Servis pro separátory – biotechnologie a výroba léčiv

Separace je v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu životně důležitým procesem, který zajišťuje dodržování nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních standardů v každé jednotlivé šarži. Výběrem společnosti Alfa Laval jako servisního partnera si zajistíte technickou podporu nezbytnou pro to, aby vaše separátory fungovaly vždy na požadované úrovni a s minimem prostojů. Během životnosti separátoru nabízíme širokou škálu služeb připravených na míru všem vašim potřebám. Od plánované údržby, která zajišťuje dlouhodobou efektivitu, přes monitorování stavu až po modernizaci pro zvýšení výkonu.

.

Technická dokumentace

Hledáte příručky a další technickou dokumentaci? Místní zástupce společnosti Alfa Laval vám pomůže najít správnou dokumentaci pro konkrétní model separátoru, což zajistí, že obdržíte správný materiál pro svou instalaci. Kontaktujte nás ještě dnes, rádi vám pomůžeme.

Obraťte se na místní pobočku společnosti Alfa Laval

.

Řešení potíží

Potíže, ke kterým může během provozu dojít, je nutné co nejrychleji identifikovat a vyřešit. Pokud se u separátorů značky Alfa Laval vyskytne problém, odhalí naši odborníci na řešení potíží, co bylo jeho příčinou, aby se situace již znovu neopakovala. Společnost Alfa Laval má se separátory více než 130 let zkušeností, a proto mají naši odborníci na řešení potíží bohaté zkušenosti. Služba Remote Guidance společnosti Alfa Laval může nahradit stávající způsob zajišťování servisu ve vašem závodu. Pomocí tohoto nástroje se s vámi mohou naši servisní technici a produktoví odborníci spojit s využitím technologie rozšířené reality a urychlit tak řešení potíží. Naše separátory jsou navíc při dodání ihned připraveny k připojení, což umožňuje například poskytnout rychlou vzdálenou technickou podporu automatizace našimi odborníky. Další službou, kterou společnost Alfa Laval nabízí a která uspíší řešení potíží, je monitorování stavu. Podívejte se na naši službu ConditionAlert, která monitoruje stav všech rotujících částí online, identifikuje včasné příznaky potenciálních problémů a usnadňuje řešení potíží.

Další informace o službě ConditionAlert

 

 

 

.

Nejužitečnější tipy pro špičkový výkon

Separátory společnosti Alfa Laval jsou navrženy jako robustní, efektivní a spolehlivé. Se správnými provozními podmínkami a postupy údržby máte jistotu, že vaše zařízení takové zůstane velmi dlouho. Bez ohledu na to, jaký model separátoru značky Alfa Laval máte, vždy dodržujte následující kroky.

Chcete mít jistotu, že budete vždy dosahovat nejvyššího separačního výkonu?

 

Další informace o našich nejužitečnějších tipech pro separátory

 

1

Zajistěte, aby voda a vzduch přiváděné do stroje dosahovaly kvality doporučené v příručce.

2

K mazání používejte výhradně schválené značky oleje a pravidelně kontrolujte jeho stav.

3

Zajistěte, aby separátor pracoval v souladu s konstrukčními parametry.

4

Neustále monitorujte úroveň vibrací a teploty ložisek. Pravidelně kontrolujte případné netěsnosti a neobvyklý hluk.

5

Servisní prostor udržujte v čistotě a nikdy nepokládejte díly přímo na podlahu.

6

Dodržujte doporučené servisní intervaly a pokyny pro preventivní údržbu.

7

Před smontováním díly vždy pečlivě očistěte.

8

Při servisu a údržbě používejte výhradně nástroje dodávané společností Alfa Laval. Nástroje skladujte na čistém, zabezpečeném a suchém místě.

9

Používejte výhradně originální náhradní díly, které zajistí zaručený výkon, spolehlivost a životnost zařízení.

10

Udržujte si zásobu důležitých náhradních dílů, jako jsou olej, střední nebo velké servisní sady. Dodržujte pokyny pro skladování, aby nedošlo k jejich poškození nebo korozi.

