2020-08-25 Novinky - produkty

Technické zpracování kapalin – jak může technika pomáhat v boji s nedostatkem vody

Jeden z devíti lidí na světě nemá přístup k bezpečné pitné vodě a v některých částech světa roste poptávka rychleji než nabídka. Rostoucí vodní krizi však mohou řešit nové inteligentní technologie.

 

Na planetě je více než dost sladké vody pro všechny, tato voda však není dostupná v dostatečném množství tam, kde je zapotřebí. Z toho plyne, že nedostatek vody je dnes jedním z nejvážnějších světových problémů.

 

  water_640x560.jpg

 

Zásoby bezpečné pitné vody se tenčí a tyto potíže dále prohlubuje růst počtu obyvatel, urbanizace a změny životního stylu. Podle jedné studie budou zásoby vody v roce 2030 schopny uspokojit pouze 60 procent celosvětové poptávky, a v řadě rozvíjejících se regionů, kde jsou dodávky vody již nyní napjaté, pak méně než 50 procent. 

Zázračný lék neexistuje, při zajištění přístupu všech k vodě, kterou potřebují, však mohou sehrát klíčovou úlohu technologie, jako jsou suché toalety, důmyslné systémy na čištění vody a rostliny s nízkou spotřebou vody. 

 

FAKTA – Vodní krize v číslech:

  • Na planetě je přibližně 1,38 mld. krychlových metrů vody
  • Pitná voda zastupuje pouze 1 % veškeré vody na planetě a dvě třetiny pitné vody jsou nedostupné
  • Pro lidskou potřebu se každý rok vyčerpá přibližně 3 600 km3 vody Z toho 70 % připadá na zavlažování, 20 % na průmysl a 10 % se použije v domácnostech
  • Přibližně 880 milionů lidí nemá přístup k bezpečné pitné vodě
  • Nekvalitní voda způsobí každoročně více než 2 miliony úmrtí, většinou dětí
Ve zlepšování dodávek vody jsme dosáhli obrovského pokroku. Zůstáváme však stále pozadu ve snaze dostat ji k poslední miliardě lidí na planetě.“ 
ADRIAN MCDONALD, 
PROFESOR SE SPECIALIZACÍ NA GLOBÁLNÍ BEZPEČNOST DODÁVEK VODY, UNIVERSITY OF LEEDS
Světlo světa spatřuje stále více inovací v oblasti čištění vody, zvyšování její dostupnosti a přeměny na vodu pitnou. Jedná se jednak o recyklaci – navracení použité vody zpět do užívání ekologicky šetrnými a rychlými postupy – a také o překonání nedostatku zvýšením dodávek, např. odsolováním a zachycováním dešťové vody.“ 
ERIK HARVEY
SPECIALISTA GLOBÁLNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE WATERAID 
water-banner-640x360

Fakta

Co jste o vodě možná nevěděli

  • Podle NASA je ve vesmíru zásoba vody přibližně 140trilionkrát větší, než je objem vody v oceánech na celém světě.
  • Voda sama není příliš dobrým vodičem elektřiny, tím jsou nečistoty v ní obsažené.
  • Pravděpodobnost, že v libovolné sklenici vody najdete nejméně 1 molekulu vody, kterou kdysi vypila Kleopatra, je prakticky 100 %.
  • Voda má světle tyrkysovou barvu vzhledem k nízké absorpci v červené části viditelného spektra.

Více o vodě

Společnost Alfa Laval nabízí široké spektrum řešení – od odsolovacích a vodovodních systémů až po biologické čištění odpadních a splaškových vod či systémy pro snížení spotřeby vody a čištění zátěžové vody. Další informace:

Související informace: