Studený provoz - výzvy a řešení

Profesionální vybavení pro proces fermentace

Konzistentní, spolehlivý a efektivní proces fermentace se spoléhá na vybavení, které zaručuje vysoce kvalitní kvasnicové hospodářství, hygienický design a přesnou kontrolu procesních proměnných.

Naše procesní řešení studeného provozu pomáhají překonat běžné problémy a zpřístupnit tak plný potenciál výrobní linky vašeho komerčního pivovaru.

Kvasnicové hospodářství

Výzva

 • Potřeba množení, skladování a obnovy kvasnic

Výsledek

 • Zdravá alternativa kvasnic s vysokou životaschopností a vitalitou
 • Správné zakvášení
 • Vysoká flexibilita pro množení, skladování a zakvášení různých kmenů kvasnic

Výzva

 • Zajištění přísunu neinfikovaných, čerstvě namnožených, vysoce kvalitních kvasnic

Řešení

Výsledek

 • Kvasnice s vysokou životaschopností a vitalitou
 • Správné stáčení
 • Homogenní kvasnicová suspenze
 • Větší flexibilita pro množení, skladování a stáčení různých kmenů kvasnic
.

Fermentace a zrání

Výzva

 • Problémy s pěněním, když chcete zlepšit využití fermentoru
 • Opakovatelnost fermentačního procesu

Řešení

Výsledek

 • Menší pěnění umožňuje zvýšené využití celkové kapacity fermentoru
 • Homogenní distribuce zabraňující předčasnému usazování kvasnic
 • Rovnoměrná teplota a úrovně CO2
 • Konzistentní a kratší doba fermentace

Výzva

 • Dlouhá celková doba procesu ve fermentorech

Výsledek

 • Energeticky účinné intenzivní chlazení
 • Požadovaná teplota dosažena při transferu mladého piva

Výzva

 • Podprůměrná hygiena ve fermentačních systémech a propojovacích transferových linkách

Výsledek

 • Účinně a spolehlivě vyčištěné oblasti kontaktu s produktem
 • Optimalizace doby provozuschopnosti

Výzva

 • Dlouhá doba procesu sedimentace
 • Ztráta piva

Výsledek

 • Zkrácená doba zrání (není třeba čekat na usazení kvasnic)
 • Snížení ztrát piva

Výzva

 • Přebytečné kvasnice

Výsledek

 • Získejte až 88 % pivaz usazených kvasnic
.

Studené chmelení

Výzva

 • Nízký výnos
 • Opakovatelnost
 • Prodloužená doba procesu při Studeném chmelení ve velkém měřítku

Výsledek

 • Maximální využití chmele
 • Zrychlený proces studeného chmelení
 • Vylepšené následné pročištění
 • Vylepšené odstraňování chmele

Vzorkování piva

Výzva

 • Nedůsledné, nehygienické a časově náročné vzorkování produktů

Výsledek

 • Zvýšená kvalita a frekvence vzorkování

 • Zkrácení doby strávené odběrem vzorků

   

.

Čištění

Výzva

 • Dlouhé a nákladné cykly
 • Vysoká spotřeba energie a chemikálií během čisticích sekvencí

Výsledek

 • Prověřitelný systém na míru
 • 30% úspora času čištění a spotřeby chemikálií
 • Snížená energie pro horké (až 70 %) a studené CIP (až o 50 %)
 • Optimální regenerace a opětovné použití čisticích kapalin
 • Automatizovaný provoz

Celkový design studeného provozu

Výzva

 • Bezpečný provoz velkých nádob (kvasnicové hospodářství, fermentace, tanky na světlé pivo)

 

Výsledek

 • Integrované bezpečnostní systémy
 • Konzistentní, opakovatelný a hygienický provoz

Výzva

 • Optimální design studeného provozu

 

Výsledek

 • Zamezení kontaminace
 • Optimalizace čerpadel a vedení
 • Optimalizace celého procesu a pomocných médií
 • Zvýšená úroveň flexibility procesu
.

Získat cenovou nabídku

O jaké použití máte zájem? *
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Otázky a odpovědi o studeném provozu

 

Otázka: Máte nějaké zkušenosti s navrhováním a stavbou plně automatizovaných (>1M HL) studených povozů, které jsou v podstatě bezobslužné?

Odpověď: Ano a věříme, že to je budoucnost.

Otázka: Jak u studeného chmelení na horní desce zabráníte mikrokontaminaci během chmelení?

Odpověď: Zajistíme CIP pro celý systém před a po chmelení.

Otázka: Jsou membránová čerpadla skutečně lepší pro sběr kvasnic ve srovnání s piškotovými čerpadly? Nebo jste zvolili membránová čerpadla kvůli hustým kvasnicím?

Odpověď: Vybrali jsme membránová čerpadla kvůli hustým kvasnicím a schopnosti membránového vzduchem poháněného čerpadla vytvářet sání.

Otázka: Jak můžeme sloučit propagátor kvasnic s nádrží na skladování kvasnic, vzhledem k tomu, že jsou vyžadovány určité změny, jako je míchání skladovaných kvasnic a možný problém, že během množení může dojít k riziku kontaminace míchadla?

Odpověď: Jakákoliv nádrž na skladování kvasnic může být použit jako propagátor kvasnic. Vyžaduje to však určité úpravy. Míchadla Alfa Laval Scandi Brew jsou plně čistitelná a schopná SIP.