.

Školení

Separátory značky Alfa Laval jsou navrženy pro jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu, ale vyškolená obsluha je nejlepší zárukou špičkového a dlouhodobého separačního výkonu. Nabízíme školení v závodu nebo online, aby si vaši zaměstnanci poradili v každé situaci.

Školení pomáhá vám a vašim pracovníkům obsluhy lépe využívat separátory značky Alfa Laval a může snížit celkové provozní náklady díky minimalizaci prostojů a nižším nárokům na servis.

Obraťte se na místního zástupce společnosti Alfa Laval, který vás podrobně informuje o možnostech školení. Součástí servisní smlouvy uzavřené se společností Alfa Laval může být i plán školení. Školení tvoří praktická a teoretická část, jednotlivé bloky přizpůsobíme konkrétním potřebám vašeho provozu.


Obraťte se na místního zástupce společnosti Alfa Laval

 

.

Náhradní díly

Originální náhradní díly značky Alfa Laval jsou tím nejúčinnějším způsobem, jak zajistit provozuschopnost, efektivitu a provozní spolehlivost vašeho separátoru, a jsou proto nejbezpečnější a nejhospodárnější volbou. V našem systému evidence dílů jsou k dispozici veškeré údaje a informace o dostupnosti, takže vždy najdeme požadované díly pro vaše konkrétní zařízení. Naše globální síť distribučních center pak zajistí rychlou dodávku, abyste vždy měli k dispozici díl, který potřebujete, a hlavně když ho potřebujete.

Pokud hledáte konkrétní díl či sadu nebo máte obecné dotazy k objednávkám náhradních dílů, kontaktujte nás.


Obraťte se na místního zástupce společnosti Alfa Laval

 

.
.
.

Nabídka servisních služeb

Servisní smlouva

Servisní smlouva se společností Alfa Laval vám zajistí špičkový výkon vašeho separátoru značky Alfa Laval a minimální celkové provozní náklady. Servisní smlouva na míru vašim potřebám a požadavkům je ideálním řešením údržby od původního výrobce vašeho zařízení. Vždy zahrnuje program preventivní údržby a navíc všechny další služby podle požadavku, jako jsou monitorování, školení a kontroly, aby váš separátor pracoval a spolehlivě fungoval.

Kontaktujte nás a zjistěte, jaké služby vám můžeme nabídnout

 

Monitorování stavu

Propojení strojů, snímačů a diagnostických programů přináší zcela nové možnosti zvýšení efektivity a přidané hodnoty pro zákazníky. Společnost Alfa Laval nabízí službu monitorování stavu s názvem ConditionAlert, která poskytuje velmi cenné informace o stavu separátoru a všech jeho rotujících částech. Služba ConditionAlert vás včas varuje v případě, kdy je nutná údržba separátoru. Vyhnete se tak neplánovaným odstávkám a zbytečným nákladům na údržbu. Služba ConditionAlert je ideální součástí servisní smlouvy.

Další informace o službě ConditionAlert

Preventivní údržba

Pro zajištění efektivního provozu separátoru je ideální volbou komplexní plán preventivní údržby přizpůsobený konkrétním požadavkům zákazníka. Společnost Alfa Laval nabízí kompletní plány včetně připravených sad náhradních dílů pro každý plánovaný servis.

separator_service_repair.jpg

Opravy

Globální síť servisních středisek společnosti Alfa Laval nabízí kontroly, servis, opravy a další služby pro vaše separátory. Máte tak možnost vždy zajistit opravu svého zařízení a dosáhnout maximálního výkonu.

Modernizace zařízení

Podle modelu separátoru nabízí společnost Alfa Laval možnosti modernizace, která zlepšuje separační výkon nebo dostupnost, snižuje spotřebu energie a vody, nahrazuje zastaralé elektronické součásti a umožňuje plnit nové potravinářské standardy díky vyšší kvalitě materiálů. Řekněte nám, jaké máte požadavky, a my se podíváme, jak vám můžeme pomoci s vylepšením provozu.