Systém bezodpadového hospodářství

Přeměňte odpad na hodnotu se systémem Alfa Laval ZLD. Tato robustní a kompaktní řešení čistí odpadní vodu z průmyslových procesů a během recyklace získávají cenné produkty. Materiály se účinně odstraňují z vody nebo mokrého materiálu a získané menší množství pevného odpadu lze prodat, znovu použít nebo efektivněji zlikvidovat. Systémy ZLD jsou přínosem z hlediska životního prostředí i finančních výsledků. Lze je snadno přizpůsobit vašim rozrůstajícím se potřebám a měnícím se předpisům.

Reuse water, recover value with ZLD 604x360

Opětovné využití vody, zpětné zhodnocení

  • Zvyšuje efektivitu využití vody odstraňováním tekutého odpadu a úpravou vody pro opakované použití
  • Z některých procesů lze získat cenné zdroje, jako jsou kovy a minerály
  • Snadno nastavitelné systémy jsou připraveny na vaše rozrůstající se potřeby a měnící se předpisy
  • Méně odpadu znamená nižší náklady na likvidaci a menší potřebu nových zdrojů
  • Nižší investiční, montážní a provozní náklady v porovnání s tradičními odpařovacími technologiemi

Efektivní nakládání s průmyslovými odpadními vodami je často zákonnou povinností a nezbytností pro udržení provozní licence. Ale systém Alfa Laval ZLD může být součástí procesu získávání cenných zdrojů z odpadu, o které byste jinak přišli. Nabídka výrobků a technologické znalosti společnosti Alfa Laval mohou sehrát klíčovou roli ve vašem procesu obnovy zdrojů.

ZLD-Wastewater-treatment.jpg

Čištění odpadních vod

Systémy Alfa Laval ZLD odstraňují vodu z odpadu, takže z výsledného koncentrovaného produktu lze získávat cenné pevné látky. Odstraněnou vodu lze také znovu použít, což zvyšuje efektivitu využití vody.


Další informace

GreenOne-recycling.jpg

Obnova a recyklace produktů

Získejte cenné zdroje, které lze znovu použít nebo prodat, tím, že do procesu extrakce a znovuzískávání přidáte systém Alfa Laval s nulovým vypouštěním kapalin.


Další informace

Seznamte se se systémem Alfa Laval ZLD

 Zjistěte více o tom, jak mohou řešení společnosti Alfa Laval přeměnit odpad na produkt s přidanou hodnotou, a seznamte se se systémem ZLD.

Zero liquid discharge system 970x550

Výběr konfigurace

Mechanická rekomprese par (MVR)

Systémy Alfa Laval ZLD mohou být vybaveny technologií MVR, která využívá elektrickou energii k pohonu procesu odpařování. Elektricky poháněný ventilátor zvyšuje kondenzační teplotu páry v odparce dřív, než se vrací zpět do výměníku tepla, kde se získává latentní teplo. Tato konfigurace je ideální v případě, že není k dispozici žádný tepelný zdroj a body varu dosahují průměrných hodnot.

Víceúčelové systémy

Systémy Alfa Laval ZLD lze navrhnout s využitím tepelného zdroje, jako je pára nebo horká voda, s jedním nebo více účely v závislosti na požadavcích na kapacitu a cílech energetické účinnosti. Taková konfigurace je ideální, pokud nejsou k dispozici tepelné zdroje, a je obecně atraktivnější z hlediska investičních nákladů.

Princip fungování systému AlfaFlash

Pronikněte hlouběji do funkcí systému Alfa Laval ZLD. Podívejte se na animaci odparky AlfaFlash a přesvědčte se sami o naší technologii odpařování s nuceným oběhem.

 

Společnost Alfa Laval otevírá nejmodernější servisní centrum, které recykluje téměř 100 % spotřebované vody

 Nové servisní centrum společnosti Alfa Laval v německém Frechenu bude jedním z největších pro deskové výměníky tepla na světě. Navíc jde o technicky vyspělé a udržitelné zařízení, které dokáže recyklovat téměř 100 % spotřebované vody s využitím technologie ZLD.

 

Přečtěte si tiskovou zprávu 

 

Zkušební jednotka ZLD

Instalace nového systému ZLD přináší mnoho výhod, ale nemusíte o nich jen číst. Vyzkoušejte si výhody sami, rezervujte si termín na naší zkušební jednotce a uvidíte, jak může systém ZLD pozitivně ovlivnit vaši firmu.

The Zero Liquid Discharge test unit

Praktické zkušenosti zákazníků

Lihovar dosáhl se systémem recyklace vody Alfa Laval nulového vypouštění kapalin.

Příběh z praxe: Přečtěte si více o tom, jak společnost Alfa Laval navrhla řešení pro konkrétního zákazníka na čištění odpadních vod z lihovarnických provozů s cílem ušetřit peníze za vodu, energii a čištění.

Sugar Mills 640x360

„Když jsme vyzkoušeli technologii AlfaVap od Alfa Laval, byla to pro nás jasná volba.“

Přečtěte si více o tom, jak řešení Alfa Laval pomohlo společnosti Fountain Quail recyklovat až 80 % odpadních vod ze „zpětného toku“ pro další využití – chránit cenný přírodní zdroj a současně maximalizovat výrobu plynu.

Fountain quail 640x360

Přeměňte odpad na hodnotu!

Řešení Alfa Laval pro úpravu průmyslové vody a odpadu pomáhají snižovat dopady odpadních vod a odpadu na životní prostředí. Naše robustní technologie vám umožní maximalizovat opakované použití vody a minimalizovat spotřebu energie tím, že přeměníte odpad na hodnotu – zas a zas!

Wastetovalue 640x360

Obraťte se na odborníka


Údaje se ukládají a zpracovávají v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.