Tepelné elektrárny

Výroba tepelné energie je páteří světových dodávek elektřiny. Rostoucí poptávka a přísnější předpisy vyžadují hledání nových možností dodávek elektřiny spolehlivým, ekologickým a nákladově efektivním způsobem. Společnost Alfa Laval objevuje stále účinnější způsoby výroby páry a tepla a optimalizuje proces v turbínových elektrárnách.

Thermal-power-640x360p

Zvyšování účinnosti a spolehlivosti

Zvyšte výkon a energetickou účinnost své elektrárny s využitím kompaktních a nákladově efektivních systémů společnosti Alfa Laval. Naše systémy pracují s cílem zajistit co nejúčinnější a nejspolehlivější provoz vašeho zařízení.

Široká nabídka společnosti Alfa Laval zahrnuje rozebíratelné výměníky tepla, svařované výměníky tepla, vzduchové chladiče, filtry, separační technologie, průmyslové kotle, rekuperační jednotky odpadního tepla a další zařízení. Lepší kontrola energetického příkonu pomáhá snížit provozní náklady, zvýšit spolehlivost a provozuschopnost zařízení a prodloužit životnost kritických systémů.

Naše komplexní nabídka řešení pro tepelné elektrárny zahrnuje:

 • Systémy na topný olej
 • Úpravu mazacího oleje
 • Úpravu transformátorového oleje
 • Odsíření spalin a odvodnění sádry
 • Výkonné plynové ohřívače
 • Čištění plynu a záchyt CO2
 • Chlazení generátoru
 • Předehřívání napájecí vody
 • Kondenzátory/ohřívače pro dálkové vytápění
 • Kondenzátory pro parní turbíny
 • Chladiče mazacího oleje
 • Vzduchové chladiče k plynovým turbínám
 • Vzduchové výměníky tepla
 • Chladiče odluhu
 • Kondenzátory ucpávkové páry
 • Uzavřené systémy chladicí vody
 • Samočisticí filtry pro mořskou, říční nebo jinou „znečištěnou“ vodu
.
Accelerate sustainable solutions

Urychlujeme přechod na udržitelná řešení

Představte si udržitelnější svět

.