Rafinace cukru

Alfa Laval nabízí moderní řešení pro ohřev cukerných tekutin, ohřev a chlazení sirupů, melasy a dalších tekutin s vysokou viskozitou, vysoušení cukrového kalu ze dna kádě na čištění cukru a ze systémů odpařování a kondenzace.

Sugar refining

Cukerné tekutiny

K ohřevu všech typů cukerných tekutin jsou vhodné standardní deskové výměníky tepla Alfa Laval. Pro tekutiny s obsahem zbytků vláken ze surového cukru jsou pak mimořádně vhodné deskové výměníky tepla WideGap.

Sirupy, melasa a další kapaliny s vysokou viskozitou

Standardní deskové výměníky tepla Alfa Laval se mohou používat také k účinnému ohřevu a chlazení vysokoviskozních tekutin. Dodáváme také robustní a odolná rotační objemová čerpadla vhodná i k dopravě abrazivních médií s obsahem krystalů.

Odpařování

Rafineriím cukru může společnost Alfa Laval dodat vše, co potřebují – od samostatné jednotky AlfaVap až po kompletní systém odpařování. V odpařovací stanici AlfaVap stráví cukrová šťáva podstatně kratší dobu, čímž se minimalizuje její zbarvení a zvýší se kvalita výrobku.

Kondenzace

Deskový kondenzátor AlfaCond pracující ve vakuu se stará o to, aby kondenzát zůstal oddělen od chladicího média. To je velice důležité zejména pro rafinerie cukru, protože se tak může kondenzát vrátit zpět na začátek rafinerie bez přechlazování. Kromě toho se chladicí voda nekontaminuje zbytky cukru, takže se nemusí čistit.

Cukrový kal

Dekantační odstředivky se používají k odvodnění cukrového kalu z klarifikátoru surového cukru. Tím se sníží ztráty cukru, ušetří voda a sníží se problémy s likvidací odpadu

FAQ

Jaké jsou nejčastější dotazy našich zákazníků? Některé odpovědi vás mohou překvapit.

 Časté dotazy