Zpracování třtiny

Alfa Laval nabízí moderní řešení pro ohřev surové šťávy, čeřených šťáv a jiných tekutin s obsahem vláken, ohřev vyčištěné šťávy, ohřev a chlazení sirupů, melasy a dalších tekutin s vysokou viskozitou, odvodnění cukrového kalu ze dna klarifikátoru cukru a také řešení pro odpařování a kondenzaci.

Cane processing 640x360

Alfa Laval dodává moderní řešení pro ohřev surové šťávy, čeřených šťáv a jiných tekutin s obsahem vláken, ohřev vyčištěné šťávy, ohřev a chlazení sirupů, melasy a dalších tekutin s vysokou viskozitou a také systémy pro odpařování a kondenzaci.

Surová šťáva, čeřené šťávy a další tekutiny s obsahem vláken

K ohřevu tekutin s obsahem vláken jsou mimořádně vhodné deskové výměníky tepla Alfa Laval WideGap. Jako topné médium se mohou použít kapalina, pára nebo nízkotlaká pára. Pára z nádob nebo pára z posledního odpařování se tradičně považují za odpadní teplo – výměník tepla WideGap však tuto energii dokáže využít. Tím se tyto cenné zdroje tepla mohou použít k jiným účelům, například pro výrobu elektřiny, kterou můžete dodávat do elektrické sítě.

Vyčištěná šťáva

Standardní deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou v cukrovarech ideálním řešením pro účinný ohřev vyčištěné šťávy s využitím odpadní páry a kondenzátu z výparníků jako zdrojů tepla. Tím se sníží spotřeba elektřiny a maximálně využije výrobní kapacita výparníků.

V cukrovarech na zpracování cukrové třtiny můžete stávajícíklasické Robertové odparky rozšířit o deskové odpařovací stanice AlfaVap a použít je ke kompletnímu odpařování nebo jako pomocná zařízení. Stanice AlfaVap s nízkou hmotností, kompaktními rozměry a všestranným použitím můžete namontovat v podstatě kamkoliv a zvýšit tak kapacitu odpařování stávajícího systému.

Cukrový kal ze dna klarifikátoru

Dekantační odstředivky Alfa Laval při odvodnění cukrového kalu ze dna klarifikátoru cukru účinně nahradí tradiční rotační vakuové filtry. Snížíte tím spotřebu elektrické energie, získáte sušší koláč a snížíte ztráty cukru.

Sirupy, melasa a další kapaliny s vysokou viskozitou

Standardní výměníky tepla Alfa Laval nabízejí účinný ohřev a účinné chlazení vysokoviskozních tekutin. Dodáváme také robustní a odolná rotační objemová čerpadla vhodná i k dopravě abrazivních médií s obsahem krystalů.

Kondenzace

Deskový kondenzátor AlfaCond pracující ve vakuu se stará o to, aby kondenzát zůstal oddělen od chladicího média. Legislativa upravující čištění odpadních vod se stále zpřísňuje, proto je tento kondenzátor ideální volbou pro systémy, které dosud používaly barometrické kondenzátory.

FAQ

Jaké jsou nejčastější dotazy našich zákazníků? Některé odpovědi vás mohou překvapit.

 Časté dotazy