Varna - výzvy a řešení

Průmyslové zařízení pro účinnost varny

Vysoká spotřeba energie, ztráty přísad, vysoká spotřeba vody a znehodnocování jsou jen některé z nejčastějších problémů při výrobě mladiny. Čištění a znečištění může také ovlivnit dobu procesu a pak je tu problém, co dělat s kalem a mlátem.

Alfa Laval nabízí mimořádná řešení běžných problémů, aby byla zajištěna účinnost a vynikající výkon v komerčním pivovarnictví.

.

Příprava mladiny

Výzva

 • Příliš vlhké mláto

Řešení

Výsledek

 • Mláto odvodněné do 70% vlhkosti

Výzva

 • Vysoká spotřeba energie

Řešení

Výsledek

 • Snížení energie až o 40 % opětovným využitím energie z vaření mladiny k ohřevu následných várek

Výzva

 • Špatný přenos tepla v důsledku znečištění varné nádoby a špatného čištění

Výsledek

 • Výměna vrtaných koulí za rotační tryskové hlavy, které usměrňují přitékající částice tak, aby čistily veškeré vnitřních povrchy varné nádoby, pomáhá zlepšit efektivitu a hygienu varny
.

Vířivka

Výzva

 • Kvalita mladiny
 • Ztráta mladiny
 • Neefektivní sekvence separace kalu
 • Kal je příliš mokrý, což způsobuje problémy během procesu i s likvidací

Výsledek

 • Zlepšená čirost mladiny před ochlazením
 • Snížení ztráty extraktu, protože kal zvyšuje celkový výnos
 • Zkrácené doby procesu a lepší separace kalu
 • Výrazně sušší kal (který může být prodáván jako přísada do krmiva pro zvířata)
 • Menší riziko zanesení chladiče mladiny
 • Snížené proplachování a spotřeba energie a vody mezi várkami