Condition monitoring - dohled nad zařízením

Informace založené na aktuálních datech

Získejte optimalizovaný servisní plán pro své rotační zařízení na základě aktuálních dat ze senzorů, sledování důležitých částí nebo procesních parametrů. Algoritmy vyvinuté našimi předními odborníky analyzují konkrétní vzorce vibrací s cílem poskytnout relevantní informace a klíčová doporučení. Díky nim bude vaše zařízení pracovat tak, jak má, a vy budete schopni plánovat jeho údržbu.

Servis v případě potřeby

Servisní intervaly lze optimalizovat provedením servisního úkonu ve správný čas podle skutečného stavu zařízení spíš než na základě pevného časového intervalu. Obvykle to znamená prodloužení servisního intervalu.

Monitorování stavu se doporučuje zejména v případech, kdy je obtížné předvídat servisní intervaly, když jsou náklady vysoké kvůli nedostatku vyškoleného personálu a když je separace důležitou součástí procesu.

Online servis

Pokud si vyberete online servis, budete dostávat časté zprávy založené na rozsáhlé a průběžné analýze dat o vibracích. A abyste mohli v noci klidně spát, výstražné zprávy zajistí, že budete informováni okamžitě v případě poruchy některé součásti nebo jiných problémů s vaším zařízením.

Offline servis

Offline servis využívá přenosné zařízení ke stahování informací v konkrétním čase.

Jak to funguje

Naši odborníci:

  • Sesbírají data o vibracích – na místě nebo online
  • Analyzují shromážděná data, a to buď lokálně, nebo centrálně pro podrobnější analýzu
  • Na základě aktuálních dat určí, jaký typ služby je potřeba a kdy ji provést
  • Zajistí optimalizovaný servisní plán pro rotační zařízení

 

Hledáte konkrétní službu?

阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

Deset skvělých tipů, jak udržet zařízení Alfa Laval v tom nejlepším stavu