Tepelné elektrárny

Výroba elektřiny z tepelných zdrojů tvoří páteř celosvětového zásobování elektrickou energií. Rostoucí poptávka a přísnější předpisy kladou vyšší nároky na hledání nových cest zásobování elektřinou spolehlivými, ekologickými a hospodárnými prostředky. Společnost Alfa Laval nachází stále účinnější způsoby, jak vyrábět páru a teplo a optimalizovat technologický proces v elektrárnách, kde se k výrobě elektrické energie využívají turbíny.

Thermal-power-640x360p

Zvyšování účinnosti a spolehlivosti

Zvyšujte výkon a energetickou účinnost své elektrárny pomocí kompaktních a hospodárných systémů společnosti Alfa Laval. Naše zařízení fungují tak, aby zabezpečovaly co nejefektivnější a nejspolehlivější provoz vaší elektrárny.

Do širokého portfolia výrobků Alfa Laval patří rozebíratelné deskové výměníky tepla, celosvařované výměníky tepla, vzduchové chladiče, filtry, separační technologie, průmyslové kotle, jednotky pro rekuperaci odpadního tepla a další zařízení. Zlepšení kontroly nad energetickými vstupy pomáhá omezovat provozní náklady, zvyšovat spolehlivost a provozuschopnost elektrárny a dále prodlužovat životnost kritických systémů.

Součástí naší ucelené nabídky řešení pro tepelné elektrárny jsou:

 • Zpracování mazacího oleje
 • Zpracování transformátorového oleje
 • Odsiřování kouřových plynů a odvodňování sádry
 • Výkonné plynové ohřívače
 • Čištění plynů a zachycování CO2
 • Chlazení generátorů
 • Předehřívání napájecí vody
 • Kondenzátory / kotle pro dálkové vytápění
 • Kondenzátory pro parní turbíny
 • Chladiče mazacího oleje
 • Utěsnění parních turbín a chladiče proplachovacího vzduchu
 • Vzduchové výměníky tepla
 • Chladiče odkalované vody
 • Ucpávkové parní kondenzátory
 • Uzavřené systémy chladicí vody
 • Samočisticí filtry mořské vody, říční vody nebo pro jiné aplikace se „špinavou“ vodou