Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky představují nejúčinnější způsoby využití energie. Více jak 90 % energie se může znovu efektivně využít. Jde o nákladově efektivní řešení s mnoha přednostmi.

combined-heat-power 640x360

Od odpadního tepla k účinnému vytápění

Pro aplikace kombinované výroby elektřiny a tepla kogeneračními jednotkami nabízí společnost Alfa Laval široké spektrum výměníků tepla.  Jedná se především o vzduchové výměníky tepla, rozebíratelné deskové výměníky tepla a deskové výměníky tepla pájené mědí, které patří mezi energeticky nejúčinnější možné řešení přenosu tepla. Společnost Alfa Laval nabízí partnerství s možností využití všech historicky dosažených znalostí, zkušeností a technických řešení v této aplikaci. Prostřednictvím našich spolehlivých a dlouhodobě platných řešení, na které se můžete spolehnout kdekoliv na světě získáte efektivní zařízení s dlouhou životností a vysokou spolehlivostí. 

Zařízení od společnosti Alfa Laval

Společnost Alfa Laval dodává zařízení pro účinné chlazení spalovacích motorů kogeneračních jednotek. 

 

Suchý chladič se dvěma okruhy  chlazení

Společnost Alfa Laval nabízí širokou řadu vzduchových výměníků tepla vhodných pro chlazení spalovacích motorů kogenerační jednotky. Pro tento účel lze zvolit buď stolové provedení vzduchového výměníku tepla, nebo vzduchové výměníky tepla typu “V“.  

Vodní plášť spalovacího motoru

Chlazení vodního pláště spalovacího motoru, tzv. chlazení vysokoteplotního okruhu, nabízí společnost Alfa Laval rozebíratelné deskové výměníky tepla, pájené deskové výměníky tepla a celonerezové deskové výměníky tepla. Tyto výměníky tepla účinně rekuperují teplo produkované v primárním okruhu spalovacího motoru a zároveň tento okruh účinně chladí.  

Chlazení mazacího oleje

K účinnému chlazení nízkoteplotního okruhu, tzv. okruhu mazacího oleje, se používá kompletní řada deskových výměníků tepla Alfa Laval.  Mimo jiné se jedná o rozebíratelné deskové výměníky tepla, pájené deskové výměníky tepla a celonerezové deskové výměníky tepla.  Tyto výměníky tepla účinně rekuperují teplo produkované v okruhu mazacího oleje spalovacího motoru a zároveň tento okruh účinně chladí.