2020-09-07 Novinky - produkty

Uvedením zařízení AlfaNovaTW® na trh zavádí společnost Alfa Laval nový standard bezpečnosti v oblasti kvality pitné kohoutkové vody.

Ochrana zdraví veřejnosti a plnění stále přísnějších právních předpisů vyžadují zásadní omezení kontaminace pitné vody těžkými kovy. Bohužel u mnoha technologických řešeních výměníků tepla, které se stále používají při úpravě vody z vodovodu a teplé vody, se po určitém čase zjistí únik malého množství niklu a mědi do přívodů vody. Společnost Alfa Laval tento problém vyřešila díky novému deskovému výměníku tepla AlfaNovaTW, který je prvním skutečně 100% nerezovým výměníkem tepla pro ohřev pitné vody.

 

„Organizace spojených národů definuje přístup k čisté vodě jako základní lidské právo a nejrůznější subjekty od Evropské unie až po Světovou zdravotnickou organizaci se snaží toto právo realizovat v praxi,“ vysvětluje Fredrik Ekström, ředitel obchodní jednotky Pájené a tavně spojované deskové výměníky tepla (Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers) ve společnosti Alfa Laval. „Díky výměníku AlfaNovaTW jsme schopni nabídnout našim zákazníkům lepší řešení, jak tyto standardy plnit, a poskytujeme maximální možnou bezpečnost v oblasti dodávek pitné vody pro konečné uživatele.“

 

Osvědčená efektivita, osvědčená bezpečnost

„Tam, kde je třeba se vyhnout riziku kontaminace mědí nebo niklem, nyní společnost Alfa Laval nabízí skvělou alternativu,“ pokračuje Ekström. „Věříme, že naše řešení je mnohem bezpečnější než konvenční pájené výměníky tepla, které se ošetřují nátěry, jakož i produkty z takzvané ‚nerezové oceli‘, kde je k pájecímu materiálu přidáván nikl pro zlepšení antikorozních vlastností.“

Společnost Alfa Laval nabízí řadu výměníků tepla AlfaNova vyráběných s využitím patentovaného procesu tavného spojování, které zajišťuje konstrukci ze 100% nerezové oceli. Výsledkem je kompaktní výměník tepla, který se vyznačuje robustností a vysokou tepelnou účinností pájených výměníků tepla, bez přídavku mědi a niklu. Díky tomuto jedinečnému designu jsou modely AlfaNova vyhledávané v aplikacích, kde mohou těžké kovy nebo měď způsobit problémy s kontaminací nebo chemické reakce.

„Na základě této osvědčené technologie jsme vyvinuli nový výměník AlfaNovaTW s moderním designem, který maximálně splňuje potřeby ohřevu a chlazení teplé vody,“ dodává Ekström. Mezi další změny patří konfigurace portů a spojení splňující průmyslový standard, stejně jako optimalizovaný rozměr pro ohřev pitné vody.

Společnost Alfa Laval byla navíc schopna zefektivnit výrobu zařízení AlfaNovaTW tak, aby byla schopna nabídnout zákazníkům nákladově efektivní řešení s krátkou dodací lhůtou. „V současné době nabízíme dvě velikosti jednotek se standardizovanými přípojkami pro kohoutkovou vodu,“ vysvětluje Ekström. „Naším cílem bylo představit zákazníkům vysoce kvalitní a cenově dostupný produkt, který může být rychle dodán. Jsem hrdý na to, že u zboží na skladě nabízíme dodací lhůty v rámci jednoho pracovního dne.“

 

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Kromě lepší bezpečnosti poskytuje AlfaNovaTW z nerezové oceli zákazníkům Alfa Laval nový způsob, jak dosáhnout cílů udržitelnosti a zlepšit svůj environmentální profil. Díky minimalizaci uvolňování kovů pomáhají naše výrobky snižovat znečištění životního prostředí mědí. To byl hlavní problém v některých městech, jako například ve Stockholmu, kde každý rok končí v odpadní vodě až šest tun mědi. Optimalizovaná konstrukce desky navíc zlepšuje tepelnou účinnost výměníku, čímž se snižuje energetická náročnost i množství materiálu potřebného k výrobě každé jednotky.

„A pochopitelně platí i to, že 100% nerezová ocel je zárukou 100% recyklovatelnosti našich výrobků,“ dodává Ekström. „Zákazníci si mohou být jisti, že nekupují výrobky, které by po konci svého dlouhého životního cyklu končily na skládce. Znamená to také, že v Alfa Laval můžeme při výrobě využívat recyklované kovy a v dnešní době již platí, že každé zařízení AlfaNova je z 90 % vyrobeno z recyklovaných materiálů!“

 

Více o AlfaNovaTW najdete na našich internetových stránkách na adrese alfalaval.com

 

Související informace: