Energeticky účinná petrochemická výroba

Petrochemický průmysl čelí velkému tlaku v oblasti snižování emisí uhlíku za současného zvyšování výtěžnosti výroby. Vysoce účinné výměníky tepla společnosti Alfa Laval, která disponuje jedním z nejrozsáhlejších portfolií na trhu, v současné době zajišťují, aby se do atmosféry vlivem petrochemických závodů nedostalo celkem 4,1 milionu tun uhlíku. Ale to není vše. Naše inovativní technologie přenosu tepla snižuje spotřebu vody i materiálu a zároveň zvyšuje celkovou provozuschopnost výroby i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Petrochemicals 640x360

        

.

Úspora energie se společností Alfa Laval

Zpětné získávání a využívání odpadního tepla v energeticky náročných aplikacích, jako jsou reaktory, destilační kolony a absorpční odlučovací systémy, představuje skvělý způsob, jak zvýšit energetickou účinnost petrochemického závodu. Věděli jste ale, že pokud vyměníte tepelný výměník za nejmodernější deskový výměník tepla společnosti Alfa Laval, dosáhnete až pětkrát lepších výsledků než při použití tradičního trubkového výměníku tepla?
Můžete dokonce snížit náklady na palivo a úroveň emisí, použít páru o nižších parametrech a prostřednictvím nevyužité páry vyrábět elektřinu, nebo přebytečné teplo prodávat."

Vezměme si jako příklad jednoho z našich belgických zákazníků z oblasti chemického průmyslu. Svůj výrobní proces rozšířili o zařízení Alfa Laval Compabloc pro zpětné získávání tepla z výparů, které vznikají v koloně pro zpětné získávání rozpouštědel. Toto zpětně získané teplo je pak možné použít namísto páry k předehřívání procesních/vstupních materiálů. Důsledkem této jednoduché změny bylo snížení emisí uhlíku o 1 250 tun ročně.

Podívejte se na úspěchy našich dalších zákazníků

 

man in blue helmet inspecting pressure 640x360
.
female engineer with laptop outside chemical plant

Navýšení výroby

V petrochemickém závodě, kde figuruje celá řada vzájemně propojených procesních kroků, mohou mít kritická/slabá místa přenosu tepla v jedné oblasti často dopad na celou výrobu. Místo toho, abyste kvůli těmto problémům celý svůj závod museli přestavět, ale můžete zvýšit výrobní kapacity a snížit uhlíkovou stopu prostou modernizací výměníku tepla na energeticky účinnější variantu.

Přesně to udělal jeden z evropských výrobců aminů, který se rozhodl vyměnit tradiční plášťové a trubkové výměníky tepla za výměníky Alfa Laval Compabloc. Tímto způsobem se mu podařilo zajistit ochlazování kondenzovaného čpavku na mnohem nižší teploty a zvýšit kapacitu destilační kolony. Jinými slovy ušetřil místo a snížil hmotnost i neplánované prostoje/odstávky, a zároveň se mu podařilo navýšit kapacitu kompresoru.

Podívejte se na úspěchy našich dalších zákazníků

.

Lepší výsledky s menším úsilím

Pokud v petrochemickém závodě používáte kompaktní výměníky tepla, pak víte, že stejných výsledků můžete dosáhnout s nižšími náklady. Malé rozměry kompaktního výměníku tepla Alfa Laval umožňují zachovat stávající infrastrukturu, ušetřit náklady na instalaci a snížit množství používaných materiálů, čímž pomůžete ochránit omezené zásoby surových materiálů. Pokud tedy uvažujete o nových kotlích nebo chladicích věžích, nezapomeňte se nejprve informovat o tom, jak může společnost Alfa Laval zlepšit vaše procesy rekuperace tepla.

Tak postupoval i jeden z významných jihoamerických výrobců kumenu, když zvažoval modernizaci svého závodu instalací trubkových výměníků tepla. Zjistil, že by instalací výměníku Compabloc na pozici vařáku na destilační koloně benzenu eliminoval nutnost realizace nákladných stavebních a konstrukčních prací a zároveň by ušetřil cenné místo. Dokonce se mu podařilo výrazně snížit spotřebu páry.

Podívejte se na úspěchy našich dalších zákazníků

cut investment
.
engineer at plant 640x360

Řešení omezení v oblasti chlazení

S narůstajícími teplotami se celosvětově zvyšují i nároky na chladicí infrastrukturu. Ať už se zaměřujeme na stále narůstající vzácnost sladké vody, kapacity, které již neodpovídají poptávce nebo přílišný nárůst teploty prostředí, je nejjednodušším řešením pro navýšení výroby právě výměna stávajících výměníků tepla za účinnější model. Díky ní budete moci pracovat s vyššími teplotami, v místě chlazení znovu využít odpadní teplo a také eliminovat riziko vzniku kritických míst ve výrobě.

Podívejte se na úspěchy našich dalších zákazníků

.
increase uptime

        

Energy Hunter – Buďte lovcem energie, neplýtvejte jimi a snižte své náklady

Abychom zlepšili energetickou účinnost, musíme všichni společně vyhledávat odpadní/plýtvání energii a snižovat její množství. Společnost Alfa Laval disponuje technologiemi, odbornými znalostmi a službami, které maximalizují účinnost přenosu tepla. Pomocí našeho nového nástroje si můžete spočítat, kolik můžete ušetřit ještě dnes.

Energy Hunter screen view