Systémy užitkových procesů

Snížení provozních nákladů snížením nákladů na energie – ať už jde o elektřinu, zpracovávací vodu, páru, palivo a/nebo chladicí média – dává obchodní smysl a zvyšuje ziskovost. Alfa Laval vám může pomoci navrhnout správné systémy užitkových procesů pro optimalizaci výkonu vašeho nového nebo stávajícího závodu na zpracování tuků a olejů.

heating-and-cooling-hub-contact-640-360

Výhody našeho návrhu inženýrského systému

  • Nejvyšší účinnost s vysokotlakými přirozenými recirkulačními kotli Alfa Laval Aalborg pro deodorizační sekci
  • Vysoce účinné třífázové kotle od Alfa Laval Aalborg pro výrobu užitkové páry (volitelná předúprava přívodní vody do kotle)
  • Optimální volba vakuového systému (např. chlazená voda nebo kondenzace ledu), včetně výměníků tepla Alfa Laval
  • Volitelné napájení chladicí věže

K navrhování vašich systémů energetických procesů zaujímáme integrovaný přístup a při výběru a dimenzování užitkových systémů pro váš další projekt bereme v úvahu místní podmínky. Na optimalizaci vašich systémů užitkových procesů úzce spolupracujeme s vaším týmem.

 

Žádost o nabídku

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360
.

Rádi vám pomůžeme

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

  • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
  • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
  • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png