2021-03-16 Novinky - produkty

Nový bezdrátový monitor vibrací Alfa Laval CM zvyšuje provozuschopnost procesů a současně chrání zařízení závodu

Průmysl 4.0 usnadňuje řízení provozní efektivity s využitím bezdrátového mobilního připojení. Společnost Alfa Laval tedy do svého portfolia snímacích a řídicích produktů zařazuje systém pro monitorování stavu/vibrací rotačních zařízení Alfa Laval CM. Nový CM (Condition Monitor) je dalším krokem na cestě k digitální transformaci, kterou společnost Alfa Laval razí spolu se svými zákazníky, s cílem využít sílu digitálních dat v hygienických průmyslových odvětvích.

Monitor Alfa Laval CM monitoruje provozní stav rotačních zařízení, jako jsou čerpadla, mixéry a míchadla, která se používají v hygienických prostředích. Je kompaktní, snadno se používá a instaluje, monitoruje vibrace zařízení, teplotu a celkovou dobu provozu – tři nejvyužívanější parametry pro detekci a diagnostiku chyb. To umožňuje výrobcům v mlékárenském, potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu chránit důležitá zařízení, zajistit provozuschopnost provozů, zvýšit bezpečnost pracovníků, snížit náklady na údržbu a získat konkurenční výhodu.

„Digitalizace jde rychle kupředu. Aby si hygienická průmyslová odvětví zachovala konkurenceschopnost, musí jednoduše držet krok,“ říká John Walker, manažer Alfa Laval pro portfolio čerpadel. „CM přestavuje pro společnost Alfa Laval rozhodující krok k Průmyslu 4.0 a úzké spolupráci se zákazníky na dalším vývoji příslušných řešení konektivity a zlepšování zákaznických zkušeností.“

Srdcem monitoru Alfa Laval CM jsou senzory, které přenášejí data do připojeného kompatibilního mobilního zařízení za účelem analýzy prediktivní údržby, čímž podporují rozhodování s využitím pokročilé diagnostiky, jako je monitorování trendů. Pracovníci údržby mohou při pravidelné prohlídce kontrolovat vibrace a teplotu zařízení – buď pomocí viditelného upozornění LED kontrolkou na monitoru, nebo prostřednictvím intuitivní mobilní aplikace na připojeném zařízení se systémem iOS nebo Android v dosahu 20 metrů.

Při diagnostice poruch pomáhají data o vibracích z analýzy trendů a FFT (rychlé Fourierovy transformace). Ty navíc operátorům umožňují využívat CM k informovanému rozhodování o plánování údržby a procesních odstávkách na základě dalších informací doplňujících údaje o skutečné době provozu a době do dalšího servisu. CM jednoduše pomáhá chránit zařízení, zvyšovat bezpečnost pracovníků, minimalizovat neplánované odstávky, maximalizovat efektivitu závodu a snižovat celkové provozní náklady.

Zpočátku byl monitor CM optimalizovaný pro použití s objemovými čerpadly Alfa Laval SX a SRU, avšak po přizpůsobení může monitorovat i další rotační zařízení.

Zde můžete o Alfa Laval CM zjistit více a významným způsobem se tak podílet na vzrušující cestě k transformaci.

Objevte Alfa Laval CM

 

 

Související informace: