ALDEC

Dekantační odstředivky řady ALDEC jsou určeny pro účely separace kalů (zahušťování, odvodňování) v čistírnách odpadních vod. Odstředivky ALDEC jsou zárukou vysoké účinnosti, spolehlivého provozu a snadné obsluhy při separaci kalů.

Aldec sludge decanter centrifuge

Méně vody, nižší náklady

Nákladově efektivní dekantační odstředivky mají zásadní význam při odvodnění kalů z čistíren odpadních vod i z průmyslových odpadních vod. Čím je kal sušší, tím menší je jeho objem a hmotnost – to má za následek velké úspory nákladů na dopravu a likvidaci.

Odtředivka ALDEC jako nejlepší řešení

Konvenční, mimořádně spolehlivé dekantační odstředivky ALDEC jsou vhodné k odvodňování kalů ve všech druzích čistíren odpadních vod. Jedná se o ideální nenáročný doplněk k jednotkám ALDEC G3, které nabízejí nabízí vyšší kapacitu a pokročilejší technologie.

Výhody dekantační odstředivky ALDEC při separaci kalů

S dekantačními odstředivkami ALDEC můžete těžit z nízké spotřeby energie i náročnosti na údržbu, a udržujete tak náklady na odvodňování na minimu. Zároveň jsou tyto odstředivky plně automatické, takže můžete ušetřit i na mzdových nákladech.

Dekantační odstředivky ALDEC jsou k dispozici o kapacitě od 2 do 95 m3/h.

Jak to funguje

Dekantační odstředivky ALDEC oddělují kapalinu a pevné látky z proudu kalu v rotujícím horizontálním válci (bubnu), který je uvnitř opatřen vyhrnovacím šnekem. Kal vstupuje do bubnu přes stacionární plnící trubici a je plynule urychlován v rotující vstupní zóně. To vyvolává odstředivou sílu, díky níž se oddělené pevné látky shromažďují na stěně bubnu.

Vyhrnovací šnek a buben se otáčejí stejným směrem, ale různými rychlostmi. To má za následek pohyb sedimentu směrem ke kuželovému zakončení bubnu, kde z bubnu odchází. Kapalné složky z kalu opouštějí buben tak, že přes nastavitelné hradicí desky přetékají do prostoru vnějšího pláště. Tato technologie – ve které je Alfa Laval světovým lídrem – vede k výjimečně účinnému odvodnění s dosažením vysoké sušiny pevné složky.