Urychlujeme přechod na udržitelná řešení

Představte si udržitelnější svět. Svět, ve kterém je zapotřebí méně, aby se vyprodukovalo více. Svět, ve kterém efektivně řešíme naše rostoucí energetické nároky a zároveň snižujeme emise CO2. Představte si svět, ve kterém dokážeme využít sílu přírodních zdrojů a zároveň je chránit.

Ve společnosti Alfa Laval si tento svět jen nepředstavujeme. Tvoříme ho - společně s našimi zákazníky a partnery. Neustálými inovacemi urychlujeme přechod na efektivnější, čistší energetická řešení a posouváme kupředu cirkulární ekonomiku. Naše hluboké znalosti nám umožňují optimalizovat zákaznické procesy, překonávat nejnáročnější výzvy a nesutále tvořit lepší svět.

Společnou prací urychlujeme přechod na udržitelná řešení. Všechno je to o zlepšování se - pro Váš business, lidi a pro planetu, kterou všichni sdílíme.

cleantech_symbol_640x360.png

Cestou vzájemné spolupráce můžete urychlit Vaše udržitelná řešení

Díky základům vybudovaným na základě desítek let zkušeností disponuje společnost Alfa Laval jedinečnými kompetencemi pro identifikaci nových možností, jak získat více ze stávajících procesních aplikací. Zjistěte, jak mohou naše řešení a podpora, kterou Vám můžeme nabídnout jako partner, pomoci Vašemu podnikání správným způsobem růst a dosáhnout plného udržitelného potenciálu.

Naši experti Vám ukáží cestu

Poslechněte si Madeleine Gilborneovou, manažerku rozvoje obchodu společnosti Alfa Laval pro čisté technologie, která blíže popisuje naši práci v oblasti čisté energie a energetické účinnosti a cirkulární ekonomiky. Partnerství se společností Alfa Laval Vám umožní kontakt s předními odborníky v oboru, jako je Madeleine. Podpoří tak urychlení udržitelnosti Vašeho provozu.

Naše globální výzva: dekarbonizace

Výzva dekarbonizace je dvojí: musíme současně podporovat rychle rostoucí poptávku po energii a zároveň snižovat emise CO2, abychom splnili cíle Pařížské klimatické dohody.

Jak tento graf ukazuje, náš současný kurz je daleko od toho, kde by měl být. Dosažení pařížského cíle omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C do roku 2050 si bude vyžadovat cestu podle scénáře ''udržitelného rozvoje''. Je však třeba poznamenat, že ve stejném období se očekává i nárůst energetických potřeb až o 54%. A proto žádné jednoduché řešení nemůže změnit globální energetický systém. Bude to vyžadovat kombinaci technologií a paliv.

V Alfa Laval máme zkušenosti a znalosti, které podpoří Vaši transformaci pomocí řešení umožňujicích energetickou účinnost, čistou energii a cirkulární ekonomiku. Níže si přečtěte více nebo nás ještě dnes kontaktujte.


Kontaktujte nás

 

 

cleantech-WHE-chart-final.png

Energetická účinnost

Jak může Alfa Laval maximalizovat vaši energetickou účinnost? Přečtěte si více o tom, jak naše řešení pomáhají ušetřit 50 GW energie ročně - čímž se snížují emise CO2 až o 25 milionů tun. To činí 550násobek vlastní uhlíkové stopy společnosti Alfa Laval.

Alfa Laval Sustainable solutions Energy efficiency

Čistá energie

Jste připraveni objevit řešení budoucnosti pro ekologickou výrobu vodíku, palivových článků, zachytávání uhlíku a skladování energie? Klikněte sem a zjistěte více o řešeních společnosti Alfa Laval pro urychlení přechodu na čistou energii.

Sustainable solutions Clean energy

Cirkulární ekonomika

Chcetě se dozvědět, jak společnost Alfa Laval spolupracuje s partnery a zákazníky na zabezpečení toho, aby každý přírodní zdroj našel svoje využití - a byl opětovně použit - co nejefektivnějším zůsobem? Objevte naše nejnovější řešení pro podporu cirkulární ekonomiky.

Sustainable solutions Circular economy

Udržitelné partnertsví

Vaše zvědavost je naší zvědavostí. Vaše vášeň je naší vášní. Alfa Laval věří, že spolupráce a silná partnerství jsou klíčem k urychlení v rámci nalezení řešení zítřka. Po více než sto let jsou hnacím motorem, který stojí za našimi neúnavnými inovacemi. Dnes pohání náš nový vývoj v oblasti energetické účinnosti, čisté energie a cirkulární ekonomiky. Zjistěte, jak mohou naše řešení a podpora, kterou Vám můžeme nabídnout jako partner, pomoci Vašemu podnikání správným způsobem růst a dosáhnout plného udržitelného potenciálu.

Alfa Laval Sustainable solutions Sustainable partnership

Servis pro optimalizaci energetické účinnosti

Optimalizujte účinnost přenosu tepla svých deskových výměníků jejich správným servisem. Účinné deskové výměníky tepla a správný servis mohou ušetřit 100 GW a 50 milionů tun CO2.

Service CleanTech puff 640x360

Alfa Laval se účastní konference COP28

Společnost Alfa Laval se jako člen švédské delegace účastní konference OSN o změně klimatu COP28 ve Spojených arabských emirátech. Znovu se tak připojujeme k celosvětovému úsilí o urychlení přechodu na čisté emise do roku 2050. Zaměříme se především na systémové změny, které probíhají v průmyslových odvětvích, na kterých je současná společnost závislá. Urychlujeme přechod na čisté energie, pomáháme snižovat emise a spotřebu vody v energetice, potravinářství, vodním i námořním průmyslu.

city-in-sunset-lights-incl-logo
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Urychlujeme přechod na udržitelné řešení

Přdstavte si udržitelnější svět

.

Udržitelnější řešení pro lepší svět

Věděli jste, že společnost Alfa Laval přispívá v oblasti udržitelnosti k 15 ze 17 cílů OSN ? Nenabízíme jen řešení odpovídající potřebám našich zákazníků, ale také potřebám naší planety. Naše nejnovější zpráva o udržitelnosti dokumentuje práci, kterou se snažíme vytvářet lepší každodenní podmínky pro všechny.

Alfa Laval Sustainable solutions Sustainable solutions

Náš oceňovaný časopis HERE

HERE je online časopis splečnosti Alfa Laval a je držitelem švédské vydavatelské ceny za rok 2019. Přináší nejnovější poznatky, analýzy a inspirace z našeho světa i mimo něj. Se zaměřením na to, jak je možné zlepšit procesy s cílem šetřit energii a chránit životní prostředí, zkoumá HERE globální a lokální výzvy spolu s inovacemi a východisky, které je mohou vyřešit

Alfa Laval Sustainable solutions HERE magazine

Kontaktujte nás a dozvíte se více

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našich udržitelných řešeních

Spojte se s námi