AS-H Iso-Disc

Tkaninový filtrační modul Alfa Laval Iso-Disc je konstruován pro nepřetržitý provoz s využitím pevného textilního média a systému dynamického lineárního zpětného proplachu řízeného PLC jednotkou nebo reléovým ovládacím panelem. Všechny smáčené komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi nebo nekovových materiálů.

AS-H Iso-Disc front 640x360

Použití

 • terciární filtrace, 
 • opětovné použití vody,
 • okruhy provozních kapalin, 
 • úprava povrchové vody, 
 • vysoce kvalitní filtrace textilním médiem pro komunální a průmyslové aplikace.

Výhody

  • účinná a robustní konstrukce,
  • kvalita filtrace vhodná pro opětovné použití,
  • důkladná filtrace z vnějšku dovnitř,
  • malý dopad na rychlost průtoku, 
  • snadné rozšíření, 
  • nízké rychlosti proplachování, 
  • vysoké kapacity filtrace pevných látek a hydraulického zatížení, 
  • nepřerušený průtok během cyklu proplachování, 
  • monitorování jednotlivých filtračních komor.

 

Události a akce

Jak to funguje

Použití pevné tkaniny snižuje celkové požadavky na výkon a umožňuje vyjmout každou jednotlivou filtrační komoru během provozu filtru. Během zpětného proplachu se filtrační médium nepohybuje, zatímco mechanismus vodorovného lineárního proplachu svislými pohyby odvádí pevné látky, které se nahromadily ve filtračním médiu. Na začátku proplachovacího cyklu, který se spouští vlivem tlakového rozdílu napříč filtrem, oddělí elektrické ventily proplachovací sběrnou trubku a vyčistí tkaninu v této její části. Tak se dosáhne úplného vyčištění filtračního plátna při současné minimalizaci rychlosti, kterou se proplachovací voda vrací do úpravny vody.

Účinnost tkaninového filtračního modulu Alfa Laval Iso-Disc je prvotřídní. Tkanina zachycuje pevné látky až do velikosti 10 mikronů, vyznačuje se vysokou kapacitou hloubkové filtrace pevných látek, která se provádí z vnějšku dovnitř, aniž by bylo nutné používat filtrační rohož. Filtr nevyžaduje ani dobu záběhu. Dvouvrstvé plátno zajišťuje úplné vyčištění s využitím filtrované vody, která se nachází uvnitř filtrační komory. Filtrační plátno lze vyměnit bez nutnosti přerušení činnosti filtru.

Tkaninový filtrační modul Alfa Laval Iso-Disc lze nainstalovat do betonové konstrukce, nádrže z uhlíkové oceli ošetřené nátěrem nebo nádrže z nerezové oceli. Filtr Alfa Laval Iso-Disc se vyznačuje unikátní integrovanou vlastností: z každé filtrační komory je možné získat vzorek filtrátu a každou filtrační komoru lze vyjmout ze systému bez nutnosti vyřazení filtru z provozu. Filtr Alfa Laval Iso-Disc rovněž nepoužívá otočné spoje: zajištění kvality filtrace; garance zamezení vzájemného kontaktu přítoku a filtrátu; nižší nároky na údržby.

Velikost filtrační komory je možné upravit tak, aby byla komora vhodná pro stávající betonový vodojem nebo hydraulický profil. Počet filtračních komor v jednom filtru: 2 až 9 (závisí na rychlosti průtoku a velikosti filtrační komory).