Lowal De-alcoholizér

Dealkoholizujte všechny druhy piva a fermentovaných nízkoalkoholických nápojů ve stejném zařízení pomocí samostatného, plně automatizovaného dealkoholizačního systému Alfa Laval Lowal. Zpracování při nízké teplotě zachovává přirozenou chuť piva a zabraňuje zhoršení chuti piva navzdory procesu dealkoholizace. Výsledkem je kvalitnější nízkoalkoholické nebo nealkoholické pivo a energeticky úspornější výroba.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Praktická a nákladově efektivní dealkoholizace

  • Proces dealkoholizace s nízkým obsahem kyslíku
  • Čtyři standardní velikosti s až 168 spirálovými membránami ve třech smyčkách
  • Stejné zařízení dokáže zpracovat všechny druhy piva, včetně zakalených pšeničných piv a tmavých piv.
  • Kapacita 300 až 1 000 hl/den dealkoholizovaného piva s konečnou koncentrací alkoholu <0,5 % objemových.
  • Všechna potrubí a zařízení, která přicházejí do styku s výrobkem nebo čisticími kapalinami, jsou hygienicky nezávadná.

Tento standardizovaný spirálový membránový filtrační systém pro dealkoholizaci je plug-in jednotka pro šaržovitý provoz. Vyvinuli jsme jej speciálně pro praktickou a nákladově efektivní dealkoholizaci piva nebo jiných nízkoalkoholických fermentovaných produktů. Je namontován na platformě pro jednoduchou instalaci a lze jej snadno rozšířit, aby rostl spolu s vaší výrobou. Je vybaven systémem CIP (Cleaning-in-Place) a automatickými čisticími postupy, které zajišťují nízké náklady na údržbu a výměnu procesu dealkoholizace.

Jak to funguje

.

Vaření lehkého piva nebo piva bez alkoholu

Systém využívá spirálové membrány s reverzní osmózou ve vysoce hygienickém uspořádání. Skládá se ze čtyř operací:

  • Předkoncentrace
  • Diafiltrace
  • Úprava alkoholu
  • Po ošetření

Každý z těchto kroků probíhá při teplotách 10-20 °C nebo nižších, takže výsledkem je vysoce kvalitní nealkoholické pivo, jehož chuť není ovlivněna zahříváním.

Membrány rozdělují přiváděné pivo do dvou proudů. Proud permeátu, tvořený vodou a alkoholem, prochází membránami, zatímco proud retentátu, sestávající z koncentrovaných proteinů, barviv a příchutí, membránami neprostupuje a lze jej tedy vést zpět do pivního tanku.

Původní pivo z pivního tanku je čerpáno do jednotky pro dealkoholizaci. Dvě podávací čerpadla pak zvýší tlak piva až na 30 barů. V tomto okamžiku se pivo přivádí do první smyčky, kde se čerpadlem cirkuluje přes membrány ve smyčce 1. Retentát z první smyčky pokračuje do druhé smyčky a recirkuluje se přes membrány ve smyčce 2.

Retentát ze smyčky 2 se přes tlakový redukční ventil vrací zpět do nádrže na pivo. Permeát (voda + alkohol, který prošel membránami) ze všech smyček se shromažďuje a vypouští, nebo je uložen v nádržích za účelem recyklace alkoholu.

Pivo je vedeno tak, aby proudilo paralelně s povrchem membrány, čímž se membrány udržují čisté (cross-flow). Působením statického tlaku 30-35 barů na membránách jsou přes membrány protlačovány malé molekuly jako voda a alkohol, zatímco větší molekuly, jako jsou příchutě, barva a bílkovina, nejsou schopny projít. Tyto sloučeniny proto zůstávají v retentátu.

Krok 1: Předkoncentrace

Tímto krokem se sníží objem vstupního piva. Po průchodu membránovými moduly je vstupní pivo recirkulováno přes tank této šaržě. Permeát je odváděn, zatímco retentát se vrací zpět do tanku s pivem, dokud není dosaženo požadovaného snížení objemu.

Krok 2: Proces diafiltrace

Tento krok zahrnuje vymytí alkoholu pomocí diafiltrace. V principu je podobný kroku předkoncentrace, ale nyní se přidává diafiltrační voda. Krok diafiltrace snižuje obsah alkoholu na požadovanou hodnotu pro konečné nízkoalkoholické pivo.

Krok 3: Úprava alkoholu

Po diafiltraci se pivo dále upravuje přidáním deaerované vody do tanku šarže. Tím lze dosáhnout požadovaného konečného obsahu alkoholu a extraktu pro nízkoalkoholické nebo nealkoholické pivo a doladit chuť. Množství přidané deaerované vody je obvykle stejné jako množství permeátu v prvním kroku.

Krok 4: Po ošetření

Dealkoholizovanému pivu lze dodat zvláštní vlastnosti úpravou hladiny CO2, barvy nebo chuti.

Toto řešení dealkoholizace je součástí široké řady membránových technologií.

Membránová filtrace pro odstraňování alkoholu z piva doplňuje řadu dalších separačních technologií nabízených společností Alfa Laval. Díky tomu jsme vždy schopni nabídnout ideální řešení pro váš konkrétní proces. Použitím membránové filtrace samostatně nebo v kombinaci s naší řadou odstředivek, dekantérů nebo odpařovačů můžete přizpůsobit své pivovarnictví požadavkům svých současných i budoucích zákazníků.

.

Získat cenovou nabídku

O jaké použití máte zájem? *
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.