2021-02-01 Novinky - produkty

Spuštění nové továrny na pájené výměníky tepla společnosti Alfa Laval připravuje půdu pro vyšší kapacitu a lepší zkušenosti zákazníků

Výroba pájených výměníků tepla (BHE) společnosti Alfa Laval se přesouvá do nové, účelově postavené továrny v italském San Bonifaciu. I když je to jen nedaleko od stávajícího závodu v Alonte, bude to velký posun, pokud jde o zákaznický servis a zkušenosti. Výroba již byla v novém, moderním zařízení spuštěna a probíhá příprava zařízení pro výzkum a školení zákazníků.

Dnešní odpověď na zítřejší výzvy

Jak roste potřeba energeticky úsporných tepelných zařízení, zajišťuje si společnost Alfa Laval nejen kapacitu k uspokojení poptávky zákazníků, ale také zdroje pro další vývoj řešení výměníků tepla. Klíčovou součástí této snahy je naše nová továrna na pájené výměníky tepla v San Bonifaciu, kde již byly dokončeny všechny zásadní stavební práce.

„Naše nová italská továrna bude přínosem pro zákazníky společnosti Alfa Laval v řadě ohledů,“ říká Fredrik Ekström, ředitel Pájené a celonerezové deskové výměníky tepla. „Jelikož je větší, automatizovanější a lépe situovaná z hlediska logistiky, nabízí dostatečný prostor pro další růst a posílí naši kapacitu v oblasti pájených výměníků tepla na mnoho dalších let. Navíc bude vybavena moderní laboratoří pro výzkum chladiv a skvěle zařízeným školicím centrem. Tento krok posouvá dál naši výrobu i spolupráci se zákazníky.“

 

Špičková výroba pájených výměníků tepla

Továrna v San Bonifaciu je moderní po všech stránkách, je navržena s ohledem na efektivitu, a proto má na střeše instalované solární panely s výkonem 1 MW. Kromě nakládacích ramp, interní logistiky bez využití vysokozdvižných vozíků a dalších fyzických vylepšení oproti závodu v Alonte bude disponovat digitalizovaným systémem řízení skladu, který bude zajišťovat tok materiálu a zboží. Kromě zvýšené kapacity se může nová výroba pochlubit řadou nových vylepšení.

„Továrna v San Bonifaciu integruje v každém aspektu budoucnost do dnešní výroby,“ uvádí Massimo Balestrini, viceprezident pro provoz a prezident pro produktovou skupinu BHE/FHE a WHE. „Nabízí více prostoru pro stroje, ale především bude produktivnější. Automatizací procesů, logistikou a digitalizací vnitropodnikové komunikace zajišťujeme hladký průběh a spolehlivost prací. Je to inteligentní továrna, kde bude rychlost, bezpečnost a kvalita přínosem pro každého.“

Zajištění plynulého přechodu pro zákazníky

I když je technologie důležitá, pro úspěšný přesun do San Bonifacia je klíčový lidský prvek. „Naší hlavní prioritou je zajištění přístupu zákazníků k našim produktům a odborným znalostem,“ říká Riccardo Marchetti, vedoucí manažer, rozvoj provozu BHE a projektový manažer závodu v San Bonifaciu. „Vybrali jsme lokalitu v blízkosti Alonte, abychom si udrželi kvalifikovanou pracovní sílu včetně našich aplikačních a laboratorních odborníků. Stejně tak přesun proběhne v řádu měsíců, tak aby nedošlo ke zhoršení kvality nebo přerušení dodávek.“

I přes problémy v souvislosti s probíhající pandemií probíhá přesun z velké části podle plánu. V září získala nová továrna certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001, 14001, 45001 spolu s certifikacemi organizací PED, ASME a UL.

Vylepšování zákaznické zkušenosti

S postupující výrobou v San Bonifaciu mohou zákazníci společnosti Alfa Laval očekávat v nadcházejících měsících další rozvoj služeb. Především to bude otevření laboratoře pro výzkum a vývoj chladiv/tepelných přenosů a školicí centrum přímo v závodu, které nabídne celou řadu nových možností.

„Cílem tohoto kroku není jen budování kapacity, ale také navazování spolupráce se zákazníky,“ dodává Fredrik Ekström. „Zákazníci budou bezprostředně těžit z vylepšených procesů a logistiky. Příslibem nového závodu v San Bonifaciu je ale další rozvoj tepelných inovací a poskytování nové úrovně zákaznické zkušenosti.“

>> Další informace o pájených výměnících tepla a přístupu společnosti Alfa Laval k tepelným aplikacím 

 

news article img

Stručné údaje: Společnost Alfa Laval v San Bonifaciu

Celková rozloha závodu = 31 000 m2
Výrobní prostory a logistika = 15 000 m2
Kancelářské a laboratorní prostory = 6 000 m2

brazed_family_preview640x360.jpg

Mědí pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval představují kompaktní, účinné a bezúdržbové řešení pro ohřev, chlazení, odpařování a kondenzaci v řadě aplikací.

Řešení pájených výměníků tepla

Související informace: