Zpracování řepy

Při výrobě a rafinaci dochází ke kontinuálnímu přenosu tepla do různých toků šťávy a z nich – od první šťávy až po finální melasu. Rekuperací tepla z výrobních procesů spotřebujete méně energie a snížíte své výrobní náklady.

Beet processing 640x360

Alfa Laval dodává moderní řešení pro ohřev surové šťávy, čeřených šťáv a jiných tekutin s obsahem vláken, ohřev vyčištěné šťávy, ohřev a chlazení sirupů, melasy a dalších tekutin s vysokou viskozitou a také systémy pro odpařování a kondenzaci.

Surová šťáva, čeřené šťávy a další tekutiny s obsahem vláken

Výrobky Alfa Laval přispívají k účinnější rekuperaci tepla z výrobních procesů a pomáhají tak snížit spotřebu elektrické energie při výrobě cukru. Pro tekutiny s obsahem vláken jsou mimořádně vhodné deskové výměníky tepla WideGap.

Jako topné médium se mohou použít kapalina, pára nebo nízkotlaká pára. Pára z nádob nebo pára z posledního odpařování se tradičně považují za odpadní teplo – výměník tepla WideGap však tuto energii dokáže využít. Tím se tyto cenné zdroje tepla mohou použít k jiným účelům, například pro výrobu elektřiny, kterou můžete dodávat do elektrické sítě, nebo přípravu teplé vody pro místní síť centrálního zásobování teplem.

Vyčištěná šťáva

Použití standardních deskových výměníků tepla Alfa Laval k ohřevu vyčištěné šťávy je účinné řešení pro využití odpadní páry a kondenzátu z výparníků jako zdrojů tepla.

Tím se sníží spotřeba elektřiny a maximálně využije výrobní kapacita výparníků.

Odpařování

V cukrovarech na zpracování řepy můžete používané klasické Robertové odparky rozšířit o deskové odpařovací stanice AlfaVap a zvýšit tím kapacitu odpařování. Stanice AlfaVap s nízkou hmotností, kompaktními rozměry a všestranným použitím můžete namontovat v podstatě kamkoliv a zvýšit tak kapacitu odpařování stávajícího systému. Podle výrobní kapacity můžete jednotky AlfaVap použít také pro úplné odpařování.

Sirupy, melasa a další kapaliny s vysokou viskozitou

Standardní výměníky tepla Alfa Laval nabízejí účinný ohřev a účinné chlazení vysokoviskozních tekutin. Dodáváme také robustní a odolná rotační objemová čerpadla vhodná i k dopravě abrazivních médií s obsahem krystalů.

Kondenzace

Deskový kondenzátor AlfaCond pracující ve vakuu se stará o to, aby kondenzát zůstal oddělen od chladicího média. Legislativa upravující čištění odpadních vod se stále zpřísňuje, proto je tento kondenzátor ideální volbou pro systémy, které dosud používaly barometrické kondenzátory.

FAQ

Jaké jsou nejčastější dotazy našich zákazníků? Některé odpovědi vás mohou překvapit.

 Časté dotazy