Otázka: Pokud jde o provoz kvasnicového hospodářství, z vašeho návrhu a instalací vidím, že vstřikování sterilního vzduchu probíhá přes míchací hřídel. Jaká je výhoda tohoto provedení ve srovnání s tradičním vstřikováním do dna nádrže?

Odpověď: U společnosti Alfa Laval je tradiční a preferovanou možností vstřikování dutou hřídelí. Distribuce vzduchu těsně pod lopatkami míchadla pomáhá efektivně distribuovat vzduch v nádrži.

Otázka: Pokud jde o čerpadlo kvasnic, chápu, že jedno čerpadlo lze přesunout do blízkosti vypouštěné nádrže... Pevné čerpadlo někdy představuje problém kvůli dlouhému sacímu potrubí, což vede k problémům s vypouštěním, jako je stabilita průtoku. Jak se čerpadlo chová v této situaci, když je použito jedno pevné čerpadlo na kompletní blok tanků?

Odpověď: Opravdu záleží na uspořádání zařízení, typu čerpadla a typu kvasnic. Každý případ by měl být posouzen individuálně, aby se vybrala nejlepší možnost.

Otázka: Nabízíte služby modernizace/upgrade pro pivovary, které vyžadují upgrade stávajícího studeného provozu, pokud zákazník poskytne výpočty, které prokazují jasný obchodní případ z hlediska požadovaného ročního objemu?

Odpověď: Ano, nabízíme modernizace a upgrady.

Otázka: Máte energeticky účinná řešení pro studené provozy v dealkoholizačních závodech?

Odpověď: Ano, modul dealkoholizace a dealkoholizér Lowal.

Otázka: Vedlo použití jediného membránového čerpadla pro všechny nádrže přes průtokovou desku ke zpoždění? Mohlo by použití více čerpadel pomoci zvýšit produkci?

Odpověď: Použití jediného membránového čerpadla nevedlo ke zpoždění. Výrobní kapacita není ovlivněna efektivním vypouštěním. Bylo to relevantní pro efektivitu výroby a optimalizaci kvasnicového hospodářství.

Otázka: Jak upravujete své konstrukční sady P&ID, aby vyhovovaly potřebám každého zákazníka, a jakým typickým výzvám čelíte od zákazníků, kteří vědí, že máte sadu P&ID, ze které čerpáte?

Odpověď: Aplikujeme naše procesní a technické znalosti k přizpůsobení sad na základě individuálních potřeb zákazníka. Vysvětlení výhod hygienického designu, uspořádání a snadného ovládání je výzvou.

Otázka: Pokud jde o použití trubek s ohybem ve tvaru písmene U pro budoucí expanzi, objevují se u těchto trubek tlakové ztráty, které je třeba vzít v úvahu?

Odpověď: V každém ohybu dochází ke ztrátě tlaku, ať už trubka je nebo není instalována v expanzní smyčce. Alfa Laval používá speciální software pro výpočet jak tlakových ztrát, tak expanzních smyček.

Otázka: Jak je odkapávací miska pod maticí ventilů čistá během měsíců nebo let používání?

Odpověď: U ventilů Alfa Laval odolných proti smísení nedochází k únikům. Když se ventil otevírá nebo zavírá, nedochází během provozu ventilu k žádnému rozlití produktu, ani k žádnému úniku skrz únikovou komoru. V důsledku toho nezůstane při standardním provozu v odkapávacím zásobníku žádný produkt (kvasnice, pivo atd.). Pokud z nějakého důvodu ventil netěsní a produkt se nachází v odkapávacím zásobníku, lze jej po běžné údržbě ventilu ručně propláchnout. Do odkapávacího zásobníku lze nainstalovat volitelné čisticí rozprašovací trysky a včas je aktivovat.

Otázka: Jaký by byl podle vás nejlepší přechod ze sklepa s panely s přepojovacími koleny do poloautomatického sklepa s ohledem na různé kroky, které je třeba provést?

Odpověď: Doporučujeme začít se směrováním produktu, abyste zachovali ruční CIP a ruční směrování plynu. Pokud je sklep rozdělen na bloky, doporučujeme nejprve převést jeden blok na poloautomatický provoz a poté převádět další bloky, dokud nebudou převedeny všechny bloky.

Otázka: Zmínili jste, že tanky procházejí CIP za studena. Je to kvůli zásaditému nebo kyselému čištění? Pokud kvůli přítomnosti žíraviny, jak odventilujete nádobu před CIP?

Odpověď: Nádrže procházejí CIP za studena pro čištění louhem i kyselinou. Pro odventilování nádoby používáme dmychadla na dně pro odsátí CO2 z tanku a nahrazení jeho objemu ve válcových kónických tancích (CCT) sterilním vzduchem.

Otázka: Používáte obvykle zpětné ventily k ochraně potrubí před kontaminací, například potrubí pro odvzdušněnou vodu?

Odpověď: Ne, snažíme se z hygienických důvodů vyhnout použití zpětných ventilů v instalaci procesu pivovaru, zejména pro přepravu produktu. Trasy pro odvzdušněnou vodu vždy navrhujeme tak, abychom zajistili, že budou plně čistitelné horkým CIP a zaměřujeme se na správný funkční popis, abychom zabránili návratu produktu do potrubí odvzdušněné vody.

Otázka: Jak velký přebytečný prostor doporučujete při zřizování nového fermentačního sklepa pro budoucí rozšíření? 50 % kapacity nebo více?

Odpověď: Záleží na potřebách expanze a plánech růstu podniku. To znamená, že bychom doporučili minimální projektování s minimálním přebytečným prostorem 50 až 100 % stávajícího tankoviště.