ALDRUM G3

ALDRUM G3 nastavuje nové standardy pro zahušťování kalů díky vylepšené konstrukci, který umožňuje dosažení výrazně lepšího výkonu při minimálních provozních nákladech.

ALDRUM G3 Drum thickener

Revoluce v zahušťování kalů

Zahušťovače kalů ALDRUM G3 značky Alfa Laval jsou ideální k mechanickému zahušťování kalů a optimalizaci následných procesů, jako je vyhnívání s vyšší produkcí bioplynu nebo nákladově efektivnější odvodnění.Provozní kapacita zahušťovačů řady ALDRUM G3 se pohybuje od 15 do 180 m3/h.

Některé obzvláště obtížné typy kalů, které dříve vyžadovaly při zahuštění použití kapalného polymeru, lze nyní zpracovat pomocí kombinace zařízení ALDRUM G3 a levnějšího práškového polymeru, čímž se snižují provozní náklady.Nová konstrukce bubnu s vnitřním dopravníkem zajišťuje nejefektivnější distribuci a průtok kalu bubnem, což vede k lepší účinnosti separace i bez standardního naklápěcího mechanismu.

Efektivní přerušovaný oplach filtračního síta pomocí pitné vody, vody z odtoku ČOV nebo upraveného filtrátu zajišťuje nízkou spotřebu vody.

Výkon v jednoduchém provedení 

  • Vyšší kapacita při stejném zastavěném prostoru
  • Vynikající procesní výkon
  • Nízká spotřeba polymeru snižující provozní náklady
  • Jednoduchý, snadný provoz a údržba
  • Možnost venkovní instalace, pokud je potřeba
  • Uzavřená konstrukce pro čisté pracovní prostředí bez zápachu
  • Jednodušší čištění a údržba
  • Větší bezpečnost díky zajištěnému krytu s bezpečnostním spínačem
  • Výběr ovládacích panelů a pomocných zařízení, pro rozmanitou škálu procesních požadavků 

 

Jak to funguje

 

Bubnový zahušťovač ALDRUM G3 pracuje na principu průchodu kalu s přídavkem polyelektrolytu (neboli vyvločkovaného kalu) pomalu se otáčejícím bubnovým sítem. Kal je zachycen uvnitř bubnu, zatímco uvolněná voda prochází filtračním sítem.

Spotřeba oplachové vody je nízká díky přerušovanému čištění síta, a to buď pitnou vodou, vodou z odtoku ČOV nebo upraveným filtrátem. Zahušťovač ALDRUM G3 lze nastavit tak, aby vyhovoval individuálním potřebám při zpracování kalu. Účiného zahušťování lze docílit vhodným nastavením rychlosti plnění, typem a množstvím dávkovaného polymeru, nastavením rychlosti otáčení bubnu a intervalů jeho ostřiku. Efektivního dávkování polymeru a tvorby vloček je dosaženo instalací flokulačního reaktoru a / nebo směšovacího ventilu před vlastní zahušťovač. 

Přesné plnění vašich požadavků

Pro celou řadu zahušťovačů ALDRUM G3 je k dispozici široký výběr příslušenství:

Směšovací ventil: Zajišťuje důkladné promíchání polymeru a kalu. Lze jej instalovat přímo na vstup bubnového zahušťovače nebo před flokulační reaktor

Flokulační reaktor: Jednoduchý netlakový reaktor, který urychluje tvorbu velkých a pevných vloček. Lze jej instalovat přímo na vstup bubnového zahušťovače

Jímka zahuštěného kalu: Kontrolovaným a efektivním způsobem odvádí zahuštěný kal do kalového čerpadla

Základní ovládací panel: Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládání bubnového zahušťovače, včetně řízení hladiny ve flokulačním reaktoru (pokud je instalován).

Ovládací panel linky zahuštění: Řešení ovládání „vše v jednom“. Řízení podávacího čerpadla, čerpadla zahuštěného kalu a čerpadla polymeru, jakož i vlastní řízení bubnového zahušťovačes kontrolou hladiny ve flokulačním reaktoru a jímce zahuštěného kalu.