráty a umožňuje účinné CIP. Systém může také optimalizovat procesy fermentace, zrání a ochlazování.

阿法拉伐 Iso-Mix 外置驱动器(IMXD)-Alfa Laval Iso-Mix External Drive (IMXD)

Efektivní chmelení za studena bez nadměrného okysličení

  • Dlouhá doba setrvání znamená velmi rychlé rozptýlení a extrakci chmelového aroma
  • Nízká ztráta piva během chmelení za studena při odstřeďování chmele
  • Menší pravděpodobnost ucpávání filtrů a procesních potrubí díky homogenizaci chmele zabraňující usazování a zablokování
  • Úspora nákladů plynoucí z účinného využití chmele díky jeho efektivnímu rozptýlení a extrakci v celém objemu piva
  • Zabraňuje přenosu chmele z odstředivky

Systém IMXD umožňuje proces chmelení piva za studena, který zkracuje dobu setrvání, snižuje produktovou ztrátu a zmenšuje počet procesních problémů. Mezi další potenciální výhody zařízení IMXD pro chmelení za studena patří minimalizace nebo eliminace procesních problémů obvykle spojených s chmelením za studena, jako je zablokování potrubí, výměníků tepla a dalšího zařízení, které může vést k nákladným odstávkám.

.

Jak to funguje

Systém Iso-Mix External Drive (IMXD) je speciální verzí našeho velice úspěšného základního systému pro chmelení za studena Iso-Mix, který zkracuje dobu retence chmele ze dnů na hodiny. Je vhodný především pro použití v procesu chmelení za studena ve středních až velkých fermentačních nádržích.   

Mixér IMXD roztáčí externí motor připojený k interní hřídeli. Nedochází tedy k žádnému kontaktu cirkulující kapaliny s převody mixéru, což umožňuje systému zpracovávat vysoké koncentrace pevných látek, jako jsou chmelové částice v cirkulující kapalině. 

Mixér IMXD je umístěn v nádrži relativně nízko, obvykle v kuželové části. To umožňuje provoz mixéru při plnění a vyprazdňování nádrže. Při chmelení za studena umožňuje tato konfigurace mixéru udržovat chmel v homogenní suspenzi během přesunu z nádrže k následnému odstředění. To pomáhá udržovat konstantní zatížení odstředivky, což vede k optimální separační účinnosti a výkonu.  

Díky své vysoké toleranci k cirkulujícím částicím, včetně celých pelet, nabízí systém pro chmelení za studena IMXD flexibilitu při výběru způsobu přívodu chmele do fermentoru. Chmelové pelety lze například předem rozmělnit v malé nádrži při vysokých koncentracích pevných látek a dávkovat do cirkulační smyčky pomocí objemového čerpadla, případně lze celé chmelové pelety dmýchat plynem přímo do fermentoru s oxidem uhličitým.  

Systém pro chmelení za studena IMXD lze použít také k optimalizaci procesu fermentace a ochlazování, protože udržuje kvasinky během procesu fermentace ve formě suspenze. To zajišťuje optimální kontakt mezi kvasinkami a zkvasitelnými cukry a zabraňuje usazování kvasinek v kuželu během fermentace. Mezi typické výhody patří zkrácení doby zpracování, menší variabilita doby zpracování a lepší a účelnější využití extraktu. (Míra zlepšení závisí na kmenech kvasinek a procesních podmínkách použitých pro dané pivo nebo značku.) 

Systém Iso-Mix/IMXD pomáhá udržovat (nebo dokonce zlepšovat) zdraví a životaschopnost kvasinek. Případné další smykové namáhání více než dostatečně kompenzuje snížením stresu kvasinek, protože po celou dobu fermentace zůstávají ve formě suspenze. Tím se zabrání stresu kvasinek spojenému s usazováním v kuželu, které jinak může zabránit kvasinkám v přístupu k živinám. Snížení stresu kvasinek se projevuje sníženou produkcí SO2 a acetaldehydu (obojí jsou známé vedlejší produkty spojené se stresem kvasinek).

.

Další informace o technikách chmelení za studena v systému IMXD

Více informací o účinnosti, praktičnosti a technických podrobnostech systému pro chmelení za studena Iso-Mix External Drive značky Alfa Laval naleznete v produktovém letáku.

slavutich-brewery-case 640x360
.
commercial brewing tank farm 1920x480
Commercial brewing tank farm

Komerční pivovarnictví

Udělejte svou značku jedinečnou

Pivovarnické technologie, které zvyšují výnosy, využívají méně energie a vody a vytvářejí unikátní piva

Craft brewers 1920x480
Craft brewing solutions

Řemeslné pivovarnictví

Podělte se o svou vášeň

Přidejte naše znalosti do své vášně pro řemeslné pivovarnictví. Najděte potenciální výzvy na své cestě vaření piva